Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci Přeskočit na navigaci

Ať náš přístav není jak „na vodě“

5. místo ( 5 %)

Když jsme na lodi, ať už na kánoi, pramici, plachetnici či kajaku, tak nám houpání nevadí, ba právě na opak, ale pak se těším na pevnou zem, kde se nám srovná chůze. A takové by mělo být pro všechny vodáky i jejich přístaviště, pevné, stabilní a bezpečné, aby se mohli po vydatné plavbě v klidu postavit. V našem přístavišti je to ale jak na vodě. Z křivých krakorců lodě pomalu vypadávají, podlaha se divně vlní pod nohama a když prší, je tam jak při potopě. A to chceme i díky vám změnit.

Junák - český skaut, přístav Sedmička Pardubice

Cíle projektu

Pokud získáme více financí, které vystačí na opravu podlahy i krakorců (držáků na lodě) zrealizujeme oba projety, ovšem maximální částka burzy filantropie vystačí pouze na opravu krakorců, která je pro nás vzhledem k jejich havarijnímu stavu prioritou. Ovšem z hlediska financí i pracovního nasazení členů oddílu při pomocných pracích je ideální, pokud bychom dělali obě opravy najednou.

V červnu 2023 s koncem pravidelných schůzek přístaviště vyklidíme a připravíme na opravné práce vlastními silami (vedoucí a členové oddílu).
V červnu 2023 objednáme potřebný materiál na celkem 24 krakorců - 4 řady po 6 sloupcích.
V období po našem táboře (po 15. 7. 23) necháme odbornou firmu vyrobit a umístit jednotlivé díly na krakorce přímo do přístaviště, tak aby byly lodě i všechny děti pohybující se v přístavišti v bezpečí.

Zároveň bychom při dostatečném množství prostředků pořídili na nový krakorec ještě jednu novou kánoi. Naše členská základna se neustále rozrůstá a malí členové dorůstají tak, že už s námi mohou i na zahraniční výpravy (především Polsko a Slovensko), které absolvujeme právě na kánoích.

V případě, že bychom měli dostatek finančních prostředků i pro vytvoření podlahy, budeme ji realizovat až po umístění krakorců.

Podlahu potřebujeme zpevnit (vybetonovat) a vyspádovat tak, aby z ní při deštích odtékala voda zpět do řeky a nezůstávala tam jako nyní. Kvůli tomu se děti při naloďování pohybují ve vodě a bahnu, což je nehygienické, nepohodlné a hlavně nebezpečné.

Cílová skupina

  • Děti a mládež
  • Maminky s dětmi

Děti a mládež, které v našem oddíle vedeme k podstatným hodnotám a celkovému zlepšování společnosti, které se díky zdravému a bezpečnému zázemí u nás budou cítit dobře a pomohou nám šířít hodnoty i lepší náladu do společnosti i mezi své vrstevníky.

Maminky s dětmi, které vědí, že jejich děti jsou u nás v bezpečí a jsou vedeni k vlastní sebehodnotě a zároveň sounáležitosti. I díky našim donátorům můžeme pak udržet platbu a ceny za naše výpravy, tábory i výlety na úrovni, kterou si může dovolit každý.

Klíčové aktivity

1. Vyklizení a příprava přístaviště na odborné práce instalace krakorců svépomocí.
2. Nákup materiálu na výrobu krakorců svépomocí (máme ve středisku odborníky, kteří tomu rozumí).
3. Zadání výroby a instalace krakorců odborné firmě. Na to si opravdu sami netroufneme a zajištění bezpečí dětí je zde na 1. místě.
4. Úklid a umístění nových lodí na krakorce.
5. Při dostatečném množství financí od donátorů nákup 1 nové kánoe pro členy střediska.
Pří vyšším množství financí od donátorů nad rámec burzy filantropie:
I) Nákup materiálu na zpevnění a vyspádování podlahy svépomocí.
II) Zadání tvorby podlahy odborné firmě.
III) Finální úklid, nastavení pravidel a zajištění udržení nové podlahy v čistotě a suchu.

Harmonogram

2023 červen - srpen (krakorce) + případné nákup kánoe
2023 srpen - září - případně zpevnění a vyspádování podlahy

Rozpočet

osobní náklady - žádné, členové i vedoucí našeho oddílu pro něj práce vykonávají zdarma

Ceny na materiál se v současnosti těžko odhadují, protože jejich výše může být ve finále jiná (turbulentní změny na trhu se stavebním materiálem), ale řídíme se aktuálními cenami.

Materiál na krakorce - 30 000 kč
Práce odborné firmy - 30 000 Kč
Nová plastová kánoe - 15 000 Kč

Požadavek od donátorů Burzy filantropie

75 000 Kč

Hlavní partneři Burzy filantropie

více

Web burzafilantropie.cz vznikl díky unikátní spolupráci Koalice nevládek Pardubicka, z.s. (KONEP) a Pardubického kraje a za finančního příspěvku realizátorů Burzy filantropie ve Zlínském kraji (Poradenské a krizové centrum) a Královehradeckém kraji (Krajský úřad Královehradeckého kraje).