Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci Přeskočit na navigaci

Víkendový pobyt pro rodiny s dětmi s PAS

12. místo ( 2 %)

Víkendovým pobytem chceme podpořit rodiny s dětmi s PAS ve věku od 1-7 let, které se s diagnózou vyrovnávají a nemají o ní téměř žádné informace. Rodiče nejenže získají nové znalosti a zkušenosti, ale nasbírají síly a energii pro další náročnou péči o své dítě.

Rodinné Integrační Centrum z.s.

Cíle projektu

Smyslem projektu je:
- vytvoření příležitosti pro vzájemné sdílení a výměnu zkušeností mezi rodinami s dětmi s poruchami autistického spektra,
- vzdělávání rodičů zaměřené na získávání nových informací, dovedností a schopností, posilování kompetencí,
- podpora v navazování sociálních kontaktů u dětí s PAS, rozvoj jemné a hrubé motoriky, kreativity, apod.
- psychosociální podpora sourozenců dětí s PAS

Cílem projektu je podpořit 10 rodin s dětmi s PAS ve věku od 1-7 let, které využívají služeb rané péče nebo jsou čekateli na službu raná péče pro rodiny s dětmi s PAS a poruchami komunikace a sociální interakce.

Cílová skupina

  • Děti a mládež
  • Handicapovaní

Projekt je zaměřen na rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra ve věku od 1-7 let.

Klíčové aktivity

Klíčovou aktivitou je realizace víkendového pobytu pro rodiny s dětmi s PAS. Během pobytu budou rodičům nabídnuty besedy s odborníky a přednášky na nejrůznější témata. Orientace v problematice a její správné uchopení a porozumění je zásadní pro správnou péči a podporu rozvoje dítěte s PAS. Rodiče budou mít také možnost zúčastnit se psychorelaxačních aktivit. Celodenní kontakt s ostatními rodiči jim pomůže lépe mezi sebou navázat přátelské vztahy, předat si zkušenosti, sdílet svá trápení.
Pro děti s PAS bude vytvořen program, který se zaměří na přirozený rozvoj motoriky a kreativity. Děti budou podporovány v sociálních kontaktech s ostatními dětmi pod vedením sociálních pracovníků a aktivizačních pracovníků.
Zvláštní program bude vytvořen pro sourozence dětí s PAS, kteří bývají v rodině často opomíjení kvůli handicapu svého sourozence. Zároveň díky pobytu budou mít také příležitost vidět, že i jiné děti mají handicapovaného sourozence a budou mít možnost tyto své zkušenosti sdílet.

Harmonogram

Červen 2023:
- Vytipování a oslovení rodin s dětmi s PAS
- Vytipování a zajištění ubytování a stravy
- Výběr vhodných vzdělávacích aktivit – oslovení lektorů

Červenec – srpen 2023:
- Příprava a zajištění programu víkendového pobytu
- Tvorba a příprava strukturovaného programu (struktura a vizualizace)
- Příprava motivačních systémů dle individuálních potřeb dítěte s PAS
- Proškolení aktivizačních pracovníků
- Komunikace s rodiči, zasílání a vyhodnocování dotazníků dětí

Září 2023:
- Realizace víkendového pobytu – příjezd v pátek, odjezd v neděli

Říjen 2023:
- Vyhodnocení projektu (závěrečná zpráva)

Rozpočet

Osobní náklady: 23.400,- Kč
(13 pracovníků – zajištění programu pro děti a dospělé, péče o děti – 12 h x 150,- Kč/hod x 13 pracovníků = 23.400,- Kč)
Služby (ubytování a strava): 77.500,- Kč
(předpoklad pro 33 dospělých osob a 20 dětí)
Lektoři: 6.750,- Kč
(5 školení/besed – od 1 – 3 hod, 1 hod 750,- Kč)
Cestovné: 6.000,- Kč
Materiální náklady: 3.000,- Kč

Celkem: 116.650,- Kč

Požadavek od donátorů Burzy filantropie

36.650,- Kč

Hlavní partneři Burzy filantropie

více

Web burzafilantropie.cz vznikl díky unikátní spolupráci Koalice nevládek Pardubicka, z.s. (KONEP) a Pardubického kraje a za finančního příspěvku realizátorů Burzy filantropie ve Zlínském kraji (Poradenské a krizové centrum) a Královehradeckém kraji (Krajský úřad Královehradeckého kraje).