Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci Přeskočit na navigaci

Rozvoj podnikavosti studentů na Orlickoústecku

Pomozte nám tvořit úspěšnou budoucnost pro nás všechny. Cílem projektu je rozvíjet podnikavost a seberealizaci u studentů středních škol v okrese Ústí nad Orlicí. Věříme, že podnikavost se lze naučit a chceme, aby na Orlickoústecku bylo co nejvíce aktivních mladých lidí, kteří jsou přínosem sobě a svému okolí. Podnikatelé ve spolupráci s učiteli pořádají na školách semináře podnikavosti a inspirují studenty svými příběhy. Podporujeme tím také regionální demografickou a ekonomickou udržitelnost.

MŮŽEŠ PODNIKAT

Cíle projektu

Cílem projektu je rozvoj podnikavosti studentů středních škol v Ústí/Orlicí a dalších škol v okresu a zvýšení dopadu o 100%.
Smyslem je dát studentům inspiraci k seberealizaci, kterou podnikavost přináší, včetně přehledu o pracovním trhu a uplatnění díky kontaktu s experty z praxe.
Současná situace:
V okrese Ústí/Orlicí je zapojených 5 škol z 22, za školní rok 2023/2024 zde neproběhly žádné semináře. Za dobu působení programu však absolvovalo 521 studentů 10 seminářů.
V Pardubickém kraji je zapojeno nyní celkem 15 škol, od roku 2012 proběhlo 40 seminářů pro 2300+ studentů.

Cílem je zvýšit dopad programu v okrese Ústí/Orlicí ve školním roce 2024/2025 na 8 zapojených škol, minimálně 4 semináře a oslovit více než 100 studentů.

Zároveň plánujeme zrealizovat minimálně 1 workshop pro podnikavé studenty a podpořit rozvoj jejich vlastního podnikání v regionu.

V Pardubickém kraji je nyní do programu zapojeno 6 expertních dobrovolníků/podnikatelů, do konce roku 2025 plánujeme navýšení na 10, aby mohli pokrýt poptávky seminářů všech zapojených škol.

Řečníci-podnikatelé vedou semináře a přispívají tak k rozvoji podnikavosti v regionu a jeho udržitelnosti.
Spolupracující učitelé rádi semináře začleňují do výuky pro propojení teorie s praxí.
Studenti se pak mohou lépe díky rozvoji vlastní podnikavosti seberealizovat.

Na základě našich zkušeností se domníváme, že cíl projektu je konkrétní, měřitelný (počty studentů, škol, seminářů), realizovatelný, reálný a termínovaný do 30. 6. 2025

Cílová skupina

  • Děti a mládež
  • Jiné (uveďte níže)

Klíčové aktivity

Semináře podnikavosti #muzespodnikat na středních školách
Semináře v délce 90ti minut v rámci výuky ve škole, vedou dva expertní dobrovolníci/podnikatelé.
Stěžejní část semináře je interaktivní diskuse se studenty.
Výstupem ze seminářů jsou zpětné vazby studentů uvedené na webu u řečníků a známky, kterými je studenti hodnotí.

Online semináře
Semináře pořádáme především offline ve škole, v případě zájmu pořádáme semináře se stejnou strukturou formou online. Výhodou je možnost využít řečníky z celé republiky.

Oba typy seminářů mohou být zaměřené i tematicky na zvolenou odbornost.

Workshopy podnikavosti #muzespodnikat ve firmách
Interaktivní workshopy v délce 4/5 hodiny jsou zaměřeny na rozvoj podnikavosti studentů, konkrétní práci s jejich projekty a nápady. Studenti pod vedením expertního dobrovolníka/podnikatele se také seznámí s chodem firmy, v případě zájmu jsou workshopy spojené s exkurzí, vysvětlením, jak fungují jednotlivá oddělení ve firmě od marketingu po výrobu, službu apod.
Tím získávají studenti přehled o pracovních možnostech v regionu.

Masterclass WS s vybranými řečníky pro podporu začínajících studentů-podnikatelů
Individualizované koučovací workshopy s vybranými podnikateli nad konkrétními tématy potřebnými pro rozvoj vlastního podnikání.

Všechny výše zmíněné aktivity realizujeme pro školy a studenty ZDARMA

Týdenní studentský podnikatelský Letní kemp pro začínající podnikatele.
rozvojový týdenní program pro mladé a podnikavé studenty (16 – 24 let),kteří chtějí dát svému nápadu reálnou vizi, plán a zkusit se v něm realizovat.
Mentory z různých oblastí potřebných pro rozvoj podnikání jim dělají zkušení úspěšní podnikatelé, včetně předcházejících a následných aktivit jako jsou webináře, online mentoringy a konzultace následné i přípravné po celý rok.

Mastermind workshop pro pokročilé studenty-podnikatele(4 dny)
(letos 19.- 22. 8. Litomyšl)

Oba programy jsou pro studenty zdarma, platí si pouze režijní
náklady na cestu, pobyt a stravu.

Harmonogram

1. červenec 2024 – 30. červen 2025

Semináře budou probíhat po celou dobu času realizace projektu.

Program je dlouhodobý, od roku 2012, a tudíž jeho realizace je zamýšlena také dlouhodobě, s cílem co nejširšího (nejlépe 100%) zapojení škol a studentů.
Udaným obdobím tedy projekt sám o sobě nekončí.

Rozpočet

Rozpočet projektu na udanou dobu 12 měsíců (1. 7. 2024 – 30. 6. 2025)

Osobní náklady: 66 000 Kč formou IČO, manažerka projektu
Cestovní náklady manažerky při práci v terénu: 20 000 Kč
Materiální náklady (grafické, propagace): 10 000 Kč
Služby: Mentoring a konzultace expertních dobrovolníků, příprava metodických materiálů pro učitele a studenty: 20 000 Kč
Celkové náklady projektu: 116 000 Kč

Požadovaná finanční podpora projektu v Ústí nad Orlicí: 75 000 Kč.

Požadavek od donátorů Burzy filantropie

Požadovaná finanční podpora projektu v Ústí nad Orlicí: 75 000 Kč.

Hlavní partneři Burzy filantropie

více

Web burzafilantropie.cz vznikl díky unikátní spolupráci Koalice nevládek Pardubicka, z.s. (KONEP) a Pardubického kraje a za finančního příspěvku realizátorů Burzy filantropie ve Zlínském kraji (Poradenské a krizové centrum) a Královéhradeckém kraji (Krajský úřad Královéhradeckého kraje).