Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci Přeskočit na navigaci

Parťákem pro děti s autismem a postižením.

PAS z.s. pořádá volnočasové aktivity, osvětové aktivity, přednášky, setkání rodin, výlety, dětský den, modroběh., tábory, psychorelaxační pobyty.

Spolupracujeme s DC KONEP. Našich aktivit se účastní 30 dobrovolníků ročně.
Dobrovolníci z řad studentů, pedagogové, speciální pedagogové, zadrma pomáhají na akcích PAS z.s dětem s postižením a jejich rodinám. Pouze za praxi. Chceme jim proplatit cestovní náklady, zaplatit ubytování, stravu na akcích... aby rodiče platili za pobyty méně peněz.

Poruchy autistického spektra z.s.

Cíle projektu

- umožnit praxi, zkušenosti pro studenty, absolventy, pedagogy, speciální pedagogy, lidi bez práce, ženy ktreré již mají odrostlé děti, aby smyslupkně využili volný čas
- pomoc rodinám s dětmi s postižením
- komunita pro děti a rodičů
- vyhledávání nových studentů a dobrovolníků
- pokud někdo zaplatí náklady na asistenty tak tím budou rodiče děti s autismem a postižením pobyty levnější a bude se jich moct zúčastnit více rodin
- rodiny mají nízké příjmy a nemohou si dovolit minořádné výdaje za pobyty, tábory.. nemají je z čeho platit.. rodiče bývaji s dětmi doma a nechodí do práce nebo na částečný úvazek, rádi by jeli ale nemohou.
- zapojení studentů do volnočasových a osvětových akcí
- pomoc s přípravou tábora a psychorelaxačního pobytu
- nová přátelství mezi rodinami, dobrovolníky a dětmi

Cílová skupina

  • Děti a mládež
  • Handicapovaní
  • Zdravotnictví
  • Jiné (uveďte níže)

Klíčové aktivity

- spolupráce s DC KONEP
- vyhledávání nových dobrovolníků
- úvodní schůzka i online schůzky s novými dobrovolníky
představení organizace
vzájemná očekávání a formy spolupráce
informace o tom s jakými klienty pracujeme a jak na to
- pomoc při organizování akcí PAS z.s
- pomoc při táborech a psychorelaxačních pobytech jako asistenti dobrovolníci děti s autismem a postižením, s programem..
- osvětové akce
- benefiční akce
zhodnocení spolupráce, vyhodnocení praxe
schůzka s dobrovolníky- ocenění jejich práce
Pokud seženeme penize na dobrovoníky pro děti s autismem, terapeuty, psychologa, speciálního pedagoga, zdravotníka, budou akce méně finančně nákladné pro rodiče dětí s postižěním, bude se jich moct účastnit více dětí s postižením než doposud.

Harmonogram

duben 2024, spolupráce s DC KONEP, školení dobrovolníků, online schůzky. životopisy, papírování, uzavírání dobrovolnických smluv..
květen- setkání s novými dobrovoníky, vyhledávání nových zájemců
, online schůzky o termínech akcí v PAS z,s v roce 2024
kveten až prosinec - proběhnou jednotlivé akce PAS z.s.
budou probíchat setkání s dobrovolníky, připravovat se a hodnotit akce.
prosinec- schůzka s dobrovolníky a ocenění jejich práce

Rozpočet

koordinátor dobrovolníků 10 000
ubytování a jídlo pro dobrovolníky na táborech a pobytech 40 000
cestovní náklady a jízdné 5000
VTR, papír od lékaře s razítkem, pojištění- 3000
zdravotník 5000
psycholog 15000
canisterapeut 6000
muzikoterapeut 6000
speciální pedagog 15 000
odměny za práci materiálního charakteru 5000
Celkem 104 000 Kč

Požadavek od donátorů Burzy filantropie

70 000 KČ

Hlavní partneři Burzy filantropie

více

Web burzafilantropie.cz vznikl díky unikátní spolupráci Koalice nevládek Pardubicka, z.s. (KONEP) a Pardubického kraje a za finančního příspěvku realizátorů Burzy filantropie ve Zlínském kraji (Poradenské a krizové centrum) a Královéhradeckém kraji (Krajský úřad Královéhradeckého kraje).