Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci Přeskočit na navigaci

Vzdělávání pro všechny

14. místo ( 2 %)

Ten umí to, a ten zas tohle a všichni dohromady dokážeme moc.
Pojďme se vzájemně podpořit, motivovat, inspirovat a spolupracovat. Chceme dát prostor pro vzájemné naslouchání a sdílení příběhů díky organizování besed živě i on-line. Rodinný festival vytvoří příležitost pro hraní si, tvoření v respektujícím a přátelském prostředí pro rodiny i pedagogy a mnoho další inspirace pro všechny.
Investujme společně do proměny státního vzdělávání, investujme do dětí, do naší budoucnosti.

Spokojení LIŠÁCI z.s.

Cíle projektu

V tomto roce plánujeme uspořádat:
- 4 zábavně naučné stezky s koutkem pro tvoření pro 30 a více dětí ve spolupráci s naším městem.
- Rodinný festival k zahájení školního roku – více než 4 hodiny zábavy, poznávání, sportování a tvoření pro děti a jejich rodiče. Současně 3 besedy na téma Vzdělávání 21.století pro pedagogy i veřejnost. Celkově očekáváme 200 osob. Zajištění tohoto dne je ve spolupráci s městem a dětskými organizacemi. Nově také propojení Aktivního klubu seniorů. Vstup je zdarma, aby se mohl zúčastnit každý.
- Podzimní cyklus 3 besed pro veřejnost (20 osob) na téma: Škola a rodina.

Naším cílem je uspořádat aktivity, kde propojíme různé skupiny lidí – můžeme si naslouchat, spolupracovat, inspirovat a motivovat se.
Společnost se skládá z individuálních osobností. Každý má svou jedinečnost a tu nelze hodnotit obecně nebo k ní přistupovat obecnou strukturou. A to je pro nás změna úhlu pohledu v dívání se na děti a lidi kolem sebe. Vidět v nich nejprve jejich silné stránky a ty podpořit. Také je podpořit ve výuce tak, aby si sami nacházeli potřebné informace. Vnímáme učitele jako průvodce, jako člověka, který otevírá bezpečný a tvořivý prostor ke spolupráci a má možnost i bližší koordinace s rodiči. Škola není oddělené místo od rodiny.
Naučme se vzájemné spolupráci, porozumění a důvěře. Pozmejme své silné stránky, chybujme a objevujme. Naslouchejme potřebám dětí.
Investice do vzdělávání je ta nejlepší cesta.

Cílová skupina

  • Děti a mládež
  • Maminky s dětmi
  • Jiné (uveďte níže)

Tento projekt je určen především pro lidi, kteří jsou v kontaktu s dětmi.

Klíčové aktivity

- Mapování potřeb – získávání zpětné vazby
- Spolupráce s městem, kulturním centrem města, místními organizacemi (Knihovna, rodinné centrum, sportovci, hasiči a další) – pronájem prostor, distribuce letáků apod.

- Vytvoření cílů pro dané období
- Harmonogram aktivit – pohlídat kolize
- Samostudium - seberozvoj
- Navázání a udržování vztahů s lektory
- Podpora spolupráce s rodiči, rodinami a pedagogy

- Financování – tvorba rozpočtu (finanční partneři, dotace, nabídky, poptávky, materiální pomoc a další)
- Tvorba a distribuce marketingových materiálů – propagace (rádio, sociální sítě, web ...)
- Materiální zajištění, pronájem

- Pozvání našich partnerů a podporovatelů – udržování dobrých vztahů

- Realizace každého setkání – harmonogram, mapa, technické zázemí, úklid
- Zhodnocení setkání - Poděkování, fakturace

- Vyhodnocení celého projektu a jeho posun pro další období

Harmonogram

Listopad / prosinec – Mapování našich současných aktivit, ujasnění si cíle, kam směřujeme. Mapování potřeb – setkání rodičů a přátel školy. Spoluúčast na školním vánočním jarmarku. Tvorba strategie a předběžného harmonogramu.
Leden / únor – Setkání se zastupiteli města a kraje. Stezka a tvoření na téma Masopust. Vytvoření marketingové propagace 2022/2023. Letáček pro Rodinný festival a propagace v rámci Udílení cen učitele Pardubického kraje.
Březen / duben – Setkání s rodiči – 3. Škola v Přelouči, je potřeba? Schůzka na komisi kulturní a školní v Přelouči. Schůzka na odboru školství. Zahájení školení – Mentoring pro založení školy. Promítání filmu – Moudrost traumatu – příležitost pozvat naše finanční partnery, podporovatele a pomocníky. Jarní stezka pro rodiny s dětmi.
Květen / červen – roční setkání spolku. Přípravy rodinného festivalu – potvrzení účasti, místa, lektorů, marketingová podpora.
Červenec / srpen – Letní aktivity pro děti – tvoření, stezka. Finální přípravy Rodinného festivalu – cílená marketingová podpora, příprava stanovišť. Příprava podcastů – on-line prostředí.
Září / říjen – Rodinný festival. Zahájení cyklu podzimních besed Přeloučsko mluví o vzdělávání. Podzimní stezka a tvoření pro děti. Mobilní planetárium, aneb kouzlo komunikace.
Listopad / prosinec – Závěrečná beseda z cyklu podzimních besed. Setkání s rodiči a tvoření. Vánoční jarmark.

Rozpočet

Lektoři – 20 000 Kč
Osobní náklady – organizátoři – 10 000 Kč
Zařízení a vybavení – 12 000 Kč (party stan, 5xpikniková deka, 2xcateringový stůl, 5xplastová dětská židlička)
Zvuková technika – 18 000 Kč (reprobedna, mikrofony, stolní mikrofon)
Materiál na dílničky pro děti – 10 000 Kč
Propagační a reklamní materiály – 5 000 Kč (roll-up, bannery, trička pro organizátory)

Máme již zajištěno:
Reklama – kulturní zpravodaj, měsíčník, výlepní plochy, tisk letáků
Prostory a energie
Dobrovolníci cca 100 hodin
Rozhovor v rádiu

Požadavek od donátorů Burzy filantropie

75 000

Hlavní partneři Burzy filantropie

více

Web burzafilantropie.cz vznikl díky unikátní spolupráci Koalice nevládek Pardubicka, z.s. (KONEP) a Pardubického kraje a za finančního příspěvku realizátorů Burzy filantropie ve Zlínském kraji (Poradenské a krizové centrum) a Královehradeckém kraji (Krajský úřad Královehradeckého kraje).