Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci Přeskočit na navigaci

Zajištění kvalitního zázemí pro práci s pěstounskými rodinami

4. místo ( 12 %)

Již 15 let doprovázíme a vzděláváme pěstouny. Jejich děti s námi jezdí na respitní pobyty. Připravujeme dobrovolníky hostitelské péče pro děti z dětských domovů. Pečujeme o svůj kvalitní odborný tým a je zřejmé, že potřebujeme obměnit jejich pracovní náčiní, tedy notebooky. Také volají po doplňkovém vzdělávání. Nové notebooky zefektivní práci. Odborné vzdělávání rozvine možnosti sociální práce s dětmi, krizové intervence, péče o chod organizace. Budeme připraveni na nové výzvy v naší práci.

Děti patří domů, z.s.

Cíle projektu

Pořídíme 7 nových pracovních notebooků (náhrada za NB z roku 2018 a 2017, které již kapacitou a výdržností baterie zásadně nevyhovují).
Prvním dílčím cílem je poskytnou týmu kvalitnější podmínky a umožnit jim efektivnější využití pracovní doby. Žijeme v době digitalizace a většinu agendy jsme přesunuli do cloudových řešení. V Google Workspace jsme se naučili plnohodnotně využívat sdílení dokumentů, kalendářů, úkolů, atd. Užíváme CMR systém Ofico, Zoom a další nástroje. Projekt nám zajistí spolehlivou kancelářskou techniku.
Připravíme také vzdělávání v oblastech, které pracovníci sami pociťují jako potřebné nebo které se objevily jako téma ve výstupech z hodnotícího pohovoru. Projekt obsahuje 7 vzdělávacích kurzů.
Druhým dílčím cílem zvyšování profesionality pracovníků. Dbáme na vzdělávání, získáváme nové pohledy na práci s dětmi a rodinami, které prožívají komplikované vztahy a situace. V zákonném rámci máme stanovený počet vzdělávacích hodin, které můžeme hradit ze státního příspěvku na provázení pěstounských rodin. Z projektu budeme hradit další vzdělávání, které svým rozsahem překračuje možnosti zákonného vzdělávání. Na úhradě se bude z 10% podílet i sám zaměstnanec.
Hlavní cíl je usnadnit pracovníkům jejich péči o klienty, akce, administrativu. V organizaci především dbáme na podporu týmu a to přináší i přes všechny starosti pečujících profesí důležité ulehčení a spokojenost pracovníků, kteří v pečující profesi nemají jednoduchou pozici.

Cílová skupina

  • Děti a mládež
  • Handicapovaní
  • Maminky s dětmi
  • Jiné (uveďte níže)

děti v náhradní rodinné péči a děti v ústavní péči,
pěstouni, osvojitelé a dobrovolníci působící v projektu hostitelské péče.

Klíčové aktivity

1. Nákup 7 kancelářských notebooků s příslušenstvím
2. Zajištění externího vzdělávání pro zaměstnance (7 kurzů)

K oběma aktivitám přikládáme přehled, jak a co chceme pořídit.

Harmonogram

11 / 2023 - 2 / 2024 nákup kancelářské techniky
11 /2023 - 10/ 2024 realizace vzdělávacích kurzů

Rozpočet

vzdělávání ……………………..... 85.000 Kč
kancelářské vybavení …… 120.000 Kč

celkem ……………….....…………. 205.000 Kč
(při realizaci kompletního plánu)

Požadavek od donátorů Burzy filantropie

75.000 Kč

Hlavní partneři Burzy filantropie

více

Web burzafilantropie.cz vznikl díky unikátní spolupráci Koalice nevládek Pardubicka, z.s. (KONEP) a Pardubického kraje a za finančního příspěvku realizátorů Burzy filantropie ve Zlínském kraji (Poradenské a krizové centrum) a Královehradeckém kraji (Krajský úřad Královehradeckého kraje).