Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci Přeskočit na navigaci

Celiak Food Festival

20. místo ( 1 %)

Na veletrh bezlepkových potravin do Pardubic! To je velké přání, které v nás zraje od založení klubu v roce 2018. Zatím se tyto veletrhy konaly pouze mimo náš kraj a covidová doba rozvoji této myšlenky nepřála. Pojďme to nyní změnit, můžeme umožnit lidem s bezlepkovou dietou navštívit „jiný“ veletrh, kde konečně najdou, co potřebují! Bezlepková dieta je jedinou možností „léčby“ celiakie a podobných nemocí. Veletrh je způsob, jak získat kontakty, informace a potřebné potraviny na jednom místě.

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. Celiaklub Východní Čechy

Cíle projektu

Chceme, aby lidé s bezlepkovou dietou mohli získat informace, poslechnout si tematické přednášky a pořídit vhodné potraviny se slevou na jednom místě.

Jednodenní veletrh se uskuteční na dobře dostupném místě, ve víkendovém termínu, abychom maximalizovali počet potenciálních návštěvníků, nejen z Pardubic. Bude k dispozici minimálně 20 stánků se stovkami druhů speciálních potravin, suroviny i hotové produkty.

Návštěvnost veletrhu předpokládáme minimálně 2000 lidí, propagace bude probíhat na celém území Východních Čech. Uskuteční se 5 odborných přednášek. Akce se bude konat v termínu, který se nekryje s termíny veletrhů v ostatních městech, naopak budeme při organizaci těžit ze zkušeností partnerských klubů v Brně, Praze, Ostravě a dalších. Zde jsou tyto akce velmi oblíbené a hojně navštěvované, věříme, že to bude případ i tohoto veletrhu.

Naším specifikem oproti ostatním městům bude termín – před Velikonocemi, čemuž bude odpovídat i tematická nabídka výrobků.
Na organizaci budou vyčleněni 2 koordinátoři, kteří budou akci připravovat ve spolupráci se zkušenými dobrovolníky Celiaklubu Východní Čechy. Máme již vytipovaný vhodný prostor a podporu města Pardubice. Rádi bychom získali i podporu Pardubického kraje.

Veletrh chceme uskutečnit 23. 3. 2024, plánujeme mimo termíny jarních prázdnin okolních okresů, před Velikonocemi, na organizaci máme dostatečný časový prostor, jsem v kontaktu s většinou výrobců/dodavatelů bezlepkových potravin.

Vstup na veletrh bude zdarma.

Cílová skupina

  • Děti a mládež
  • Handicapovaní
  • Senioři
  • Maminky s dětmi
  • Zdravotnictví

Projekt je zaměřen na lidi se zdravotním postižením (celiakie a přidružené nemoci, které vyžadují dodržování bezlepkové diety). Předpokládáme, že zaujmeme i ty, kteří se o bezlepkovou dietu zajímají z důvodu zdravého stravování a obohacení běžné stravy o nové produkty.

Věková struktura je různorodá, onemocnění se týká dětí i dospělých.

Zaměřujeme se na návštěvníky z Pardubického a Královéhradeckého kraje, uvítáme ale i zájemce z celé ČR.

Klíčové aktivity

Přípravná fáze projektu:

Uzavření DPP s koordinátory projektu.

Komunikace s majitelem prostoru, kde se veletrh uskuteční,
zajištění všech organizačních detailů vč. vybavení - stoly, židle, šatna, orientační systém v budově aj.

Oslovení dodavatelů/distributorů a následná organizace jejich účasti, zodpovídání jejich dotazů.

Kontaktování přednášejících, rozvržení délky jejich vystoupení a zařazení do programu, uzavírání smluv s nimi.

Zajištění záštity města Pardubice/Pardubického kraje.

Propagace před konáním akce:

Propagační aktivity – reportáže/upoutávky na sociálních sítích a webu klubu, grafický návrh a vytištění plakátů/letáků, využití plakátovacích ploch ve městě, propagace na jiných skupinách na sociálních sítích, přes naše partnery v ostatních městech ČR.

Organizace před a v době konání akce:

Komunikace s médii

Zjištění možností parkování pro vystavovatele/přednášející/návštěvníky.

Vyvěšení informačního systému (cedule, šipky)

Komunikace v rámci týmu/s dodavateli, vystavovateli

Přítomnost týmu na místě, řešení aktuálních potřeb, organizační detaily.

Po konání akce:

Zpráva na sociální sítě

Poděkování

Vyúčtování projektu, závěrečná zpráva

Harmonogram

Červen 2023 - závazná rezervace termínu u majitele prostoru

Červenec/srpen – uzavření DPP s koordinátory projektu

Září – začátek organizace akce, vytvoření seznamu všech vystavovatelů a přednášejících k oslovení

Září/říjen - oslovení vystavovatelů, přednášejících, komunikace s nimi i s majitelem výstavního prostoru až do konání akce

V průběhu září 2023 – březen 2024: pravidelné měsíční schůzky koordinátorů a zástupců klubu, průběžná informace o průběhu příprav akce

Prosinec/leden: příprava grafického návrhu a tisk propagačních materiálů, komunikace ohledně záštit

Únor – březen 2024: propagace fyzicky i v online prostoru

23. 3. 2024 – konání akce

Po uskutečnění akce: zprávy o průběhu akce na sociálních sítích, web…, poděkování všem partnerům, vyúčtování.

Rozpočet

Koordinátoři veletrhu (2) – 150 Kč hrubého/hod., 100 hod/os., celkem 200 hodin, 30.000 Kč

Zajištění obsluhy šatny v den akce – 150 Kč hrubého/hod., celkem 9 hodin, 1.350 Kč

Pronájem prostor na 1 den – 20.000 Kč

Odměny přednášejícím: 15.000 Kč

Grafika plakátů: do 5.000 Kč (studenti, případně sponzorsky)

Tisk letáků A5: 1800 Kč
Tisk plakátů A2: 1350 Kč

Reklama na výlepových plochách v Pardubicích – plakát A2, 10 ks, po dobu 3 týdnů: 1.800 Kč

FB reklama: 5.000 Kč

Drobné kancelářské vybavení: 1.500 Kč

Celkem: 82.800 Kč

Požadavek od donátorů Burzy filantropie

Donátory Burzy filantropie bychom chtěli požádat o částku 75.000 Kč

Hlavní partneři Burzy filantropie

více

Web burzafilantropie.cz vznikl díky unikátní spolupráci Koalice nevládek Pardubicka, z.s. (KONEP) a Pardubického kraje a za finančního příspěvku realizátorů Burzy filantropie ve Zlínském kraji (Poradenské a krizové centrum) a Královehradeckém kraji (Krajský úřad Královehradeckého kraje).