Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci Přeskočit na navigaci

Hrdinové a děti

20. místo ( 1 %)

Co mají dvě skupiny lidí - veteráni a opuštěné děti - společné?
Společné je to, že každému něco chybí. Hlad po lásce, pozornosti, zájmu, pochopení, opoře, vzoru….
V našem projektu jsme se rozhodli prolnout tyto dvě skupiny lidí dětí a veteránů, protože si navzájem mohou v rámci společně trávícího času hodně dát.
0 + 0 se může rovnat 2😊
Podpořte nás, abychom mohli organizovat výlety a exkurze pro zapomenuté hrdiny a děti.

Bethany-dům pomoci, z.ú.

Cíle projektu

Cílem projektu je uspořádat 3 akce a z toho jeden zážitkový výlet pro 50 dětí – 25 dětí z dětských domovů a jedna třída ZŠ. Akce se uskuteční v září, v říjnu a v listopadu 2023. K uskutečnění cíle potřebujeme finance na realizaci akce-doprava, fotograf, občerstvení, případně výstava fotek, kalendář.
Cílem je pozitivní působení na osobnost dětí, podpořit jejich sebepojetí, schopnost překonávat překážky, zvládat významný stres, osobní statečnost a houževnatost a další. To jim mohou zprostředkovat a inspirovat je zejména hrdinové jako jsou Ti, co slouží ve služebných sborech nebo v IZS a jejich veteráni.
Díky těmto akcím získají veteráni opět pocit užitečnosti a prospěšnosti a pocit, že se na ně nezapomnělo.
Cílem je prevence rizikového jednání u dětí, podpora osobnosti sloužících a veteránů služebných sborů a aktivizace seniorů veteránů.

Cílová skupina

  • Děti a mládež
  • Senioři
  • Jiné (uveďte níže)

Cílovou skupinou budou zejména děti a mládež ze ZŠ a z dětských domovů.. zejména pečující a jejich rodiny. V dnešní době se u dětí a mládeže vyskytuje vyšší množství případů s myšlenkami na sebevraždu, sebepoškozování, ztráta smyslu všeho, neschopnost zvládat tlak, překonávat překážky.

Současně otázka vděčnosti a pokory u dětí, které,,všechno mají“ v kontextu dětí, které nemají nic, nemají rodinu nebo jejich podmínky nejsou dobré.

Veteráni senioři potřebují být ještě užiteční, mít pocit, že se na ně nezapomnělo a i přesto, že nejsou již v aktivní službě tak je někdo vidí nebo potřebuje.

Klíčové aktivity

3 akce z toho 2 zážitkové výlety
Dolaďování programu s výsadkovým praporem v Chrudimi, výsadkovými veterány a s městskou policií.
1.setkání ve škole, kde si budou děti povídat členmi IZS.
2.setkání výsadkový prapor :
Spolupráce ve formě několika ... (dní, aktivit), kde se potkají děti s mladými, tj. ještě sloužícími, a dávno vysloužilými veterány.

Prohlídky zbraní , techniky, beseda (kinosál?). Na letišti možnost vyzkoušet padákové houpačky, na kterých se cvičí řízení padáku. Dále se zde nacházejí makety letounů - Mi17 a L410 Turbolet, že kterých bychom děti společně s veterány mohli ,,vysazovat".
Další atrakcí by mohla být natažená jednoduchá ferrata na leteckém trenažéru Jakub, na kterém si určitě vyzkouší svou obratnost a schopnosti při jednoduchém lezení.
3. setkání : Policie – policejní případ, společné hledání řešení

Harmonogram

Přípravná fáze jaro 2023
Realizace září, říjen (veteráni), listopad (městská policie) 2023
Na další rok plánujeme hasiče a záchranáře.

Rozpočet

Doprava: 5000,- Kč
Personální náklady: 1500,-Kč
Občerstvení: 4000,- Kč
Fotograf. 2000,- Kč

Požadavek od donátorů Burzy filantropie

11 000,-

Hlavní partneři Burzy filantropie

více

Web burzafilantropie.cz vznikl díky unikátní spolupráci Koalice nevládek Pardubicka, z.s. (KONEP) a Pardubického kraje a za finančního příspěvku realizátorů Burzy filantropie ve Zlínském kraji (Poradenské a krizové centrum) a Královehradeckém kraji (Krajský úřad Královehradeckého kraje).