Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci Přeskočit na navigaci

Učit se jinak

6. místo ( 6 %)

Také znáte někoho, komu úraz nebo příhoda náhle změnila život a musel se učit znovu mluvit nebo počítat? Nebo kdo chodil do tzv. speciální školy a dál se potýká s problémy třeba s plánováním? Právě lidem s tímto příběhem usnadňujeme život a nekončící se učení. Pomáháme rozvinout dovednosti, které potřebují. Třeba jak si pamatovat instrukce v práci, rozhodovat se. Víme, že jsou pomůcky, které by jim učení usnadnily, ale nemáme je. Rádi bychom je zajistili a využívali pro lepší uplatnění klientů.

Aspekt z. s.

Cíle projektu

Lidé s postižením mají právo na plnohodnotný a kvalitní život jako ostatní. Mnozí se potřebují vrátit do života např. po úraze nebo nemoci, jiní se narodili se zdravotními potížemi. Těmto lidem chceme poskytnout pomůcky pro rozvoj, aby mohli rozvinout svůj potenciál, najít si práci, začlenit se a mít šťastnější a kvalitnější život. Pomůcky budou dostupné všem klientům dle potřeb.
Již nyní používáme pracovní listy, hry a námi vytvořená výuková videa, která si klienti mohou sami opakovaně pouštět a která dáváme i na veřejné kanály. Videa klientům pomáhají, nemůžeme je ale nadále vyrábět kvůli vypršení licence.
Také máme osvědčené využívání virtuální reality při učení se a disponujeme vybavením (brýle pro VR a vytváříme 3D videa). Víme o již vytvořených placených videích, která chceme pořídit.
Cílem je:
1. rozšířit škálu stávajících pomůcek a nakoupit pomůcky pro rozvoj:
⮚ motorických dovedností - jemné motoriky.
⮚ rozumových dovedností – paměť, rozhodování, exekutivní funkce, orientace v čase a prostoru,
⮚ zrakové, sluchové a hmatové vnímání,
které budou využity přímo pro klienty,
2. zajistit:
⮚ licenci na výrobu nácvikových videí, díky ní tvořit videa zaměřená na kombinaci dovedností,
⮚ nákup videí využitelných ve virtuální realitě, která podporují rozumové schopnosti, např. plnění instrukcí,
3. používat je pro klienty a podporovat jejich motivaci.
Výuková videa budou vytvářet kvalifikované speciální pedagožky s praxí. Ostatní položky budou využívat všechny pracovnice.

Cílová skupina

  • Handicapovaní

Cílovou skupinou jsou handicapovaní využívající službu sociální rehabilitace. Jde osoby, které u kterých došlo ke snížení kognitivních funkcí vlivem nemoci či úrazu, nebo které je mají od narození snížené a je třeba je dále rozvíjet i v dospělém věku, po ukončení běžné školní docházky. Tyto osoby si rozvinou své dovednosti, které podpoří jejich úspěšnost v pracovním životě, ale i běžném denním životě.

Pro cílovou skupinu jsou velmi omezené možnosti rozvoje jejich kognitivních dovedností. Například bývalí absolventi speciálních, dříve tzv. zvláštních škol, přitom mívají celoživotní problém s nedostatečně vyvinutými rozumovými funkcemi, které se projevují tím, že zažívají další neúspěchy – například kvůli špatnému počítání špatně vyplňují v práci docházku, špatně plánují své aktivity apod. Jakmile ale vyjdou školu a přesáhnou 26 let věku a žijí v běžné komunitě, nemají přístup ke službám, které by jejich rozumové dovednosti udržovaly či rozvíjely. Speciálně pedagogická centra rozvíjí dovedností lidí v době školní docházky a další služby se věnují spíše až seniorům, či lidem s demencí, pro lidi v produktivním věku se nabízí jen příležitostné placené služby, které však pro ně nebývají dostupné.
Jiný příběh má třeba náš klient, pan Michal. Pan Michal je odborníkem na finanční controlling. Dlouhodobě pracoval ve velké společnosti – pracoval zde jako kontrolor finančního hospodaření. Do jeho života bohužel přišla mozková příhoda, kvůli které se musel hodně věcí znovu naučit. Nyní nejvíc bojuje s krátkodobou pamětí. Říká: „Co si nezapíšu, to nevím. Nevím, co bylo včera nebo co jsem říkal před chvílí“. Pan Michal na sobě intenzivně pracuje ve všech směrech a do Aspektu chodí už rok. Trénuje své kognitivní funkce, aby žil co nejkvalitnější život, tak, jak tomu bylo před nemocí. Časem by chtěl opět pracovat, dělat opět něco smysluplného. „K tréninku je třeba využít co nejvíce pomůcek a materiálů, aby co nejlépe stimulovaly mozek. Mozek nemá rád nudu.“ říká jeho konzultantka Michaela Rožková, kvalifikovaná speciální pedagožka.

Další služby sociální rehabilitace se zaměřují spíše na nácvik praktických dovedností, jako je bydlení, vaření apod., na rozvoj kognitivních funkcí tedy také necílí. Získané pomůcky podpoří dovednosti a uplatnitelnost cílové skupiny.

Klíčové aktivity

Výběr dodavatelů pomůcek
Nejprve provedeme revizi plánovaných položek rozpočtu a vybereme vhodné dodavatele tak, aby byl výběr hospodárný a efektivní.

Nákup pomůcek
Dále zajistíme samotný nákup pomůcek.

Využívání pomůcek
Pomůcky přesuneme na jednotlivá pracoviště, kde se jednotliví pracovníci zaškolí na jejich užívání. Zaškolení provedou zkušené speciální pedagožky, které máme v týmu. Následně budou využívány pro průběžnou práci s klienty tak, jak potřebují. Klienti budou motivováni k průběžnému sledování svých posunů například taky díky tzv. to do listům, které dostanou a psacími potřebami.

Vyhodnocení využívání pomůcek
Speciální pedagožky budou průběžně sledovat, jak jsou pomůcky využívány a v případě potíží budou kontaktovat metodičku služby, která na jejich práci dohlíží. Před ukončením projektu připraví speciální pedagožky souhrnnou zprávu, která bude jako podklad pro závěrečné vyhodnocení projektu.
Před ukončením projektu bude provedeno finanční zúčtování.

Harmonogram

Listopad 2023 – říjen 2024
Projekt začneme realizovat ihned po burze, protože klienti a pracovníci hned pomůcky využijí a "čekají" na ně. Budeme je používat po celou dobu projektu i po jeho skončení. Výběr pomůcek jsme koncipovali tak, aby byla zajištěna co nejdelší udržitelnost, proto plánujeme i nákup laminovačky, aby byla zajištěna větší trvanlivost karet, které chceme koupit.

Rozpočet

pomůcky pro přímý kognitivní trénink: 21 757 Kč
pomůcky pro rozvoj jemné motoriky: 11 537 Kč
pomůcky pro zrakové, hmatové a sluchové vnímání: 2 434 Kč
nákup programů pro využívání ve virtuální realitě: 2 000 Kč
vybavení pro přípravu pomůcek - licence VideoScribe a 2 laminovačky a řezačky + folie: 18 228 Kč
pro podporu motivace klientů (to do listy, psací potřeby): 1 750 Kč

celkem: 57 706 Kč

Požadavek od donátorů Burzy filantropie

50 000 Kč

Hlavní partneři Burzy filantropie

více

Web burzafilantropie.cz vznikl díky unikátní spolupráci Koalice nevládek Pardubicka, z.s. (KONEP) a Pardubického kraje a za finančního příspěvku realizátorů Burzy filantropie ve Zlínském kraji (Poradenské a krizové centrum) a Královehradeckém kraji (Krajský úřad Královehradeckého kraje).