Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci Přeskočit na navigaci

Vítej v Česku

Vítej v Česku je program adaptace, podpory a seberozvoje ukrajinských uprchlíků všech věkových kategorií. Pro zvládnutí zapojení do české společnosti, ať už dočasně nebo trvale, jsme vytvořili 120 hodinový program, který rozvíjí podnikavé kompetence, finanční gramotnost, podporuje vstup na trh práce a zajišťuje znalosti základních reálií kulturních, historických i geografických. Aktuálně pracujeme s cílovou skupinou 15+ a dospělí. Učíme přirozeně i češtinu.

yourchance o.p.s.

Cíle projektu

Naším cílem je zrealizovat na Pardubicku 1 kurz v délce 120 hodin pro 20 osob ve věkové kategorii 15+ a dospělí.
Jen na Pardubicku evidujeme více než 1OO poptávek po našem kurzu. Zájem je zejména ze strany maminek nezletilých dětí, které se v létě účastnily našich adaptačních skupin. Náš program je zaměřen na rozvoj kompetencí potřebných k uplatnění v české společnosti. Obsah jsme sestavili na základě dlouhodobých zkušeností s rozvojem finanční gramotnosti a podnikavosti na školách a se začleňováním sociálně znevýhodněných osob.
Kurz je postaven jako sebezkušenostní program se zaměřením na rozvoj podnikavých kompetencí definovaných modelem Entrecomp EU. Je v souladu s českým RVP pro střední školy a Národní strategií finančního vzdělávání.
Zároveň si účastníci velmi intenzivně rozvíjí svou schopnost komunikovat v českém jazyce, což zvyšuje jejich potenciál zapojit se do českého školního programu (15-18) nebo najít adekvátní uplatnění na trhu práce.
Rádi bychom zpřístupnili program pro více osob, ale náklady na realizaci jsou 75-90.000 Kč na jednu skupinu podle toho kolik platíme cestovné lektorům a zda máme učebnu zdarma nebo musíme platit pronájem.

Cílová skupina

  • Jiné (uveďte níže)

Ukrajinští váleční uprchlíci ve věku 15-18 a dospělí, zejména matky nezletilých dětí, které potřebují pomoc při dočasném nebo trvalém zapojení do české společnosti

Klíčové aktivity

Intenzívní adaptační program založený na rozvoji potřebných kompetencí a komunikaci v českém jazyce.

Program vznikl s podporou MŠMT a Velvyslanectví Ukrajiny

Harmonogram

Program trvá 120 hodin. Trvá 12 týdnů.
Začátek programu je odvislý od financování. Po schválení daru jsme schopni do 2-3 týdnů začít realizovat.

Rozpočet

Lektoři: 48.000 Kč
Učebnice a pomůcky: 16.000 Kč
Produkční zajištění: 10.000 Kč
Dopravné: 1.000 Kč – částečný příspěvek
Nájem učebny: partnerství
Celkem: 75.000 Kč

Lektorné 200 Kč/hod.
Počet lektorů 2 (CZ, UA) / 120 hodin
Sada učebnic: Dvojjazyčná kniha, 3 cvičebnice, 3 flipchartové role, fixy, pastelky, ořezávátko,
Příspěvek na dopravné lektorům
Produkční zajištění – organizace kurzu, komunikace s účastníky a lektory, výkazy, administrativa, účetnictví
Nájemné učebny musí být zajištěno bezplatně – partnerskou organizací. Obvykle škola, knihovna, místní NNO, městský úřad

Požadavek od donátorů Burzy filantropie

75.000

Hlavní partneři Burzy filantropie

více

Web burzafilantropie.cz vznikl díky unikátní spolupráci Koalice nevládek Pardubicka, z.s. (KONEP) a Pardubického kraje a za finančního příspěvku realizátorů Burzy filantropie ve Zlínském kraji (Poradenské a krizové centrum) a Královehradeckém kraji (Krajský úřad Královehradeckého kraje).