Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci Přeskočit na navigaci

Realizátoři

Pardubický kraj

Koalice nevládek Pardubicka

Koalice nevládek Pardubicka (KONEP) je otevřeným sdružením neziskových organizací, které působí v Pardubickém kraji. Dlouhodobým cílem Koalice je podporovat vzájemnou spolupráci, výměnu zkušenosti a pomáhat v rozvoji neziskových organizací. Koalice vznikla v roce 1998, jako samostatná organizace funguje od roku 2004.

Zlínský kraj

Poradenské a krizové centrum

Poradenské a krizové centrum, p. o. je příspěvkovou organizací Zlínského kraje, poskytuje 6 služeb, jejichž společným posláním je pomáhat a podporovat lidi nacházející se v obtížných životních situacích s důrazem na otevřenost a přijetí v bezpečném prostředí. Organizace se dále věnuje doprovodným aktivitám, které směřují k naplňování dlouhodobých cílů organizace. Jedním z těchto cílů je rozvoj a osvěta v oblasti společenské odpovědnosti v regionálním kontextu.

Královehradecký kraj

Krajský úřad Královehradeckého kraje

Krajský úřad Královehradeckého kraje oddělení …