Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci Přeskočit na navigaci

S terapií o krok dál

15. místo ( 2 %)

Mladí vyrůstající v dětských domovech si z raného dětství nesou řadu traumat, která je ovlivňují. Snížené sebevědomí či nedůvěra v druhé se postupně promítá jak do vytváření dlouhodobých vztahů, tak i do praktických věcí jako je hledání a udržení zaměstnání či bydlení.
V Centru Don Bosko jim už 18 let pomáháme s přechodem z ústavní péče do samostatného dospělého života. Naše stávající služby bychom rádi rozšířili o možnost zprostředkovat a uhradit jim individuální či párovou psychoterapii.

Salesiánský klub mládeže, z. s. CENTRUM DON BOSCO

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu „S terapií o krok dál“ je nabídnout našim mladým klientům odcházejícím z dětských domovů, ústavní výchovy či pěstounské péče, další nástroj k vyrovnání se s nelehkou životní situací, v níž se nacházejí.
V posledních letech se hodně mluví o raných traumatech, která ovlivňují naše jednání celý další život. Existuje množství technik, jak se s nimi vyrovnávat, pokud nám však brání žít vyrovnaný život nějak výrazněji, vyhledáváme terapeutickou pomoc. Nejinak je tomu u mladých lidí vyrůstajících mimo původní rodinu, zejména u těch, kteří o ni přišli v raném věku. Přerušení základních vazeb s sebou nese problémy se sebevědomím, sebepřijetím, navazováním vztahů, nalézáním pevných bodů v životě aj.
V Centru Don Bosco kombinujeme sociální, ale i pedagogickou a terapeutickou práci. S mnoha věcmi jsme našim mladým schopni pomoci sami. Snažíme se však citlivě rozpoznávat, kde už je potřeba větší terapeutická práce, a přizvat do celého procesu odborníka zvenčí.
Jsme si vědomi toho, že získat důvěru k dalšímu člověku zvenčí nemusí být pro naše mladé snadné, využíváme tedy možnosti jim celý proces přiblížit a mají-li zájem, můžeme některá sezení absolvovat společně. Podporujeme je, aby v terapii vytrvali.
Kde to lze, upřednostňujeme terapie hrazené ze zdravotního pojištění. Jsou však územní oblasti, kde takoví terapeuti nejsou, nebo mají velmi dlouhé čekací doby. V rámci projektu bychom rádi získali prostředky na zaplacení externích terapeutů dle potřeb klientů.

Cílová skupina

  • Děti a mládež

Mladí lidé, kteří vyrůstali v dětském domově, výchovném ústavu či pěstounské péči, s nimiž už pracujeme v některém z našich dílčích programů (Kurzy přípravy na život, Doprovázení, Na vlastních nohou), a u nichž se ukáže potřeba hlubší terapeutické pomoci.

Klíčové aktivity

Předesíláme, že dle našich zkušeností nejdou tyto věci úplně přesně naplánovat a rozfázovat. Někteří klienti o terapii zájem projeví, ale pak se jí např. zaleknou, nebo nám na čas „zmizí z dohledu“. V celé naší práci, a tudíž i v tomto případě, se snažíme přizpůsobit potřebám klientů. Také pečlivě zvažujeme, zda na základě naší zkušenosti mají alespoň základní předpoklady k tomu, aby v procesu terapie vydrželi a investice byla co nejlépe využita.

Ideální klíčové aktivity s klientem jsou tyto (tento proces může probíhat u vícero klientů zároveň):

U klienta identifikujeme vhodnost terapie – a základní schopnost v ní setrvat

Spolu s klientem se snažíme upřesnit „zakázku“ (co by potřeboval v terapii řešit) a jeho časové možnosti

Nalezneme vhodného terapeuta a navážeme kontrakt (cílem je co největší shoda klientových potřeb, terapeutových možností a našich finančních prostředků)

Realizace sezení (Během celého procesu jsme tu pro klienty, zjišťujeme, zda jim daná forma sedí; podporujeme je ve vytrvalosti; pokud projeví zájem, hovoříme o tom, co se v nich odehrává; jsme připraveni pomoci s případnými nedorozuměními mezi nimi a terapeuty.)

Zhodnocení přínosu spolu s klientem.

Případné prodloužení terapie.

Harmonogram

Začátek realizace projektu: červenec 2023
Našim cílem je zřídit a postupně finančně stabilizovat „Fond na terapie“, z něhož bychom čerpali dle potřeb klientů. Z dosavadní zkušenosti vyplývá, že ročně bychom využili cca 20.000–30.000 Kč.
Listopad–prosinec 2023: předání první zpětné vazby donátorům

Rozpočet

1 terapeutické sezení: průměrně 900 Kč/hod.
Za 75.000 Kč bychom zaplatili cca 83 hodin terapie. To činí např. pro 7 klientů cca 12 hodinových sezení.

Požadavek od donátorů Burzy filantropie

75.000 Kč

Hlavní partneři Burzy filantropie

více

Web burzafilantropie.cz vznikl díky unikátní spolupráci Koalice nevládek Pardubicka, z.s. (KONEP) a Pardubického kraje a za finančního příspěvku realizátorů Burzy filantropie ve Zlínském kraji (Poradenské a krizové centrum) a Královehradeckém kraji (Krajský úřad Královehradeckého kraje).