Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci Přeskočit na navigaci

Kopretinka

9. místo ( 1 %)

Cílem projektu je vybavit nově vznikající prostor komunitní zahrady. Místo, kde budou moci nejen děti z města zažít jaké to je starat se o rostliny od semínka až po plody. Jedná se o společné místo setkávání rodin napříč generacemi, místo pro vzdělávání a ekovýchovu i prosté pobytí v zahradě na čerstvém vzduchu. Naším cílem je nejen upevnění vztahu k přírodě, ale i k místu, kde žijeme.

Mateřské a rodinné centrum Krůček Svitavy, z.s.

Cíle projektu

Cílem projektu je vytvoření zázemí na nově vznikající komunitní zahradě a to stavbou zahradní chatky, zastínění proti nepřízni počasí a skleníku, aby bylo možné zahradu používat téměř celoročně. V současné době není na pozemku žádná stavba. Zahrada bude sloužit nejen k pěstování a péči o rostliny, ale i jako vzdělávací místo a místo pro setkávání.
Předpokládáme, že v roce 2024 proběhnou minimálně 3 vzdělávací aktivity pro širokou veřejnost s ekotématikou. V roce 2023 proběhne založení zahrady - záhony a postupné vybavování a zvelebování zahrady. Na podzim v roce 2023 proběhne na zahradě i sousedské setkání v rámci projektu Zažít město jinak.
O provoz zahrady se budou starat dobrovolníci.
Komunitní zahrada je v našem pojetí místo, kde se už ti nejmenší mají možnost seznamovat s přirozeným koloběhem rostlin, získat tak vztah k přírodě, půdě i místu kde žijí. Vztah k místu i úcta k přírodě jsou faktory, které považujeme za důležité pro zdravé fungování společnosti.

Cílová skupina

  • Děti a mládež
  • Handicapovaní
  • Senioři
  • Maminky s dětmi
  • Životní prostředí
  • Jiné (uveďte níže)

- Maminky s děti, respektive rodiny s děti - mají možnost zapojit se do chodu zahrady a zažít na vlastní pocit práci s půdou
- Životní prostředí – na zahradě se hospodaří s citlivostí k životnímu prostředí, bez chemie. Zároveň díky vzdělávací funkci zahrady se rozšiřuje povědomí o důležitosti správné péče o životní prostředí.
- Handicapovaní – projektu není cílen pouze na hendikepované, ale počítáme s vyvýšenými záhony, které umožní práci i handicapovaným
- Senioři – naším cílem je využití zahrady napříč generacemi. Propojení nejen skrz možnost práce na zahradě, ale také využití znalostí starší generace, kterou mohou předávat mladším a to formou setkávání a sdílení.
- Zahrádkáři, v našem městě s vlastní zahrádkou, kteří májí zájem dozvědět se více o ekologičtějším pěstování na jejich zahradách, případně sdílet jejich zkušenosti s péčí o zahradu

Klíčové aktivity

Stavba zahradní chatky - chatka, která funguje jako základní zázemí, kde bude místo na sklopný skládací stůl, uskladnění drobných věcí. Chatka je o velikosti 13 m2 včetně montáže
Nákup a instalace skleníku na bylinky a předpěstování 2 kusy 1m2
Nákup vybavení sudového čerpadla a hadice na zalévání
Nákup a instalace stínících plachet
Vzdělávací aktivy –ekologie, biopotraviny, využití dešťové vody apod.

Harmonogram

Listopad 2023 – červenec 2024

Rozpočet

Osobní náklady – koordinace projektu – DPP 5000,-
Stavba zahradní chatky - včetně montáže i podkladových dlaždic: 50000,-
Skleníky pro předpěstování a rychlení - 2 ks – 4000,- (2x2000,-Kč)
Vnitřní vybavení chatky – držáky na zahradní nářadí 500,- Kč, sklopný stůl – 4000,-Kč celkem – 4500,- Kč
Zahradní sudové čerpadlo na zalévání – 1ks 2000,-
Hadice zahradní 30m s navijákem – 1500,-
Zastínění prostoru: stínící plachty – 5000,-
osobní náklady - koordinace projektu: 5000,-

Požadovaná finanční podpora: 72 000,- Kč

Požadavek od donátorů Burzy filantropie

72000,-

Hlavní partneři Burzy filantropie

více

Web burzafilantropie.cz vznikl díky unikátní spolupráci Koalice nevládek Pardubicka, z.s. (KONEP) a Pardubického kraje a za finančního příspěvku realizátorů Burzy filantropie ve Zlínském kraji (Poradenské a krizové centrum) a Královehradeckém kraji (Krajský úřad Královehradeckého kraje).