Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci Přeskočit na navigaci

Voňavý projekt alias Neházíme na přírodu bobek

9. místo ( 3 %)

Nezbytnou součástí vstupu našeho lesního klubu do rejstříku škol MŠMT je pořízení tří kompostovacích separačních toalet. Výhodami těchto záchodů je oddělení tekuté a tuhé složky, čímž se zamezí nepříjemným průvodním jevům běžných suchých toalet a dochází k šetrnému uzavření přírodních cyklů v podobě kompostu a zálivky bohaté na živiny pro okrasné dřeviny.
Pomozte nám, abychom dodrželi hygienické standardy a zároveň šli dětem dobrým příkladem v úsporném zacházení s vodou a péčí o přírodu.

Zeměkus, z.s.

Cíle projektu

Cílem našeho projektu je pořízení tří separačních kompostovacích toalet - dvě toalety pro děti a jedna pro dospělé. Navazujícím krokem bude instalace toalet do sadu, ve kterém sídlí lesní klub.
Jak konkrétně se zlepší běžný den v lesním klubu se separačními záchodky?
Jeníček přiběhne za Pepou, že potřebuje na záchod. Sedne si na dětské separační prkénko, vykoná své základní potřeby a naše nová toaleta oddělí tekutou složku od tuhé. Tekutou složku použijeme po naředění potoční vodou k okrasným keřům a stromům a tuhá složka bude po naplnění zásobníku následně kompostována, čímž také uzavře svůj přírodní cyklus. S dětmi si pak budeme povídat o tom, jak můžeme svým vlastním vyměšováním pozitivně ovlivnit procesy v půdě, že není třeba plýtvat pitnou vodou a jde to i bez kilometrů odpadního potrubí a složitých čistíren. Děti budou nadšené, že jsou součástí přírody a budou tyto jednoduché zákonitosti předávat dál. Stromy a keře v našem sadu budou rády za to, kolik živin se k nim dostává a jak prospívají. :)
V současnosti máme v zázemí dvě suché toalety, které neodpovídají hygienickým standardům lesní MŠ. Jedna z úplných našich počátků právě dožívá a druhá nemá separační funkci, ale šla by předělat. Potřebujeme tedy dvě kadibudky a tři separační toalety (dvě upravené pro děti). Pořízením separačních toalet navíc splníme jednu z podmínek pro vstup lesního klubu do rejstříku škol MŠMT, čímž se posuneme zase o velký kus dál v lepší péči ve vzdělávání dětí předškolního věku.

Cílová skupina

  • Děti a mládež
  • Maminky s dětmi
  • Životní prostředí

Hlavní cílovou skupinou jsou děti předškolního věku a jejich rodiny. Další skupinou jsou děti mladšího školního věku, které klub využívají v rámci letních příměstských táborů. Velký přínos vnímáme u dětí především v osvojení hodnot a postoji k přírodě. Vzhledem k tomu, že je vykonávání lidské potřeby nezbytností, jeví se nám tento projekt jako jeden ze střípků zdravějšího životního prostředí.

Klíčové aktivity

1. Nákup separačních kompostovatelných toalet
2. Instalace toalet

Harmonogram

Červenec/srpen 2023 - nákup a instalace toalet.

Rozpočet

3 x separační kompostovatelná toaleta 15 000 Kč (celkem 45 000)
2 dřevěné kadibudky 8 000 (celkem 16 000 Kč)
2x dětské separační sedátko 1500 Kč (celkem 3000 Kč)

Celkem : 64 000 Kč

Požadavek od donátorů Burzy filantropie

64 000 Kč

Hlavní partneři Burzy filantropie

více

Web burzafilantropie.cz vznikl díky unikátní spolupráci Koalice nevládek Pardubicka, z.s. (KONEP) a Pardubického kraje a za finančního příspěvku realizátorů Burzy filantropie ve Zlínském kraji (Poradenské a krizové centrum) a Královehradeckém kraji (Krajský úřad Královehradeckého kraje).