Úvod Minulé ročníky Projekty BF Jihlava 2017 Klub Ječmínek

Klub Ječmínek

Organizace: Ječmínek, o.p.s.

Prostřednictvím našeho projektu chceme pomoci dětem, které jsou poznamenány neuspořádanými poměry v rodině, což vede u nich k poruchám chování, neúspěchům ve škole, nedostatečné a neúčelné komunikaci, špatnému navazování vztahů k vrstevníkům. Dětem pomáháme při školní přípravě, učíme je využívat smysluplně volný čas a poskytujeme jim hodnotné zážitky, které mohou následně využít ve škole. Předškolním dětem umožňujeme přípravu na školu. Chceme 3 dětem umožnit pobyt na táboře.

cíle projektu

Cílem projektu je posílení sebevědomí dětí, psychické stability, zlepšení prospěchu ve škole,
zlepšení komunikace mezi rodiči a dětmi, zapojení rodičů do přípravy dětí do školy. Dílčími
cíli bude zapojení dětí do aktivit vedoucích k lepším možnostem jejich duševního rozvoje,
náhrada informací za nedostatečný zdroj informovanosti od rodičů. Výstupem pak bude
zrealizovaný počet aktivit(20 keramických dílen, 10 vol. aktivit, 2 celodenní akce) a počet
dětí, které se aktivit zúčastní (v průběhu roku až 100 dětí). Umístění 3 dětí na táboře.

cílová skupina

Děti a mládež
 
Maminky s dětmi
 
Otcové s dětmi
 
Matky s dětmi a otcové s dětmi, kteří jsou ubytováni v azylovém domě a dále rodiny, které
navštěvujeme v rámci terénní práce (zejména ve třech bytech následného bydlení).

klíčové aktivity

Volnočasové aktivity: probíhají jednou za měsíc.
Děti jsou seznamovány s jednoduchými hrami, sportovními činnostmi.
Keramická dílna: probíhá 2x za měsíc, přicházejí i rodiče a
pomáhají dětem při tvorbě, výrobky byly opakovaně úspěšné ve výtvarných soutěžích.
 
Celodenní akce: kulturní či přírodovědná akce, která poslouží dětem ve škole.
 
Příprava dětí do školy: probíhá individuálně s dětmi školního i předškolního věku. K přípravě zveme i
rodiče, aby se naučili s dětmi připravovat se do školy. Doučování probíhá za přítomnosti
dobrovolníků (studenti středních škol).
 
Tábor pro děti: děti se zúčastní běžného letníhotábora společně s vrstevníky (školní věk).

harmonogram

od ledna do června 2018 budou probíhat: - volnočasové aktivity - keramická dílna - příprava
dětí do školy o prázdninách (červenec, srpen) - celodenní akce ( 2 akce) - tábor pro děti od
září do prosince 2018 budou: - volnočasové aktivity - keramická dílna - příprava dětí do škol

rozpočet

osobní náklady 36 000,
materiální náklady 7 000,
cestovné 3 000,
3 místa na táboře 7 500,
 
Celkem 53 500,-

Hlasujte pro projekt

Klub Ječmínek

15. místo
0,1 %

Burzu filantropie pořádá

KONEP

 

Donátoři Burzy filantropie