Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci Přeskočit na navigaci

(ne)Bezpečně a (ne)Zodpovědně

Zakoupení preventivních pomůcek určených k eliminaci rizikového chování dětí a mladých dospělých. Pomůcky se budou používat při přednáškách, osobních rozhovorech a poradenství v klubu i v terénu.

SKP-CENTRUM, o.p.s.

Cíle projektu

Cílem projektu je zakoupení preventivních pomůcek určených k eliminaci rizikového chování dětí a mladých dospělých a zároveň uskutečnění preventivních přednášek. V rámci přednášek je vždy zajímavější, když jsou k dispozici „pomůcky“ k dané problematice a přednášky jsou vedeny tzv. zážitkovou formou. Pomůcky mohou pomoci rozvézt rozhovor s daným tématem, o kterém by se jedinec s pracovníky třeba ani sám bavit nezačal.
Pomůcky by měly více využití i v jiných sociálních službách SKP-CENTRUM, o.p.s., které pracují s mládeží a mladými dospělými, např. Nízkoprahové zřízení pro děti a mládež Free klub, Dům na půli cesty nebo azylové domy.

Cílová skupina

  • Děti a mládež

Klíčové aktivity

Zakoupení pomůcek
Zapojení pomůcek do preventivních aktivit

Harmonogram

září/říjen 2024 - zakoupení pomůcek a jejich následné zapojení do preventivních aktivit
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež poskytuje bezpečné prostředí pro trávení volného času a realizaci vlastních aktivit. Pracovníci prostřednictvím pestré nabídky volnočasových aktivit, poskytováním informací a odborné podpory a pomoci pomáhají zmírňovat jejich situaci. Aktivity nebo radu a podporu poskytují pracovníci v klubu i venku na ulici. Připravují preventivní programy a aktivity.
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež spolupracuje se Základními školami v rámci preventivních aktivit. Zakoupené pomůcky tak mohou sloužit i žákům škol, nejen klientům sociálních služeb.

Rozpočet

Brýle simulující účinky drog a alkoholu – 2 723,-
Kouřící Sue – 6 165,-
Těhotenská vesta – 41 080,-

Celkem: 49 968,-

Požadavek od donátorů Burzy filantropie

49 968 Kč

Hlavní partneři Burzy filantropie

více

Web burzafilantropie.cz vznikl díky unikátní spolupráci Koalice nevládek Pardubicka, z.s. (KONEP) a Pardubického kraje a za finančního příspěvku realizátorů Burzy filantropie ve Zlínském kraji (Poradenské a krizové centrum) a Královéhradeckém kraji (Krajský úřad Královéhradeckého kraje).