Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci Přeskočit na navigaci

Minulé ročníky

Burza filantropie vznikla v roce 2011 v Pardubickém kraji pilotními burzami a v následujícím roce již „naostro“ s reálnými žádostmi neziskových organizací, donátory i finančními příspěvky pro veřejně prospěšné projekty. Od roku 2023 se do rodiny organizátorů Burzy filantropie připojil Královéhradecký a Zlínský kraj. Burza filantropie získala v roce 2016 ocenění SozialMarie jako 3. nejlepší sociální inovace z 280 přihlášených projektů.

0

celková hodnota darů v ČR

více

0

podpořených projektů v ČR

více

Příklady podpořených projektů

 • Společně rodinám pomůžeme nalézat neobjevované radosti

  Středisko rané péče EDUCO Zlín z. s.

  Zlín 2023

  Vyberte si náš projekt a pomozte rodinám v co nejlepší podpoře jejich dětí s postižením. Díky projektu uspořádáme 5 multioborových setkání odborníků a rodičů s využitím metody TOD k co nejlepšímu nastavení a sladění podpory pro rodinu i pro dítě. Rodiče jsou zahlceni informacemi od různých odborníků, poté nevědí, co je pro jejich dítě to potřebné a jak jej rozvíjet. Díky propojení a setkání odborníků dochází k předání potřebných informací a nastavení nejlepšího plánu podpory pro dítě a rodinu.

 • Mateřství není handicap +

  Klubíčko Kroměříž, z. s.

  Kroměříž 2023

  Realizací projektu „Mateřství není handicap +“ chceme zapojit nové rodiče do života v místní komunitě centra a nabídnout jim možnost neformálního vzdělávání. Chceme takto podpořit sebedůvěru rodičů v jejich roli, nabídnou jim možnost smysluplně a plnohodnotně strávit jejich volný čas, a to spolu s dětmi v prostředí bezpečném, přátelském a podpůrném. Projekt bude zahrnovat 6+10 workshopů a besed a 26 setkání rodičovských svépomocných skupin.

 • Když náš motor přede, krásně se nám jede

  Korálky Kroměříž, z. s.

  Kroměříž 2023

  Také jste chodili rádi do školy a těšili se na kamarády? Pro handicapované děti, je to jedno z mála míst, kde se kromě vzdělávání setkávají se svými kamarády a otevírá se jim možnost zapojení do kulturních a sportovních aktivit. Auto spolku Korálky Kroměříž jim k tomu ve velké míře pomáhá. Spousta žáků bydlí ve vzdálených obcích a městech v regionu Kroměříž. „Korálky jsou tady“ zní školou, když pro děti červená dodávka přijede. Věkové rozmezí dětí, které využívají tuto dopravu je 3 – 17 let.

 • Blíž svému Miminku do dlaně!

  Nedoklubko z. s.

  Zlín 2023

  Představte si, že se vám miminko narodilo příliš brzy. Nová životní situace plná emocí, strachu a neznámého. Pomozte nám vytvořit edukační a odpočinkové místo s materiály pro rodiče předčasně narozených dětí ve zlínské nemocnici. Místo, kde mohou zpracovat své emoce, získat informace a podporu. Nadechnout se!

 • Baví nás zdraví!

  Péče o duševní zdraví, z. s.

  Ústí nad Orlicí 2022

  Pomozte nám motivovat klienty s duševním onemocněním k péči o jejich fyzické zdraví. V rámci projektu Zdraví nás baví chceme klienty zapojit do fyzických aktivit v jejich přirozeném prostředí. Uvědomujeme si důležitost propojení psychického a fyzického zdraví. Naší snahou je předat klientům pomocí erudovaných odborníků důležité informace a tím je podpořit v setrvání na cestě zotavení se z duševního onemocnění i po fyzické stránce.

 • Bezpečně a bez námahy

  Farní charita Litomyšl

  Svitavy 2022

  Cílem naší pečovatelské služby je zajistit kvalitní péči našim uživatelům tak, aby mohli co nejdéle zůstat ve svém přirozeném prostředí, doma. Nejlépe do konce jejich života, a to i lidem upoutaným na lůžko, umírajícím nebo lidem s omezenou pohyblivostí. A k tomu bychom potřebovali tak obyčejnou věc, jako je zvedák. Zvedák, který našim uživatelům umožní bezpečný přesun z lůžka do křesla, do koupelny a zpět. Další věc, kterou takový zvedák umí, je ochrana zdraví našich pečovatelek.

 • Začít znovu

  Obecně prospěšná společnost Dlaň životu

  Chrudim 2022

  Projekt Začít znovu je zaměřen na zaměstnávání matek v náročné životní situaci, které aktuálně využívají služeb azylového domu pro těhotné a matky s dětmi v tísni. Jedná se převážně o samoživitelky s malými dětmi do 7 let. V rámci projektu je klientkám nabízena možnost zaměstnání formou dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti. Nabízí se jim možnost vyzkoušet a nacvičit si sladění role matky a zaměstnance a možnost přičinit se vlastní prací na zlepšení své sociální situace.

 • Lepší život pro Elišku

  CDKL5 Czech, z. s.

  Pardubice 2022

  I dítě s těžkým hendikepem, může mít veselý a šťastný život. Díky kvalitní péči a pravidelné pomoci je život Elišky Novotné plný úsměvů, přestože dostala od života velmi špatné karty. Eliška se narodila jako zdravé miminko. Ve 2 měsících se u ní objevili epileptické záchvaty. Eliška v 8 letech stále nechodí ani nemluví, může za to vzácné onemocnění CDKL5. Na tuto nemoc není žádný lék. Pomáhají pravidelné rehabilitační pobyty. Rádi bychom sehnali finančních prostředky na rehabilitace v Neurinu.

 • Další děti s handicapem chtějí lyžovat

  Středisko rané péče v Pardubicích o. p. s.

  Svitavy 2023

  Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s. za 10 let, kdy realizuje pro děti s handicapem z Pardubického kraje lyžařské kurzy, přivedlo k lyžování 110 dětí s handicapem. Smyslem projektu je ukázat dalším dětem s tělesným, mentálním či kombinovaným postižením, že mohou trávit, společně s dalšími členy rodiny, aktivně volný čas v prostředí lyžařských svahů. Současně si mohou lyžařskou dovednost zdokonalit i děti, které stály na lyžích již v předchozích letech.

 • Nová žářivková tělesa a úprava interiéru přinesou radost, užitek a úsporu energie

  Centrum Jana XXIII., z. s.

  Chrudim 2023

  Přišli jste na koncert? Máte pocit, že vám hučí v hlavě? Ne, není to tak, to vnímáte rušivý hluk starých zářivek nad hlavou. I proto je rádi vyměníme za nové a navíc ušetříme i energii a také finance, které můžeme věnovat na další zajímavé aktivity pro děti v Centru volného času. A když s tím spojíme i vyřešení archivního prostoru, tak to bude teprve paráda! Plánujeme to už hoodně dlouho a teď by se nám to mohlo společně s vámi podařit. Co říkáte? Děkujeme vám.

 • Salesiánský klub mládeže, z. s. CENTRUM DON BOSCO

  Salesiánský klub mládeže, z. s. CENTRUM DON BOSCO

  Pardubice 2023

  Mladí vyrůstající v dětských domovech si z raného dětství nesou řadu traumat, která je ovlivňují. Snížené sebevědomí či nedůvěra v druhé se postupně promítá jak do vytváření dlouhodobých vztahů, tak i do praktických věcí jako je hledání a udržení zaměstnání či bydlení. V Centru Don Bosko jim už 18 let pomáháme s přechodem z ústavní péče do samostatného dospělého života. Naše stávající služby bychom rádi rozšířili o možnost zprostředkovat a uhradit jim individuální či párovou psychoterapii.

 • Snovačky, RUČNÍ PRÁCE NAŠICH BABIČEK

  Domeček sever, z. s.

  Hradec Králové 2023

  Vzpomínáte si, jak vám jako dítěti udělala radost ručně vyrobená drobnost? Nebo jak vás
  zahřály ručně pletené ponožky od babičky? Naše Snovačky se aktivně věnují ručním pracím, a
  tak vznikají roztomilé hračky, výukové pomůcky pro děti, bačkůrky a čepičky pro předčasně
  narozená miminka do nemocnice, hřejivé ponožky pro další seniory v domově důchodců apod.
  Výrobky následně darujeme spolupracujícím organizacím. Tato činnost je pro Snovačky velmi
  důležitá, jelikož jim dává pocit potřebnosti.

 • Srdíčko bez bariér

  Rodinné centrum Srdíčko z. s.

  Ústí nad Orlicí 2023

  Během koronavirové krize se dobrovolníci Rodinného centra pustili do pomoci osamělým seniorům. Návštěvy, nákupy, praktická pomoc v domácnosti. Od roku 2022 se naši senioři začali scházet v našem centru, aby se vzájemně podporovali, trénovali paměť, zazpívali si a zavzpomínali. Od podzimu 2022 přibyly i společné výlety. V našich prostorech z 16.století ale narážíme na problém příkrého schodiště do sálu. Proto chceme pořídit schodolez, aby se i ti nejpotřebnější mohli účastnit našich schůzek.

 • Odpad jako kreativní materiál

  FortArt z. s.

  Hradec Králové 2023

  Vadí vám, jak moc se v současné době plýtvá cennými zdroji? Na skládkách předčasně končí tisíce tun materiálů. Jedním z řešení, jak takovému plýtvání zabránit je využívat odpadové materiály pro kreativní tvorbu, například výrobu hudebních nástrojů. Proces výroby je velmi hravý a umožňuje vytvářet unikátní a originální zvuky. Pomozte nám vybudovat ve městě Jaroměř hudební dílnu. Místo, kde budeme s odpadovými materiály experimentovat a naše dovednosti předávat dál dětem a učitelům.

Hlavní partneři Burzy filantropie

více

Web burzafilantropie.cz vznikl díky unikátní spolupráci Koalice nevládek Pardubicka, z.s. (KONEP) a Pardubického kraje a za finančního příspěvku realizátorů Burzy filantropie ve Zlínském kraji (Poradenské a krizové centrum) a Královéhradeckém kraji (Krajský úřad Královéhradeckého kraje).