Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci Přeskočit na navigaci

Jedno[duše] na hlavu

Kognitivní dovednosti jsou základní poznávací funkce našeho mozku. Umožňují nám poznávat okolní svět, zapamatovat si důležité informace, soustředit se, plánovat, rozhodovat, komunikovat s ostatními.
Lidé trpící duševním onemocněním mají tyto funkce často oslabené, což výrazně ovlivňuje kvalitu jejich života. Proto jim nabízíme trénink kognitivních dovedností, který bychom rádi rozšířili o specifický počítačový program RehaCom, zaměřující se na komplexní kognitivní rehabilitaci.

CEDR Pardubice o.p.s.

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je rozšířit nabídku poskytovaných sociálních služeb organizace pořízením programu RehaCom. Jedná se o specificky zaměřený počítačový program, ověřený praxí, který se zaměřuje na komplexní trénink kognitivních dovedností.
Program umožňuje poskytovat kognitivní rehabilitaci v následujících 5 krocích:
1. Screening kognitivních dovedností
2. Výběr vhodných modulů
3. Individualizace tréninku
4. Trénink kognitivních dovedností
5. Analýza výsledků, stanovení dalšího postupu spolupráce

Program je klinicky i evidence-based podloženou součástí kognitivní rehabilitace v rámci rehabilitačních center. Cílem kognitivní rehabilitace je minimalizovat poškození, získat zpět ztracené dovednosti, rozvíjet kompenzační strategie a pomáhat tak klientovi postupovat na nejvyšší možnou úroveň nezávislosti.
Záměrem je pomoci minimálně 20 lidem prostřednictvím inovativní a komplexní metody, která rozvíjí lidský potenciál a dovednosti ovlivňující kvalitu jejich života a spokojenost.
Dílčím cílem a benefitem je získání efektivního nástroje pro vyhodnocení kognitivní úrovně klientů. Screening pracovníkům pomůže klientům lépe porozumět a efektivně nastavit cíl spolupráce.

Cílová skupina

  • Jiné (uveďte níže)

Klíčové aktivity

- Pořízení licence 400 hodin
- Odborné proškolení lektorů
- Poskytnutí podpory minimálně 20 klientům v rámci tréninku kognitivních dovedností s využitím programu RehaCom
- 1 klient - 25 lekcí (min. 6 měsíců)

Harmonogram

říjen 2024
- pořízení licence k programu RehaCom
listopad 2024
- proškolení lektorů
- zahájení kontinuálního využívání programu v rámci individuálního tréninku kognitivních funkcí

Rozpočet

- Licence k programu RehaCom 400 hodin / 41 140 Kč
- PC Dongle – 4 235 Kč
- Screening (9 modulů) – licence 7 let 31 460 Kč
- Přelepky na klávesnici – 302,50 Kč
(lidé s duševním onemocněním většinou nemají postiženou motoriku a zvládají ovládat PC, proto nenakupujeme specializovanou klávesnici ale pouze pomůcku, kterou se označí běžná klávesnice u PC)

Celkem: 77 137,50 Kč

Základní software má organizace zakoupen a je využíván v rámci Centra KOMPRE. Prostřednictvím projektu žádáme pouze o náklady na doplňující licenci, tak aby bylo možné program využít v sociálních službách pro klienty s duševním onemocněním.

Požadavek od donátorů Burzy filantropie

Požadovaná finanční podpora: 75 000 Kč

Hlavní partneři Burzy filantropie

více

Web burzafilantropie.cz vznikl díky unikátní spolupráci Koalice nevládek Pardubicka, z.s. (KONEP) a Pardubického kraje a za finančního příspěvku realizátorů Burzy filantropie ve Zlínském kraji (Poradenské a krizové centrum) a Královéhradeckém kraji (Krajský úřad Královéhradeckého kraje).