Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci Přeskočit na navigaci

Víkendy na venkovské chalupě

22. místo ( 1 %)

Mládeži, jste schopni se o sebe postarat? Pokud máte odvahu, pojďme se to spolu naučit. K dispozici máme chalupu na Míčově.

Salesiánský klub mládeže, z. s. Pardubice

Cíle projektu

Pořádáme dvě sady víkendů pro mládež. Víkendy pro mládež 11 - 14 let. A víkendy pro mládež 14 - 16 let.
Každé cílové skupině nabízíme 5 víkendů za rok. Víkendy připravuje 5 členný tým a naších víkendů se účastní cca 15 - 19 mladých. Neaspirujeme na vyšší počet účastníků. Tento počet je víc než dostatečnou sociální skupinou. Jedním z výchovných cílů je rozvoj sebe obslužných dovedností, objevování a rozvoj dobrovolnictví.
Praktický život na víkendu poskytuje/potřebuje tyto sebeobslužné dovednosti – zatopit v kamnech, pomoc při přípravě jídla, mytí nádobí, úklid prostor na závěr akce. Mládež od 14 let je zapojena do příprava vybraných her a aktivit. Vedeme je k pojmenování cílů, vidění souvislostí a utváření vlastního úsudku. Aktivity pro mládež od 14 let mají alternativní model vedení. Zde jsme všichni účastnici. Hl. vedoucí má více zodpovědnosti, tým má zodpovědnost za program a podporu mladých, mladí účastnici jsou zapojování podle svých schopností, jsou podporováni a doprovázeni ve svých dovednostech. Z nejstarších účastníků se rekrutují noví dobrovolníci pro tábory a aktivity v novém školním roce.
Účastnici se ve většině případů rekrutují z členské základny našeho klubu. Jsou to účastnici naších kroužků, výletů a táborů pro tuto věkovou skupinu. Týmy vedoucích se skládají z zaměstnanců a dobrovolníků ve věku 18 - 28 let, začínajících dobrovolníků (víkendy 11+) ve věku 15 – 16 let. Součástí týmu je zdravotník a vedoucí víkendů, kteří mají potřebné akreditované vzdělání.

Cílová skupina

  • Děti a mládež
  • Sport
  • Životní prostředí

Mládež od 11 let, mládež od 14 let

Klíčové aktivity

Oslovení hl. vedoucího týmu - vedoucí SKM
Vytipování adeptů pro každý tým - hl.vedoucí týmu s vedoucím SKM
Sestavení týmu víkendu pro mládež 11+ - hl.vedoucí týmu
Sestavení týmu víkendu pro mládež 14+ - hl.vedoucí týmu
Průzkum počtu zájemců, účastníků víkendů – celý tým
Komunikace s rodiči i mládeži – hl.vedoucí týmu
V každém týmu – popis potřeb cílové sk., popis cílů všech víkendů. Obecné cíle pro jednotlivé víkendy. Stručný popis hlavních bloků programu pro jednotlivé víkendy. Pro plánování vycházíme z hodnocení z minulého roku.
Pojmenovali jsme si v týmu naše kompetence a schopnosti, také jaký druh programu a práce s mladými jsme schopni zajistit.
V průběhu přípravných schůzek potřeba: rozdělit kompetence v týmu, pojmenovat výchovné cíle, vyrobit plakát a další PR materiály, zpustit přihlašování na první víkend, komunikovat s rodiči, pojmenovat velké bloky programu, sestavit podrobně časový harmonogram, rozdělit zodpovědnost za jednotlivé bloky programu, sestavit seznam tech. materiálu k nákupu a balení, sepsat seznam pomůcek k výrobě.

Harmonogram

Květen
- Oslovení hl vedoucího
- Návrhy jmen na tým
Červen
- Oslovit a sestavit tým
- Načrtnout role v týmu – podle zkušeností, schopností
- Sestavit kalendář akcí/víkendů pro další šk.rok
Září
- Revize přítomnosti a rolí v týmu
- Revize termínu v kalendáři akcí
- Příprava 1 víkendu
říjen - květen
- Program víkendu
- Příprava na další víkend
- Komunikace s vedoucím přímé práce
- Celoroční vzdělávání podle nabídky SKM
květen
- Závěr víkendů, hodnocení roku

Rozpočet

Osobní nákl: 2 zaměstnanci DPP 104 tis
(10 víkendů, 2 zaměstnanci DPP, 40 hod/ víkend, 130 kč/hod)
Materiál (potraviny, ubytování, drobný materiál): 63 tis
(10 víkendů, 15 účastníků a 5 členů týmu, ubytování 130/noc, potraviny 80 kč/den. Drobný mat. 500,- / víkend) 26 tis+5tis
Zařízení a vybavení: 35 tis
(2x vestavná trouba, 1x lednice s mrazákem)
Cestovné - PHM, bus: 7 tis
(10 víkendů, 700,-/ víkend)
Celkem 209 tis

Požadavek od donátorů Burzy filantropie

Zařízení a vybavení: 35 tis (2x vestavná trouba, 1x lednice s mrazákem)

Hlavní partneři Burzy filantropie

více

Web burzafilantropie.cz vznikl díky unikátní spolupráci Koalice nevládek Pardubicka, z.s. (KONEP) a Pardubického kraje a za finančního příspěvku realizátorů Burzy filantropie ve Zlínském kraji (Poradenské a krizové centrum) a Královehradeckém kraji (Krajský úřad Královehradeckého kraje).