Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci Přeskočit na navigaci

„Boj o přežití aneb zažij to na vlastní kůži“

21. místo ( 1 %)

Preventivně zaměřený pobyt pro děti a mládež z Pardubic, ve věku 10 – 16 let, která je ohrožena sociálně patologickými jevy. Program je připraven zážitkovou formou, aktivitami v přírodě. Hlavní myšlenkou pobytu je naučit se spolupracovat v týmu, dodržovat pravidla, vzájemně se respektovat a chránit slabší. Cílem je zprostředkovat nevšední zážitek, zažít týden mimo civilizaci, zažít úspěch a ocenění, posílit sociální dovednosti, komunikaci a kooperaci mezi dětmi.

SKP-CENTRUM, o.p.s.

Cíle projektu

- Realizace 5 denního zážitkového preventivního pobytu
- Pobyt je určen pro 16 dětí ve věku 10 – 16 let z Pardubic
- Termín realizace 21. – 25. 8. 2023

Cílová skupina

  • Děti a mládež

Cílovou skupinou projektu jsou děti a mládež z Pardubic ve věku 10 – 16 let, klienti služby sociální prevence Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – Free klub.
Preventivní pobyt je určen pro 16 dětí.
Děti a mládež navštěvující Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež pocházejí ze sociálně slabších rodin a jsou ohroženy sociálně patologickými jevy, jako je sociální vyloučení, chudoba rodiny, výchovné problémy, rizikové chování spojené s obdobím dospívání, konfliktní vztahy s okolím, aj.

Klíčové aktivity

Příprava - administrativní záležitosti, program pobytu, celodenní výlet, zajištění stravy, zajištění dopravy
Realizace preventivního pobytu
Evaluace – zhodnocení akce účastníky, pracovníky

Harmonogram

Pobyt je naplánován v termínu 21. - 25. 8. 2023

Listopad/Prosinec - Rezervace místa realizace pobytu a příprava projektů
Leden/Březen - žádosti o finanční podporu
Duben/Červen - administrativní záležitosti, program pobytu
Srpen - realizace pobytu
Září - vyúčtování podpory, poděkování donátorům

Rozpočet

viz samostatná příloha

Požadavek od donátorů Burzy filantropie

75 000 Kč

Hlavní partneři Burzy filantropie

více

Web burzafilantropie.cz vznikl díky unikátní spolupráci Koalice nevládek Pardubicka, z.s. (KONEP) a Pardubického kraje a za finančního příspěvku realizátorů Burzy filantropie ve Zlínském kraji (Poradenské a krizové centrum) a Královehradeckém kraji (Krajský úřad Královehradeckého kraje).