Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci Přeskočit na navigaci

Idea

Burza filantropie je transparentní nástroj k podpoře projektů neziskových organizací, který zároveň nabízí setkání zástupců podnikatelského sektoru, neziskových organizací a veřejné správy.

Jedná se fakticky o „Den D“ neziskových organizací a probíhá podobně, jak jej známe z pořadu České televize, kde se zajímavé projekty ucházely o podporu investorů.

V případě Burzy filantropie prezentují svůj projekt neziskové organizace a ucházejí se o podporu donátorů z řad podnikatelů a veřejné správy. Ti mohou projekty podpořit finančními a materiálními dary nebo jinou vhodnou formou pomoci. Burzy se od začátku konají na několika místech Pardubického kraje a od roku 2023 ve Zlínském a Královehradeckém kraji, donátoři proto mohou podpořit neziskové organizace a jejich projekty v regionu, ke kterému mají bližší vztah.

Průběh

Před samotným konáním Burzy filantropie jsou organizace (potenciální žadatelé) v dostatečném předstihu vyzvány, aby zasílaly své projekty, se kterými se budou ucházet o podporu donátorů. Přihlášené projekty jsou následně viditelně umístěny na webu www.burzafilantropie.cz.

Do „finále“ Burzy filantropie a prezentace před donátory a veřejností postupují jen vybraní žadatelé, kteří v daném ročníku přihlásily svůj projekt. O výběru rozhodují samotní donátoři z řad soukromého a veřejného sektoru. Do výběru je zapojena také veřejnost formou hlasování na internetových stránkách www.burzafilantropie.cz, z nějž postupuje vždy projekt s nejvíce získanými hlasy.

Pořadí prezentovaných projektů před donátory je určeno losem. Každý žadatel má na prezentaci svého projektu 8 minut. Donátoři se k prezentovanému projektu vyjadřují a slovně jej ohodnotí, případně pokládají doplňující dotazy, které zástupci žadatele musí zodpovědět. Na závěr Burzy filantropie rozhodnou donátoři o projektech, které podpoří svými prostředky a v jaké výši. Na jeden projekt může finančně, materiálně či jinou formou pomoci přispět více donátorů. Na Burze filantropie lze získat pro přihlášené projekty podporu v maximální celkové výši 75 000 Kč (v případě Pardubického kraje) nebo 50 000 Kč (v případě Zlínského a Královéhradeckého kraje). Žadatelé však v některých případech prezentují projekty s vyšším rozpočtem, kdy burza je pro ně jedním ze zdrojů financování. Donátoři v těchto případech proto již několikrát podpořili zajímavé projekty vyšší částkou, nad limit žádaných 75 000 Kč/50 000 Kč, a to například až nad výši 100 000 Kč.

Donátor dává žadateli příslib k podpoře vybraného projektu formou šeku na konkrétní finanční částku, materiální dar, službu či jinou formu pomoci. Na šeku je uvedeno jméno donátora a také název žadatele, které se rozhodl dát podporu. Šek má předepsaný i kontakt na donátora nutný pro pozdější komunikaci a vyřízení podpory projektu. Kontakt na příslušného žadatel je na šeku uveden taktéž.

Na šeku je uveden termín, do kterého dojde k vzájemnému vypořádání vztahů mezi donátorem a žadatelem.

Donátor může vybranému žadateli udělit i tzv. „divokou kartu“. Tou je rozuměno, že chce projekt podpořit napřímo i bez samotné prezentace na Burze filantropie.

Hlavní partneři Burzy filantropie

více

Web burzafilantropie.cz vznikl díky unikátní spolupráci Koalice nevládek Pardubicka, z.s. (KONEP) a Pardubického kraje a za finančního příspěvku realizátorů Burzy filantropie ve Zlínském kraji (Poradenské a krizové centrum) a Královéhradeckém kraji (Krajský úřad Královéhradeckého kraje).