Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci Přeskočit na navigaci

Cesta k dítěti – terapeutické služby

27. místo ( 1 %)

Psychologické a terapeutické služby jsou cestou, jak pomoci dítěti, které zažilo na počátku života těžkou životní zkušenost (opuštění rodiči, týrání, absenci jedné pečující osoby atd.), znovu uvěřit, že vztahy s lidmi jsou bezpečné a ono samo je hodno lásky. Pomůžeme rodičům a náhradním rodičům pochopit prožívání a projevy svěřených dětí a najít způsob, jak dětem pomoci překonat těžkosti a zdravě se rozvíjet.
Více informací: https://www.amalthea.cz/terapeuticke-sluzby/

Amalthea z.s.

Cíle projektu

Cílem projektu je poskytovat odborné služby psychologa/terapeuta šité na míru všem pěstounským rodinám, které jsou doprovázeny Amaltheou. V intenzitě, formě i obsahu, kterou potřebují konkrétní děti.

Najít cestu k dítěti, u kterého v jeho raném dětství docházelo k zanedbávání jeho potřeb, bývá pro náhradní rodiče velmi náročné. Ze zkušeností víme, že proces obnovení důvěry dítěte v okolní svět a dospělé lidi přesahuje možnosti terénní sociální práce, včetně zákonem vymezené služby doprovázení. Zajištění terapeutických a psychologických služeb dětem v náhradní rodinné péči je přitom klíč k jejich spokojenějšímu životu v náhradní rodině. Běžná síť dětských psychologů a terapeutů je v našem regionu bohužel nedostatečná, náš projekt reaguje na tento systémový nedostatek.
Specializovaný terapeut pomáhá rodině řešit obtíže při navazování vztahu dítěte s náhradními rodiči, prožité trauma dítěte, problémy spojené s nízkým sebevědomím dítěte, s krádežemi, útěky, lhaním, sebepoškozováním dítěte, vztahy s biologickou rodinou aj. Postupně tak dojde ke stabilizaci psychického stavu podpořených dětí, lépe porozumí své životní situaci, sníží se výskyt úzkostných stavů, budou lépe přijímány v kolektivu, zlepší se rodinné vztahy.

Cílová skupina

  • Děti a mládež
  • Jiné (uveďte níže)

Děti vyrůstající v náhradní rodině se odlišují od ostatních dětí svým životním příběhem, leckdy traumatickou zkušeností v jejich raném dětství. Mívají poruchu attachmentu (vztahové vazby), problémy s identitou a sebepřijetím.
To, že nevyrůstají doma s rodiči je pro ně celoživotním tématem, se kterým se musí vyrovnávat. Tento "vnitřní boj" se navenek projevuje i výchovnými a vývojovými problémy.
V roce 2022 využilo našich terapeutických služeb 42 dětí v náhradní rodinné péči a 20 pěstounů.

Klíčové aktivity

Terapie
Specializovaný terapeut pomáhá rodině a dětem v ní řešit obtíže při navazování vztahu dítěte s náhradními rodiči, prožité trauma dítěte, problémy spojené s nízkým sebevědomím dítěte, s krádežemi, útěky, lhaním, sebepoškozováním dítěte atd.
Náhradní rodiče se spolu s dítětem učí nově vnímat vzájemné interakce a měnit je tak, aby jim spolu bylo dobře. Náhradní rodiče rozvíjejí hravost, lásku, empatii, přijetí a zvídavost vůči dítěti. To mu umožňuje začít plně vnímat a projevovat samo sebe a postupně se "léčit".
O terapii může požádat rodina sama, nebo ji může doporučit klíčový pracovník rodiny. Terapeuti při své práci využívají dyadickou terapii, terapii hrou, rodinnou terapii a mnoho projektivních technik, které napomáhají porozumět světu a prožívání dítěte. Základem je vytvoření bezpečného prostoru pro dítě a posilování vztahu dítěte k jeho dospělým. Dle věku dítěte a zakázky na terapii se samozřejmě proměňuje způsob práce terapeuta.
Terapie zpravidla probíhá 1x za týden či 14 dní dle potřeb konkrétního dítěte. Terapeutické sezení probíhá v organizaci Amalthea (Chrudim/Ústí nad Orlicí), v délce 60-90 minut. Terapeut vede o probíhající terapii záznamy, na vyžádání klienta, OSPOD či klíčového pracovníka zpracovává zprávu z terapii s doporučeními.
Součástí terapeutické práce s dítětem bývá také individuální terapie pro jeho náhradní rodiče, bez které se celý rodinný systém nedaří proměnit tak, aby z toho dítě mělo dlouhodobý profit. Samozřejmostí je poskytnutí krizové intervence, vyžaduje-li to situace.

Harmonogram

červenec 2023 - červen 2024

Rozpočet

Osobní náklady (hrubá mzda, zákonné sociální a zdravotní pojištění, zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele)
- 5 terapeutů v celkovém součtu 1,3 úvazku – 53 000 Kč

Terapeutické služby - 2 terapeuti OSVČ – 20 000 Kč.

Didaktické a výtvarné pomůcky pro terapeutickou činnost s dětmi – 2 000 Kč.

Předpokládané celkové roční náklady na terapeutickou činnost jsou 1 142 000 Kč.

Požadavek od donátorů Burzy filantropie

75.000 kč

Hlavní partneři Burzy filantropie

více

Web burzafilantropie.cz vznikl díky unikátní spolupráci Koalice nevládek Pardubicka, z.s. (KONEP) a Pardubického kraje a za finančního příspěvku realizátorů Burzy filantropie ve Zlínském kraji (Poradenské a krizové centrum) a Královehradeckém kraji (Krajský úřad Královehradeckého kraje).