Úvod Minulé ročníky Projekty BF Jihlava 2017

Projekty přihlášené do Burzy filantropie - podzim 2017 Jihlava

Hlasování bylo ukončeno 20. 9. 2017 ve 12:00 hodin.

Hlasujte pro projekt

 • Kdo jsem a kým chci být?

  4. místo
  12,7 %
  Pamatujete si, jak jste v prosinci míjeli Santu Clause, co šplhal do okna Vašim sousedům? A víte, že za poslední dva roky více než půlce českých dětí dárky nosí právě tento pán a jeho sobi? My říkáme dětem o Ježíškovi. Neprotestujeme proti jiným tradicím – vysvětlujeme dětem, které jsou ty naše evropské a odkud jsou ty jiné.
  Co jsou Dušičky a co je Halloween, například. A že na Vánoce slavíme jedny výjimečné narozeniny. A proč je krásné, když se k sobě chováme hezky.
 • Jsme tu k ruce rodině v každé její hodině

  9. místo
  1,3 %
  Do čeho se jednoznačně nejvíc vyplatí investovat? Akcie Applu, nemovitosti, lidský potenciál...? A co když Vám řekneme, že takovou skvělou a často opomíjenou investicí je rodina a společně strávený čas? To je poselství, které předáváme rodičům na našich programech – vklad do rodičovství, vztahů mezi rodiči a dětmi a mezi partnery navzájem je investicí lásky, která se jim mnohonásobně vrátí. A budete-li investovat s námi, věřte, že se zhodnotí mnohonásobně i Vám.
 • Poznávací výlety

  2. místo
  21,9 %
  Naše organizace se dlouhodobě věnuje integraci vyloučených osob, cizinců, a to převážně dětí. Prostřednictvím tohoto projektu chceme naučit děti smysluplně trávit volný čas a předejít tak vzniku možných patologických jevů. Smyslem projektu je ukázat dětem nová místa a zprostředkovat jim nové zážitky ve společnosti jejich vrstevníků. Děti z nevyhovujících podmínek (cizinci) dostanou možnost poznat český jazyk v reálném prostředí, mimo učebny.
 • Efektivní vedení zdravotnické dokumentace v domácí hospicové péči

  3. místo
  13,9 %
  V letošním roce přejde naše organizace na on-line software „Karta pacienta“, který slouží k vedení zdravotnické dokumentace a velmi výrazně ji zjednodušuje. Jeho velkou výhodou je, že zdravotní pracovníci mohou přímo v terénu nejenom nahlížet do dokumentace pacienta, ale také zapisovat provedené úkony. K tomuto přechodu potřebujeme zajistit potřebné technické vybavení – tablety a notebooky.
 • „Sestra v akci - aneb bez auta to nej(e)de“

  1. místo
  31,2 %
  Některým pacientům na péči zdravotních sester Charitní ošetřovatelské služby doslova závisí život. „Jezdíme k nim třeba i několikrát denně aplikovat speciální výživu, bez které by nepřežili,“ řekla zdravotní sestra Martina.
  Pro poskytování této služby je naprostou nezbytností spolehlivý automobil, který je účelem projektu „Sestra v akci.“ Život charitních sester je akční. Během jednoho dne obslouží 1 sestra cca 15 pacientů a zajistí jim zdravotní péči, ale i přívětivé slovo či naslouchání.
 • Klub Ječmínek

  15. místo
  0,1 %
  Prostřednictvím našeho projektu chceme pomoci dětem, které jsou poznamenány neuspořádanými poměry v rodině, což vede u nich k poruchám chování, neúspěchům ve škole, nedostatečné a neúčelné komunikaci, špatnému navazování vztahů k vrstevníkům. Dětem pomáháme při školní přípravě, učíme je využívat smysluplně volný čas a poskytujeme
  jim hodnotné zážitky, které mohou následně využít ve škole. Předškolním dětem umožňujeme přípravu na školu. Chceme 3 dětem umožnit pobyt na táboře.
 • Kalvárie znovu ožívá

  14. místo
  0,1 %
  Spolek usiluje v rámci projetku Kalvárie znovu ožívá od roku 2010 o celkovou obnovu kulturní památky - novoříské křížové cesty. Tato památka je vzpomínkou na naše předky, kteří se zasloužili o její výstavbu v roce 1863, u příležitosti 1000-letého výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Moravu. V rámci projektu se již podařilo opravit kapličky, které se dochovaly a tři chybějící kapličky dostavět. V současné době ještě zbývá poslední krok a to navrácení kopií litinových desek do nik kapliček.
 • Pomoc a podpora dětem v ohrožení

  7. místo
  3,5 %
  Prostřednictvím projektu chceme zvýšit šance na šťastné dětství u ohrožených dětí a rodin. Připravíme a rozšíříme informační materiály pro děti, rodiče a školy, abychom zajistili včasnou, citlivou a účinnou pomoc a podporu tam, kde je to potřebné a kde tomu tak není. Současně nabídneme odbornou pomoc v krizovém centru. Usilujeme o to, aby se k dětem dostala patřičná pomoc a podpora dříve, než negativní dopady na jejich další vývoj budou jen těžko odstranitelné, ne-li nevratné.
 • Pořízení nových futrálů na skřipky

  5. místo
  5,7 %
  Soubor Pramínek vlastní původní lidové nástroje - skřipky, na které hraje jeho Skřipácká muzika v rámci svých vystoupení. Tyto historicky cenné nástroje je potřeba náležitě chránit a proto bychom pro ně rádi nechali na míru vyrobit nové futrály odpovídající historické hodnotě těchto nástrojů.
 • Skutečně zdravé vaření ve školách na Jihlavsku

  11. místo
  0,6 %
  Cílem projektu je podpora zdraví dětí v okrese Jihlava prostřednictvím zvýšení kvality stravování a kultury stravování ve školách. Obsahem projektu je realizace zážitkového semináře pro cca 30 vedoucích školních jídelen a kuchařek ze škol a školek v okrese. Seminář se uskuteční ve vybrané školní jídelně a na programu bude vedle stručného teoretického úvodu praktická výuka vaření z čerstvých regionálních surovin. Účastnice semináře obdrží receptury pokrmů včetně norem pro školní stravování.
 • Divoká karta

  12. místo
  0,4 %
  Soutěž o jeden večer v programu divadla DIOD. V rámci výzvy na Divokou kartu oslovíme jihlavskou mládež, aby si připravila akce v žánru divadlo (činohra, pohyb, tanec), hudba, film nebo výtvarné umění a předložíme je veřejnosti. Ta vybere vítězný projekt, který v následujícím období jeho autoři zrealizují v supervizi profesionálů z naší instituce. Do soutěže se mohou přihlásit organizátoři do 30ti let věku
 • Rozsviť DIOD

  10. místo
  0,7 %
  Zlepšení technického zázemí multifunkčního sálu DIOD zakoupením čtyř speciálních scénických reflektorů, které výrazně zvyšují technickou kvalitu profesionálních i amatérských představení. Projekt by doplnil současné vybavení DIODu, které bylo zakoupené v roce 2011 a jehož možnosti jsou po šesti letech užívání již velmi omezené.
 • Připomínka hrdinů – poučení a inspirace nejen pro mládež

  13. místo
  0,2 %
  Cílem je připomenout výjimečné osobnosti mezi něž patří českoslovenští váleční letci – jejich charaktery a činy v kontextu nedávné historie, přesah pro současnost a zejména předložit inspiraci v oblasti morálních a společenských vzorů nejen mládeži. Velký potenciál v oblasti výrazného přiblížení důležitých společenských hodnot, vlasteneckého cítění, historie, letectví,... to vše s vazbou k regionu. T. G. Masaryk : „Vlastenectví je láska k vlastnímu národu, nikoli nenávist k jiným.“
 • Pomůžete nám i Vy zajistit klidný život ?

  8. místo
  3,1 %
  ŽIVOT 99 – Jihlava již 22 let umožňuje svými dvěma terénními službami Tísňové péče a Osobní asistence seniorům, dětem a dospělým se zdravotním postižením žít v jejich přirozeném prostředí v jejich bytech a se svými rodinami. Tyto dvě služby jim zajišťují klid, bezpečí a umožňují jim žít aktivním a smysluplným životem s možností dalšího zapojení se do života společnosti.
 • Hurá výlety z Kraje Vysočina

  6. místo
  4,5 %
  Unikátní projekt dotovaných výletů zajistí nabídku volnočasových aktivit pro seniory a osoby ZTP v kraji Vysočina. Na výletech dochází k rozvoji přátelských vztahů, které přispívají k vyšší kvalitě života seniorů.
  Impulsem pro naši činnost byl i film patronky našeho spolku Silvie Dymákové „Šmejdi“. Jsme přesvědčeni, že našim rodičům a prarodičům nestačí říkat „nejezděte na podvodné obchodní akce“, ale že je třeba je na nějaký výlet opravdu vzít. Pomozte nám v realizaci těchto výletů!

Burzu filantropie pořádá

KONEP

 

Donátoři Burzy filantropie