Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci Přeskočit na navigaci

Dostanu se do školy?

7. místo ( 5 %)

Cílem projektu je pořízení svozového minibusu, který bude sloužit našim žákům pro cestu do školy a ze školy. Díky svozové dopravě nejsou žáci s hendikepem, kteří se kvůli svému postižení nemohou dopravit do školy bez doprovodu dalších osob nebo bydlí na těžko dostupných místech, odkázáni jen na domácí výuku, ale mohou se účastnit terapií a využívat naše sociální služby. Setkávají se svými vrstevníky, jsou samostatnější a sebevědomější.

Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s.

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je pořízení zánovního, alespoň 8místného minibusu, který bude využíván pro svoz našich žáků do školy a zpět domů. Nákup proběhne do konce roku 2023.
Když naše škola začínala, její vizí bylo, aby se všechny děti s mentálním nebo kombinovaným postižením mohly vzdělávat. Zájem o vzdělávání však měly nejen přímo pardubické děti, ale i děti ze širšího okolí. Ty však často zůstávaly odkázány na domácí výuku, neboť se nemohly kvůli svému postižení dopravit do školy bez doprovodu. Řešením tak bylo zajištění svozové dopravy vlastními vozy, navíc za přítomnosti asistentů, kteří žákům pomáhají. Děti i ze vzdálenějších a hůře dostupných koutů Pardubicka tak mohou dojíždět do školy, účastnit se terapií a využívat naše sociální služby. Setkávají se se svými vrstevníky, jsou samostatnější a sebevědomější. Jejich rodiče mohou chodit do zaměstnání a obstarat si v klidu, co potřebují.
O naši svozovou dopravu je dlouhodobě velký zájem a počet přepravovaných dětí neustále narůstá. Náš vozový park má momentálně 4 autobusy s kapacitou 69 žáků, která je plně využita. Z tohoto důvodu bychom chtěli pořídit další vůz, abychom mohli kapacitu svozů navýšit a časem odstavit starší vůz, který je již velmi nákladný na údržbu.
Služba je částečně hrazena z příspěvků žáků na svozovou dopravu a dotace Pardubického kraje. Tyto zdroje však pokryjí necelou polovinu nákladů. Zbylé náklady financujeme z provozních nákladů školy. Zdroje na pořízení nových vozů nám tak už bohužel nezbývají.

Cílová skupina

  • Děti a mládež
  • Handicapovaní

Projekt má 2 hlavní cílové skupiny:
- Žáci školy – žáky školy SVÍTÁNÍ jsou děti s mentálním nebo kombinovaným postižením či vážnými logopedickými vadami, které u nás chodí do základní nebo praktické školy. Pro některé žáky není lehké se kvůli svému postižení dopravit do školy bez doprovodu dalších osob, navíc někdy bydlí na těžko dostupných místech. Ale díky svozové dopravě nejsou tito žáci odkázáni na domácí výuku, mohou se účastnit terapií a využívat naše sociální služby. Setkávají se svými vrstevníky, jsou samostatnější a sebevědomější. Škola SVÍTÁNÍ má 194 žáků. Svozovou dopravu využívá 69 z nich, což je plná kapacita svozových autobusů. Ve svozových autobusech je krom řidiče přítomen vždy alespoň jeden asistent, který žákům vypomáhá.
- Rodiče žáků – svozová doprava přináší rodičům žáků možnost chodit do zaměstnání a obstarat si v klidu co potřebují, aniž by museli žáky sami dovážet do školy.

Klíčové aktivity

Klíčové aktivity projektu jsou následující:
- Získat zbytek potřebných financí nutných k nákupu busu
- Vybrat vhodný a finančně výhodný ojetý automobil s kapacitou alespoň 8 žáků
- Nakoupit vůz
- Vyúčtovat získané dary

Harmonogram

Projekt bude realizován v 2. polovině roku 2023, tj. svozový minibus bude koupen do 31.12.2023.

Rozpočet

Dlouhodobý hmotný majetek:
- Náklady na dofinancování svozového minibusu: 75 000,- Kč

Požadavek od donátorů Burzy filantropie

75 000,- Kč

Hlavní partneři Burzy filantropie

více

Web burzafilantropie.cz vznikl díky unikátní spolupráci Koalice nevládek Pardubicka, z.s. (KONEP) a Pardubického kraje a za finančního příspěvku realizátorů Burzy filantropie ve Zlínském kraji (Poradenské a krizové centrum) a Královehradeckém kraji (Krajský úřad Královehradeckého kraje).