Úvod Burza 2022 okres Ústí nad Orlicí 2022 Baví nás zdraví!

Baví nás zdraví!

Organizace: Péče o duševní zdraví, z. s.

Pomozte nám motivovat klienty s duševním onemocněním k péči o jejich fyzické zdraví. V rámci projektu Zdraví nás baví chceme klienty zapojit do fyzických aktivit v jejich přirozeném prostředí. Uvědomujeme si důležitost propojení psychického a fyzického zdraví. Naší snahou je předat klientům pomocí erudovaných odborníků důležité informace a tím je podpořit v setrvání na cestě zotavení se z duševního onemocnění i po fyzické stránce.

Cíle projektu

Obsahem projektu je navázání spolupráce s odborníky na fyzické zdraví člověka (nutriční poradkyně, fyzioterapeut, instruktor Nordic Walking, fitness instruktor). Pomocí projektu se mohou odstranit prvotní obavy a nejistoty klientů („sám nepůjdu do posilovny, protože by se mi tam všichni smáli“) a díky informacím od odborníků také můžeme pomoci předejít opakovanému selhávání klientů v oblasti zdravého životního stylu. Často je také pro klienty velice obtížné sehnat peníze na tyto aktivity.
I přes náš malý rozpočet se již snažíme náš projekt rozjíždět a s každým z odborníků už máme domluvené alespoň 1 sezení. Díky projektu bude realizováno 6 setkání s nutriční poradkyní, 6 přednášek a praktických cvičení s fyzioterapeutem, 3 setkání s instruktorem NordicWalking a 3 návštěvy fitness s instruktorem.
Dále bude nakoupeno sportovní vybavení do kanceláře, které využijeme pro společné „rozcvičky“, protáhnutí či relaxaci, následně i pro recovery pobyty, autogenní trénink, ad. Ačkoliv často využíváme místní zdroje (např. vybavené tělocvičny), ne vždy jsou poptávaná zařízení k dispozici (nedostupnost termínů či naše cenové možnosti).
V dané problematice bychom se také rádi více vzdělali, abychom klientům poskytovali potřebné informace, ukázali správné cvičící techniky apod.
Od projektu očekáváme posílení psychického a fyzického zdraví a tím zvýšení šance zvládat takové okamžiky v životě těchto lidí, které by bez náležité a včasné pomoci končily zbytečnými hospitalizacemi.

Cílová skupina

 • Handicapovaní
 • Zdravotní a sociální péče

Projekt je určen dospělým osobám s vážnou a dlouhodobou duševní nemocí (klientům služby sociální rehabilitace).

Klíčová aktivity

 • Spolupráce s odborníky na zdravý životní styl
 • Nákup vybavení pro klienty
 • Vzdělávání pracovníků v oblasti zdravého životního stylu

Harmonogram

Od října 2022 - do prosince 2023.

Rozpočet projektu

 • Nutriční poradkyně – 6 setkání – celkem 6 000 Kč
 • Fyzioterapeut – 6 setkání, vč. pronájmu prostor – celkem 7 200 Kč
 • Instruktor Nordic Walking – 3 setkání – celkem 5 400 Kč
 • Instruktor fitness – 3 setkání – celkem 3 000 Kč
 • Vybavení pro klienty (10x karimatka, 6x roller, 6x balanční podložka, 6x overball, akupresurní masážní podložka) – celkem 13 400 Kč
 • Vzdělávání pracovníků – 20 000 Kč

Celkový rozpočet: 55 000 Kč

Hlasujte pro projekt

Baví nás zdraví!

4. místo
9,6 %

Bilance burzy

16 393 235 Kč celková hodnota darů

445 podpořených projektů

Burzu filantropie pořádá

KONEP

Pardubický kraj

Donátoři Burzy filantropie