Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci Přeskočit na navigaci

Začni správně

Začni správně se zaměřuje na všechny služby mladým lidem potřebné ke zvládnutí odchodu z dětského domova a pěstounské péče. Jde zejména o zajištění práce, bydlení, schopnost vést domácí rozpočet, plánovat a realizovat profesní a osobní růst. Yourchance poskytuje také psychologickou a psychoterapeutickou podporu, stipendia, zajišťuje právní servis a odborné konzultace. Klíčovou službou je individuální mentoring. Probíhají pravidelná seberozvojová setkání.

yourchance o.p.s.

Cíle projektu

Naším cílem je v co nejkratší době zajistit, aby nás účastníci projektu nepotřebovali a byli schopni žít svůj život samostatně bez podpory třetích stran.
V Pardubickém kraji poskytujeme služby 10 osobám. Předpokládáme, že v projektu zůstanou do konce roku 2024. Veškeré výše uvedené služby jsou jim poskytovány systematicky s cílem osvojit si potřebné schopnosti a dovednosti tak, aby každý z účastníků byl schopen řešit situace každodenního života samostatně. Obvyklá doba setrvání v projektu je 2,5-3 roky.
Naším cílem je zorganizovat 3 seberozvojová skupinová setkání do konce roku 2023.
Pokročit v individuálních plánech rozvoje a naplnit tak cíl osvojení si potřebných dovedností k plnému osamostatnění.
Každý z účastníků čerpá 2-3 hodiny individuálních odborných konzultací měsíčně tematicky zaměřeno dle jeho potřeb + 2 setkání s mentorem.

Cílová skupina

  • Jiné (uveďte níže)

Mladí dospělí odcházející z dětských domovů a pěstounské péče. Jsou velmi opomíjenou cílovou skupinou ve společnosti, přestože je na ně kladena obrovská zodpovědnost zvládnout se postavit na vlastní nohy bez pomoci rodiny (často s řadou překážek, které jim vlastní rodiny připraví - jako je zadlužení apod.). Další překážkou jsou předsudky veřejnosti.

Klíčové aktivity

- Individuální konzultace
- Seberozvojová tematická skupinová setkání
- Mentoring

Konzultace: Právní služby, psychoterapie, odborné poradentství
Finanční příspěvky: Stipendia, řidičské průkazy, kauce

Harmonogram

Účastníci jsou do projektu zapojeni před odchodem z DD nebo PP, následuje příprava na odchod, odchod samotný a proces doprovázení v prvních 2-3 letech samostatného života.
Projekt běží 13 let jako kontinuální služba cílové skupině

Rozpočet

Individuální konzultace: 65.000 Kč
Skupinová setkání: 12.000 Kč
Celkem: 77.000 Kč
Žádost o podporu 75.000 Kč

Konzultace 1 hodina / 500 Kč
Počet hodin na osobu / 13 hodin
Lektorné a doprava lektora na skupinovém setkání (4 hodiny workshop) / 4000 Kč

Požadavek od donátorů Burzy filantropie

75.000

Hlavní partneři Burzy filantropie

více

Web burzafilantropie.cz vznikl díky unikátní spolupráci Koalice nevládek Pardubicka, z.s. (KONEP) a Pardubického kraje a za finančního příspěvku realizátorů Burzy filantropie ve Zlínském kraji (Poradenské a krizové centrum) a Královehradeckém kraji (Krajský úřad Královehradeckého kraje).