Úvod Minulé ročníky Projekty BF Jihlava 2017 Poznávací výlety

Poznávací výlety

Organizace: F POINT, z.s.

Naše organizace se dlouhodobě věnuje integraci vyloučených osob, cizinců, a to převážně dětí. Prostřednictvím tohoto projektu chceme naučit děti smysluplně trávit volný čas a předejít tak vzniku možných patologických jevů. Smyslem projektu je ukázat dětem nová místa a zprostředkovat jim nové zážitky ve společnosti jejich vrstevníků. Děti z nevyhovujících podmínek (cizinci) dostanou možnost poznat český jazyk v reálném prostředí, mimo učebny.

cíle projektu

Cílem projektu je podpořit integraci dětí cizinců do naší společnosti a ukázat jim, jak trávit
volný čas a předcházet tak možnosti vzniku patologických jevů (party, návykové látky,…).
Většina z nich tráví volný čas u počítače nebo u televize. Smyslem je ukázat dětem zajímavá
místa mimo kraj a zprostředkovat jim nové zážitky ve společnosti vrstevníků, kde se lépe boří
jazykové bariéry a upevňuje kolektiv. V uvolněném prostředí se děti lépe dokáží zapojit do
běžného hovoru, pak mají větší šanci navázat nová přátelství. Zprostředkovat jim sociální
kontakt v jiném prostředí, které by jinak s rodinou nenavštívily. Rodiče jsou většinou
pracovně vytíženi nebo nemají finanční prostředky.

cílová skupina

Děti a mládež
Kultura
Sport
 
Projekt je prioritně určen pro děti a mládež cizince z Jihlavska, s tím, že přednostně budou
zvány děti navštěvující náš klub a ty, které máme v asistenci. Zaměření projektu je kulturní a
sportovní.

klíčové aktivity

Klíčovou aktivitou jsou dva poznávací výlety.
Poznávací výlety uskutečníme v rámci letního dětského klubu, který probíhá každý rok v
době letních prázdnin, vždy poslední 2 týdny v srpnu. Dotaci tedy žádáme na léto 2018.
Chceme uspořádat dva výlety, v každém týdnu jeden, a to vždy ve středu (22. a 29. 8.) od
9:00 do cca 18:00.
V rámci aktivity pronajmeme autobus a první výlet uskutečníme do Westernového městečka
Zvole nad Pernštějnem.
Při druhém výletu navštívíme Dinopark Vyškov. Odjezd bude vždy z Jihlavy v 9:00 od budovy
naší organizace (Masarykovo nám. 34, Jihlava). Dětem zajistíme malou svačinku (pití, pečivo,
ovoce) na cestu. Návrat předpokládáme do 18:00.
Do aktivity je zahrnuto zajištění dopravy na zvolená místa, vstupné do Westernového
městečka a Dinoparku a malá svačina pro každého dětského účastníka.

harmonogram

Červen - Srpen 2018
Od začátku června probíhá propagace letního klubu – tvorba a rozdávání přihlášek. Dále
zajištění autobusové dopravy a programu v místech výletů.
Samotné výlety proběhnou 22. a 29. 8.

rozpočet

Os. Náklady
Dohody o provedení práce pro organizátory – 40 hod á 150 Kč Celkem = 6000 Kč
Materiální náklady
Svačina pro děti – 50 Kč/dítě, celkem 3000 Kč (při účasti 30 dětí, 2 výlety)
Papíry, tonery (tisk pozvánek a propagačních materiálů) – 800 Kč
Celkem = 3800 Kč
Služby
Pronájem autobusu – Vyškov – 8200 Kč
Zvole – 4400 Kč
Kalkulace pronájmu autobusu jsou aktuální za červen 2017, počítáme, že ceny se mohou
změnit, tyto částky byly zjištěny při nezávazném oslovení jednotlivých dopravců z Jihlavska.
Celkem = 12600 Kč.
Vstupné
Dinopark Vyškov – děti 120 Kč, dospělí 180 Kč (na 15 dětí – 1 dospělý zdarma)
Westernové městečko – děti 149 Kč, dospělí 180 Kč (na 10 dětí – 1 dospělý zdarma.
Uvedené ceny platí pro rok 2017, mohou se změnit
Celkem (při počtu 30 dětí) = 8970 Kč.
 
Rozpočet celkem = 31370 Kč
 
Požadovaná finanční podpora od donátorů Burzy filantropie činí 31 370 Kč.

Hlasujte pro projekt

Poznávací výlety

2. místo
21,9 %

Burzu filantropie pořádá

KONEP

 

Donátoři Burzy filantropie