Úvod Minulé ročníky Projekty BF Jihlava 2017 Divoká karta

Divoká karta

Organizace: Tělocvičná jednota Sokol Jihlava

Soutěž o jeden večer v programu divadla DIOD. V rámci výzvy na Divokou kartu oslovíme jihlavskou mládež, aby si připravila akce v žánru divadlo (činohra, pohyb, tanec), hudba, film nebo výtvarné umění a předložíme je veřejnosti. Ta vybere vítězný projekt, který v následujícím období jeho autoři zrealizují v supervizi profesionálů z naší instituce. Do soutěže se mohou přihlásit organizátoři do 30ti let věku.

cíle projektu

Primárním cílem je otevřít DIOD aktivitám, které reflektují přání a touhy dvacátníků z našeho
regionu. Je to právě tato "generace" (jejíž klíčové osobnosti odcházejí po maturitě na studia
mimo město), která nemá výraznější možnosti zapojit se do oficiálního kulturního dění ve
městě. Projekt je nastaven tak, aby došlo nejen k realizaci jedné vybrané akce, ale aby se
zároveň veřejnost dozvěděla i o dalších akcích, které by mohly vzniknout a třeba se i později
realizovat u nás či v jiné instituci. Sekundárně nám jde o zapojení mládeže do komunity okolo
projektu naší nezávislé divadelní scény DIOD. Chceme intenzivněji propojovat místní se
studenty, kteří v Jihlavě studují. Důležité také je, že se bude jednat o vývoj a realizace
kulturní akce, po které je v Jihlavě poptávka (lidé si jí sami vyberou) a která vzniká v lokálním
prostředí. Předpokládáme, že bude reflektovat současnou jihlavskou kulturní scénu. V
neposlední řadě má tato akce vzdělávací charakter, protože povede ke zvýšení kvalifikace
mládeže a získání praktických zkušeností s produkcí v oblasti kultury.

cílová skupina

Děti a mládež
 
Kultura
 
Primární cílovou skupinou je aktivní mládež ve věku od cca 20 do 30 let. Věkový limit bude
omezen pouze shora, ale předpokládáme, že se budou spíše hlásit absolventi středních škol a
studenti vysokých a vyšších odborných škol z regionu.
 
Sekundární cílovou skupinou bude klíčová skupina "fanoušků" divadla DIOD (ve věku 28 až 40 let), kteří jsou pravidelnými návštěvníky DIODu, a lze předpokládat, že je bude zajímat nejen hlasování, ale i samotná akce. Projekt bude ve fázi hlasování otevřený a propagovaný nejširší veřejnosti.

klíčové aktivity

1. výzva na přihlášení akcí
Realizovaná prostřednictvím webu, sociálních sítí a inzerce. Vymezení mantinelů rozpočtu
akce.
 
2. zpracování došlých nabídek a jejich vyvěšení k hlasování na webu
K hlasování pravděpodobně využijeme samostatný jednoduchý web. Podrobné popisy akcí
nabídne náš web a budeme je představovat na fb stránce Divoká karta, která pro tyto účely
vznikne. Hlasování bude otevřené po dobu 30ti dnů
 
3. příprava realizace vítězné akce
Nastaveníé produkční, marketingové a PR strategie akce. Zajištění případných vystupujících.
Pravidelné meetingy s organizátory. vyhledání vhdoného termínu akce a její propagace skrze
tradiční mkt nástroje DIODu (propagace celého programu) i samostatná propagace. Tvorba
plakátu a dalších grafických i textových podkladů.
 
4. realizace akce
Den D.
 
5. zhodocení akce
Spolu s organizátory vítězné akce i jejími podporovateli prodiskutujeme celý proces vývoje a
realizace, možnosti další spolupráce nebo opakování akce (pokud bude mít takový potenciál).
Příprava na další ročník Divoké karty.

harmonogram

1. výzva na přihlášení akcí
listopad/prosinec 2017 (výzva bude otevřená 30 dní. Předtím proběhne menší kampaň
vysvětlující celý systém projektu)
 
2. zpracování došlých nabídek a jejich vyvěšení k hlasování na webu
prosinec 2017 (zpracování) - leden/únor 2018 (hlasování)
 
3. příprava realizace vítězné akce
únor - březen 2018
 
4. realizace akce
duben 2018
 
5. zhodnocení akce
květen 2018

rozpočet

1. reklama:
a) materiály / grafika: 9.800 Kč
b) inzerce: 15.000 Kč
2. náklady na akci:
a) honoráře vystupujících, technika,energie, web: 40.500 Kč
b) ubytování, cestovné: 5.000 Kč
3. osobní náklady:
a) DIOD (PR, mkt, technik): 15.000 Kč
b) organizátoři (produkce): 10.000 Kč
Celkem: 95.300 Kč
(podrobný rozpočet v samostatné příloze; jelikož v tuto chvíli nevíme přesné náklady na
vítěznou akci, může se rozpočet ještě měnit; takto bude nastaven jako podklad pro zadání
soutěže)

Hlasujte pro projekt

Divoká karta

12. místo
0,4 %

Burzu filantropie pořádá

KONEP

 

Donátoři Burzy filantropie