Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci Přeskočit na navigaci

Výlety pro seniory z Pardubického kraje

V letošním roce uspořádá Spolek hurá na Výlet! pro seniory z Pardubického kraje několik výletů na zajímavá místa po celé republice. Probíhají přípravy IV. ročníku Senior Festivalu, který se bude konat 25. 6. v zámeckých zahradách v Chrasti u Chrudimi.
Svozové autobusy, které dopraví seniory na festival, jsou zcela zdarma. Pomozte nám v realizaci těchto výletů.

Spolek Hurá na Výlet!

Cíle projektu

Hlavním smyslem pořádání výletů je snaha o aktivní život seniorů a aktivní zapojení seniorů do života společnosti prostřednictvím unikátní kulturní akce jako je festival.
Přispěním nám pomůžete vypravit seniory z Pardubického kraje na zajímavé výlety, a taky na IV. ročník festivalu. Podpoříte seniorské kapely, které v rámci programu festivalu vystoupí.
Hudební produkce bude prokládána vstupy odborníků z mnoha pomáhajících profesí. Tento jednodenní kulturní zážitek bude spojen s předáváním kontaktů na organizace, které mohou seniorům v tíživé životní situaci pomoci. Kontakty spolek získává v rámci síťování organizací působících v Pardubickém kraji, které probíhá v rámci celého roku. Díky pověsti, kterou spolek za dobu své činnosti získal, a také díky charakteru naší činnosti, jsou s námi v kontaktu senioři, kteří ze značné části doposud nevyhledali žádnou NNO či poskytovatele sociálních služeb.

Cílová skupina

  • Senioři
  • Aktivní stárnutí

Cílovou skupinou jsou senioři nad 65 let, tedy lidé vysokého věku, kteří mají určitá omezeními či handicapy. Jsou často osamoceni, mají velké množství volného času, ale malou nabídku jeho bezpečného trávení, která by zároveň zohledňovala jejich zdravotní či jiné problémy. Přesto mají stále potřebu společenského vyžití a nechtějí být sami.

Na základě rozhovorů s mnoha seniory můžeme konstatovat, že míra jejich samoty spojená často s ekonomicky tíživou situací vede k pasivitě a ztrátě životní perspektivy. Ze strany odborníků je zdokumentovaná častá míra zneužívání seniorů, která poukazuje na zranitelnost těchto osob. Spolek na tento problém reaguje zařazením informačně-osvětové činnosti na kulturních akcích, v rámci kterých, jsou seniorům rozdávány informační brožury zaměřené na ochranu práv spotřebitele, bezpečí, sociální služby, volnočasové aktivity apod.

Klíčové aktivity

Tento rok plánujeme pro seniory z Pardubického kraje uspořádat 10 výletů na zajímavá místa a IV. ročník Senior festivalu. Záměrem projektu je zprostředkovat seniorům volnočasové a kulturní zážitky.
Prioritou projektu je aktivní zapojení seniorů. Do projektu budou zapojena bývalá hudební seniorská uskupení, která vzhledem k navyšujícímu se věku jednotlivých členů a jejich zdravotním omezením již ukončila svou činnost. Hudební produkce bude v pauzách mezi vystoupeními seniorů prokládána vstupy odborníků z pomáhajících profesí a informacemi o volnočasových aktivitách. Chceme, aby senioři byli vybaveni důležitými informacemi pro období stáří.

Podobnou akci na území Pardubického kraje nikdo nerealizuje. Jedná se tedy o unikátní projekt.

Harmonogram

Plánované destinace výletů z Pardubického kraje:
- Choltice, Litomyšl, Ratibořice, Zelená Hora, Nový Bydžov, Žleby, Nové Hrady, Čáslav, Dvůr Králové nad Labem, Lanškroun

V rámci plánovaného festivalu bude zajištěn celodenní prokomponovaný kulturní program.
Pro účastníky a návštěvníky festivalu bude zajištěna autobusová doprava z místa jejich odjezdu a zase zpět (plánujeme svoz pro 500 seniorů)

Rozpočet

Služby:
Náklady na 10 autobusových linek z Pardubického kraje na přádaný festival jsou 50 000 Kč
Náklady na autobusovou dopravu v rámci pořádaných výletů jsou 80 000 Kč
Odměna pro kapely na festivalu 120 000 Kč

Náklady celkem 250 000 Kč.

Požadavek od donátorů Burzy filantropie

Požadovaná finanční podpora od donátorů: 20 000 Kč (žádáme na autobusové linky na festival, na autobusovou dopravu na výlety)

Hlavní partneři Burzy filantropie

více

Web burzafilantropie.cz vznikl díky unikátní spolupráci Koalice nevládek Pardubicka, z.s. (KONEP) a Pardubického kraje a za finančního příspěvku realizátorů Burzy filantropie ve Zlínském kraji (Poradenské a krizové centrum) a Královehradeckém kraji (Krajský úřad Královehradeckého kraje).