Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci Přeskočit na navigaci

Zůstanu doma díky SOS tlačítku!

19. místo ( 1 %)

Hledáme finanční prostředky na nákup nového a modernějšího typu monitorovacího zařízení s SOS tlačítkem, které bychom poskytli naším klientům formou zápůjčky zdarma. Díky tomu může senior či osoba se zdravotním postižením zůstat tam, kde se cítí nejlépe s pocitem, že pokud se cokoliv stane, tak pomoc vždy přijde a to téměř okamžitě a nemusí odcházet předčasně do pobytového zařízení.
Pomozte nám zajistit bezpečný domov pro každého.

Anděl Strážný, z. ú.

Cíle projektu

Cílem projektu bude ze získané částky nakoupit do srpna tohoto roku 17 kusů nového typu monitorovacího zařízení s ochranným obalem, a díky tomu bychom mohli poskytnout monitorovací zařízení dalším 17ti klientům formou zápůjčky zdarma, kteří tak budou moci zůstat déle žít ve svých domovech s pocitem, že pokud se jim cokoliv stane, nezůstanou bez pomoci.

Smysl našeho projektu je v tom, aby služba Tísňové péče byla dostupná pro všechny obyvatelé, kteří ji potřebují.
Jakýkoliv příspěvek pomůže a zajistí, že tyto SOS tlačítka budou k dispozici pro ty, kteří je potřebují.

Cílová skupina

  • Handicapovaní
  • Senioři
  • Aktivní stárnutí
  • Zdravotnictví

Naše cílová skupina je tvořena osobami, u kterých je každodenní riziko zhoršení zdravotního stavu nebo pádu. Tyto osoby potřebují nepřetržitý dohled, který zahrnuje jak řešení krizových situací, tak jejich předcházení a jedná se především o seniory, handicapované osoby nebo pacienty v domácí zdravotní péči.

Klíčové aktivity

1. Vyzkoušení nového typu monitorovacího zařízení – tj. přípravná fáze - v tomto kroku byl již vyzkoušen nový typ monitorovacího zařízení s SOS tlačítkem, který je vhodný pro nové či stávající klienty a splňuje požadavky a důležité podmínky (spojení s naším dispečinkem, apod.) V této fázi se zakoupil nový software, který je kompatibilní s novým typem monitorovacího zařízení a s naším dispečinkem.

2. Nákup monitorovacího zařízení – Po řádném a kvalitním vyzkoušení všech funkcí na monitorovacím zařízení (po přípravné fázi) a ze získané finanční částky, bude možné nakoupit nový typ monitorovacího zařízení.

3. Monitorovací zařízení u klienta – Zakoupené monitorovací zařízení je možné poskytnout zdarma novým či stávajícím klientům.

4. Vyúčtování, evaluace – V této fázi bude vyúčtován dar, poskytnutá zpětná vazba donátorům od jednotlivých klientů o spokojenosti se zařízením či pozvánka na pravidelné dny otevřených dveří.

Harmonogram

Únor 2023 – Již proběhly testovací zkoušky na nový typ monitorovacího zařízení (financováno vlastními zdroji)

Červenec – srpen 2023 – Nákup monitorovacích zařízení s SOS tlačítkem

Září – říjen 2023 – Monitorovací zařízení s SOS tlačítkem u nových či stávajících klientů

Rozpočet

17 kusů monitorovacího zařízení + 17 kusů ochranného obalu na dané zařízení x 4 200 Kč = 71 400 Kč

1 monitorovací zařízení stojí 4000 Kč + 200 Kč ochranný obal na monitorovací zařízení

Požadavek od donátorů Burzy filantropie

71 400,- Kč Celkový požadavek od donátorů Burzy

Hlavní partneři Burzy filantropie

více

Web burzafilantropie.cz vznikl díky unikátní spolupráci Koalice nevládek Pardubicka, z.s. (KONEP) a Pardubického kraje a za finančního příspěvku realizátorů Burzy filantropie ve Zlínském kraji (Poradenské a krizové centrum) a Královehradeckém kraji (Krajský úřad Královehradeckého kraje).