Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci Přeskočit na navigaci

Rozvoj podnikavosti studentů na Svitavsku

Cílem projektu je rozvíjet podnikavost a seberealizaci u studentů středních škol v okrese Svitavy. Podnikatelé ve spolupráci s učiteli pořádají na školách semináře podnikavosti #muzespodnikat a inspirují studenty svými příběhy. Věříme, že podnikavost lze rozvíjet a chceme, aby i na Svitavsku bylo co nejvíce podnikavých mladých lidí, kteří jsou přínosem sobě a svému okolí. Podporujeme také regionální demografickou a ekonomickou udržitelnost. Pomozte nám tvořit úspěšnou budoucnost pro nás všechny.

MŮŽEŠ PODNIKAT

Cíle projektu

Cílem projektu je rozvoj podnikavosti studentů středních škol ve Svitavách a dalších škol v okresu a zvýšení dopadu o 100%.
Smyslem je dát studentům inspiraci k seberealizaci, kterou podnikavost přináší, včetně přehledu o pracovním trhu a uplatnění díky kontaktu s experty z praxe.
Současná situace:
V okrese Svitavy je zapojených 5 škol z 16 ti, za školní rok 2023/2024 neproběhly žádné semináře. Za dobu působení programu však absolvovalo 500 studentů 10 seminářů.
V Pardubickém kraji je zapojeno nyní celkem 15 škol, od roku 2012 proběhlo 40 seminářů pro 2300+ studentů.

Cílem je zvýšit dopad programu v okrese Svitavy ve školním roce 2024/2025 na 8 zapojených škol, min. 4 semináře a oslovit více než 100 studentů.

Zároveň plánujeme zrealizovat minimálně 2 workshopy pro podnikavé studenty a podpořit rozvoj jejich vlastního podnikání v regionu.

V Pardubickém kraji je nyní do programu zapojeno 6 expertních dobrovolníků/podnikatelů, do srpna roku 2025 plánujeme navýšení na 10, aby mohli pokrýt poptávky seminářů všech zapojených škol.

Spolupracující učitelé rádi naše semináře začleňují do výuky pro propojení teorie s praxí.
Řečníci-podnikatelé vedou semináře a přispívají tak k rozvoji podnikavosti v regionu a jeho udržitelnosti.
Studenti se pak mohou lépe díky rozvoji vlastní podnikavosti seberealizovat.
Na základě našich zkušeností se domníváme, že cíl projektu je konkrétní, měřitelný (počty studentů, škol, seminářů), realizovatelný i realistický a termínovaný do 30. srpna 2025.

Cílová skupina

  • Děti a mládež
  • Jiné (uveďte níže)

Klíčové aktivity

Semináře podnikavosti #muzespodnikat na středních školách

Semináře v délce 90ti minut v rámci výuky ve škole, vedou dva expertní dobrovolníci/podnikatelé.
Stěžejní část semináře je interaktivní diskuse se studenty.
Výstupem semináře jsou zpětné vazby studentů uvedené na webu u řečníků a známky, kterými hodnotí studenti řečníky.

Online semináře
Semináře pořádáme především offline ve škole, v případě zájmu pořádáme semináře se stejnou strukturou formou online.
Výhodou je možnost využít řečníky z celé republiky.

Oba typy seminářů mohou být zaměřené tematicky i na zvolenou odbornost.

Workshopy podnikavosti #muzespodnikat ve firmách
Interaktivní workshopy ve firmách v délce 4/5 hodiny jsou zaměřeny na rozvoj podnikavosti studentů, konkrétní práci s jejich projekty a nápady.
Studenti pod vedením expertního dobrovolníka/podnikatele se také seznámí
s chodem firmy, v případě zájmu jsou workshopy spojené s exkurzí, vysvětlením, jak fungují jednotlivá oddělení ve firmě od marketingu po výrobu, službu apod.
Tím získávají studenti přehled o pracovních možnostech v regionu.

Masterclass s vybranými řečníky pro podporu začínajících studentů-podnikatelů
Individualizované koučovací workshopy s vybranými podnikateli nad konkrétními tématy potřebnými pro rozvoj vlastního podnikání.

Všechny výše zmíněné aktivity realizujeme pro školy a studenty ZDARMA

Týdenní studentský podnikatelský Letní kemp pro začínající podnikatele a Mastermind workshop pro pokročilé studenty-podnikatele
Pořádáno od roku 2019 tradičně v Litomyšli
rozvojové vícedenní programy pro mladé a podnikavé studenty (16 – 24 let), kteří chtějí dát svému nápadu reálnou vizi, plán a zkusit se v něm realizovat.
Mentory z různých oblastí potřebných pro rozvoj podnikání jsou zkušení úspěšní podnikatelé.
Programy obsahují: předcházející a návazné aktivity jako jsou webináře, online mentoringy a konzultace následné i přípravné po celý rok.

Oba programy jsou pro studenty zdarma, platí si pouze režijní
náklady.

Harmonogram

1. červenec 2024 – 30. srpen 2025

Semináře, workshopy a Mastermind workshop proběhnou v rámci udané doby realizace projektu.

Program je dlouhodobý, cílem je co nejširší pokrytí středních škol a studentů, proto bude i nadále pokračovat v rozvoji.

Celkově je naší misí systémová změna v neformálním vzdělávání i rozvoji podnikavosti v Česku.

Rozpočet

Rozpočet projektu na udanou dobu 14 měsíců (1. 7. 2024 – 30. 8. 2025)

Osobní náklady: 65 000 Kč formou DPP nebo IČO, manažerka projektu
Realizační náklady na Letní kemp: 50 000
Cestovní náklady manažerky při práci v terénu: 30 000 Kč
Materiální náklady (grafické, propagace): 10 000 Kč
Služby: Mentoring a konzultace expertních dobrovolníků, příprava metodických materiálů pro učitele a studenty: 20 000 Kč
Celkové náklady projektu: 175 000 Kč

Požadovaná finanční podpora projektu ve Svitavách: 75 000 Kč.

Požadavek od donátorů Burzy filantropie

Požadovaná finanční podpora projektu ve Svitavách: 75 000 Kč.

Hlavní partneři Burzy filantropie

více

Web burzafilantropie.cz vznikl díky unikátní spolupráci Koalice nevládek Pardubicka, z.s. (KONEP) a Pardubického kraje a za finančního příspěvku realizátorů Burzy filantropie ve Zlínském kraji (Poradenské a krizové centrum) a Královéhradeckém kraji (Krajský úřad Královéhradeckého kraje).