Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci Přeskočit na navigaci

Duše v interakci

20. místo ( 1 %)

Záměrem je rozvíjet nabídku služeb, aby byla co nejkvalitnější a vycházela z moderních trendů. Chceme zařadit do naší každodenní spolupráce s lidmi s duševním onemocněním interaktivní tabuli, která se dá využít jak v rámci individuální práce, tak také při podpoře ve studiu, vzdělávání a při práci se skupinou (besedy, workshopy, trénink kognitivních dovedností, expresivní terapie). Tabule může motivovat klienty k zapojení se do činnosti, klient může přímo ovlivňovat způsob práce, je motivovaný.

CEDR Pardubice o.p.s.

Cíle projektu

Hlavním cílem je rozvoj kompetencí (dovedností) klientů sociálních služeb a rozšíření podpory při studiu a vzdělávání klientů. Interaktivní tabule dává možnost vytvářet celou řadu projektů, pokrývající různá témata, která jsou daná programem služby. Rozvíjení kompetencí klientů probíhá mnohem dynamičtěji. Ti mohou při různých akcích, besedách, workshopech, plánování, tréninku kognitivních dovedností a expresivních terapiích (arteterapie, dramaterapie, muzikoterapie, zooterapie) využívat počítačem podporovanou interakci jako prostředek rozvoje schopností a dovedností mnohem efektivněji. Při používání interaktivní tabule může klient přímo ovlivňovat způsob práce a do samotného procesu díky velikosti tabule bude lépe zapojena celá skupina. Díky dotykovému ovládání tabule může docházet i ke zlepšení jemné a hrubé motoriky. Pro klienty, kteří využívají podporu při studiu a vzdělávání, bude práce s tabulí cenným pomocníkem. Tito lidé vyhledávají podporu právě proto, že mají narušené kognitivní schopnosti a možnosti, které nabízí interaktivní tabule – vizualizace, příjem nových informací více smysly najednou je pro ně velmi důležitý.

Cílová skupina

  • Handicapovaní

Cílovou skupinou jsou lidé s duševním onemocněním od 16 – 80 let věku.
Člověk s duševním onemocněním je charakteristický především tím, že má velmi často problémy zvládat běžné sociální fungování. Má oslabené vyjadřující schopnosti a omezenou slovní zásobu. Tím dochází ke ztrátě komunikace s ostatní společností a přímým důsledkem je postupná ztráta intelektu, úzkost, paranoia, deprese a narušení kognitivních funkcí. Dochází také ke zhoršení plánování a rozhodování. Zapojení se zpět do běžného života je velice obtížné. Základním cílem je tedy vybavit uživatele takovými kompetencemi (dovednostmi) v oblasti péče o vlastní osobu, které jim v budoucnu nejen umožní uplatnění v jejich samostatném životě, ale které jim mohou dopomoci také k pracovnímu uplatnění či studiu.

Klíčové aktivity

- Pořízení interaktivní tabule a projektoru
- Montáž tabule
- Proškolení personálu k užívání nového zařízení

Harmonogram

Září 2023 – pořízení interaktivní tabule s projektorem

Říjen 2023 - montáž a následné proškolení týmu pracovníků v obsluze

Rozpočet

Interaktivní tabule s Epson projektorem EB-695Wi - keramická tabule 200 x 120

Cena 72 900,- s DPH za kompletní dodávku včetně.

Požadavek od donátorů Burzy filantropie

72 900,- Kč

Hlavní partneři Burzy filantropie

více

Web burzafilantropie.cz vznikl díky unikátní spolupráci Koalice nevládek Pardubicka, z.s. (KONEP) a Pardubického kraje a za finančního příspěvku realizátorů Burzy filantropie ve Zlínském kraji (Poradenské a krizové centrum) a Královehradeckém kraji (Krajský úřad Královehradeckého kraje).