Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci Přeskočit na navigaci

NE v léčebně, ANO v tréninku

22. místo ( 1 %)

Představte si: žijete za zdí nemocnice jen proto, že nemáte rodinu nebo dost financí na vlastní bydlení. Právě to měníme. Máme tréninkové byty. Jsou prvním záchytným bodem pro klienty s vážným duševním onemocněním, kteří odchází z nemocnice. Nácvik bydlení zvládáme. Cílem je, aby se klienti posunuli dál a našli vlastní bydlení. Do bytu pak přichází další a je důležité, aby vstoupili do důstojného prostředí. S tím potřebujeme pomoc, nezvládáme financovat běžnou údržbu.

Péče o duševní zdraví, z.s.

Cíle projektu

Pomozte udržet tréninkové byty v Pardubicích jako důstojné prostředí pro lidí s těžkým duševním onemocněním.
Účelem pobytu v tréninkovém bytě je naučit duševně nemocné lidi dovednostem potřebným k samostatnému bydlení. Nejčastěji trénujeme péči o vlastní osobu, péči o domácnost, nácvik
vaření, finanční hospodaření a komunikaci se spolubydlícími a sousedy. Byty v Pardubicích pronajímáme od Magistrátu města Pardubice – celkem jde o 7 bytů.
Byty mají tréninkový, tzv. přechodný charakter. Nositelem nájemní smlouvy je naše organizace a uživatelé jsou s námi v podnájemním vztahu. Uživatelé jsou vlivem nemoci často příjemci invalidních důchodů a sociálních dávek, jejich příjem jim neumožňuje podílet se na udržovacích pracích v bytu, často vystačí jen na zaplacení poplatků s bydlením spojených, na skromné živobytí a na uspokojení svých osobních potřeb.
Nejtěžší situace pro nás je vždy předání bytu od klienta klientovi. Snažíme se, aby byt vypadal důstojně, byl vymalován, netrpěl vadami elektroinstalace, měl dobré a funkční hygienické zázemí apod. Ocitáme se tak v situaci, kdy často tyto úpravy dotujeme jako organizace z vlastních (sponzorských) zdrojů.

Cílová skupina

  • Handicapovaní

Projekt je určen dospělým lidem s vážnou a dlouhodobou duševní nemocí s bydlištěm v Pardubicích. Jedná se nejčastěji o poruchu schizofrenního okruhu (postihují až 2% populace; většinou začínají v rané dospělosti; u 2/3 lidí probíhají celoživotně; většina nemocných je schopná žít v běžném prostředí, pokud mají vhodnou míru podpory). Duševní nemoc tyto lidi omezuje ve schopnosti samostatně a prakticky fungovat, narušuje
jejich komunikační dovednosti, způsobuje jim sociální vyčlenění a zhoršenou kvalitu života. Projekt se zaměří na ty, kteří si dosud vlivem nemoci neosvojili dovednosti potřebné pro samostatný život. Pobyt v tréninkových bytech je pro ně vhodnou cestou, jak se osamostatnit.

Klíčové aktivity

Jako hlavní klíčová aktivita bude průběžná údržba bytů – celkem se jedná o 7 bytů, které jako organizace poskytujeme v režimu tréninkového bydlení Především se bude jednat o úpravy související s činnostmi při předávání bytů mezi jednotlivými klienty a průběžné nutné drobné opravy.

Harmonogram

od července 2023 do června 2024 i dále - jedná se o kontinuální činnost

Rozpočet

Rádi bychom zřídili fond, který by nám umožnil financovat průběžnou údržbu bytů:
Jednalo by se především o služby:
- Vymalování
- Drobné instalatérské práce
- Elektrikářské opravy
- Obecné drobné opravy

Celkový fond pro správu 7 bytů - 50 000,- Kč

Požadavek od donátorů Burzy filantropie

50 000,- Kč

Hlavní partneři Burzy filantropie

více

Web burzafilantropie.cz vznikl díky unikátní spolupráci Koalice nevládek Pardubicka, z.s. (KONEP) a Pardubického kraje a za finančního příspěvku realizátorů Burzy filantropie ve Zlínském kraji (Poradenské a krizové centrum) a Královehradeckém kraji (Krajský úřad Královehradeckého kraje).