Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci Přeskočit na navigaci

Pomůcky pro trénink chůze a soběstačnosti

23. místo ( 1 %)

Pro klienty se zbytkovou schopností chůze je její ergonomicky správný nácvik důležitý. K tomu by sloužilo chodítko s opěrnou deskou. Elektrické ovládání nastavení opěrné desky je snadné pomocí tlačítek na madlech. Nastavená výška je pevně zajištěná a během nácviku nedochází vlivem tlaku od klientů při tréninku k jejímu posunu dolů. Chodítko lze použít i jako podporu pro vstávání ze sedu. Nakoupili by se také různé menší pomůcky pro trénink jemné motoriky a polohování.

KŘIŽOVATKA handicap centrum, o.p.s.

Cíle projektu

Cíl projektu je zlepšení nebo udržení míry samostatnosti našich klientů s tělesným postižením. To se odrazí na jejich schopnosti sebeobsluhy pro samostatné bydlení a udržení si zaměstnání. I schopnost vstát a udělat pár kroků je pro kvalitu jejich života velmi důležitá. Elektrické ovládání chodítka zajistí klientům

Cílová skupina

  • Handicapovaní

Sociální rehabilitace je určena lidem s tělesným nebo kombinovaným postižením žijící nebo působící na území Pardubického kraje ve věkové struktuře 16 – 80 let. Z příčiny dlouhodobé nepříznivé sociální situace, vzniklé závažným zdravotním stavem jsou narušeny role, které postižený ve společnosti zastává (soběstačnost, schopnost cestovat, partnerská a rodinná role, pracovní, zájmová činnost aj.). Důsledkem je vyčlenění ze sociálního, ekonomického a kulturního života společnosti.

Klíčové aktivity

Nákup chodítka s opěrnou deskou a dalších pomůcek pro terapii.
Zapojení chodítka do nácviků a tréninků chůze.
Zapojení pomůcek pro jemnou motoriku a polohovací pomůcky do terapií.
Zhodnocení projektu (počet klientů, kteří používají pomůcky, měření výsledků terapií, zhodnocení klientů i ergoterapeutů).

Harmonogram

1.6.2023 – 30.11.2023 – Nákup pomůcek
1.7.2023-31.12.2023 – zapojení pomůcek do terapií
31.12.2024 Zhodnocení projektu.

Rozpočet

Celková částka projektu je 50.628Kč. položkový rozpočet bude přílohou.

Požadavek od donátorů Burzy filantropie

45.628Kč

Hlavní partneři Burzy filantropie

více

Web burzafilantropie.cz vznikl díky unikátní spolupráci Koalice nevládek Pardubicka, z.s. (KONEP) a Pardubického kraje a za finančního příspěvku realizátorů Burzy filantropie ve Zlínském kraji (Poradenské a krizové centrum) a Královehradeckém kraji (Krajský úřad Královehradeckého kraje).