Úvod Minulé ročníky 2012 okres Svitavy

Burza filantropie - Svitavy 2012

 

132 000 Kč

Celková hodnota darů

 

5

podpořených projektů

 

Občanské sdružení Bonanza

Se střechou budeme veselejší

Primárním cílem projektu je opravit střechu nad stodolou, která je využívána pro práci s dětmi v rámci činností OS Bonanza.

Záchranná stanice volně žijících zvířat Zelené Vendolí

Modernizace ošetřovny pro zvířata

Stávající ošetřovna nevyhovuje současným požadavkům. Její zařízení a vybavení jsou zastaralá. Modernizace zkrátí dobu vyšetření, ale i dobu hospitalizace zvířat. Zkvalitní operace a zajistí možné pooperační zákroky bez stresujícího převozu zvířat do veterinárního zařízení.

Občanské sdružení Květná Zahrada

Centrum pro vzdělávání, kulturní a sociální aktivity v Květné

Občanské sdružení Květná Zahrada vybudovalo v objektu statku Květná č.p. 40 komunitní místnost pro občany obce, zejména děti a mladé lidi. V současné době rozšiřuje využití místnosti pro vzdělávací účely a pro pořádání kulturních akcí (výstavy, malé koncerty, atd.) pro občany obce. Na vlastní náklady vytvořilo sdružení zázemí a hygienické podmínky, cílem projektu je vybavit místnost nábytkem, prezentační technikou a herními prvky tak, aby ji bylo možné využívat také k výše uvedeným účelům.

Ekocentrum Skřítek Polička o. s.

Přejděte pro nás ohněm

Projekt je zaměřený na získávání finančních prostředků pro neziskový sektor. Jeho úspěšnost lze hodnotit výší získaných prostředků, počtem uskutečněných akcí či počtem účastníků. Reálnost programu je ověřena pilotním projektem ve spolupráci s Komuniké o.p.s. Litomyšl a rozsáhlou praxí např. ve Velké Británii.

Děti patří domů, o. s.

Respitní péče pro děti se speciálními potřebami

Projekt je zaměřen na prevenci burn-out syndromu u pěstounských rodin pečujících o více dětí, o děti výchovně náročné či zdravotně znevýhodněné. Tyto děti mají velmi limitovanou možnost trávení volného času s vrstevníky a díky svým speciálním potřebám odčerpávají velké množství energie svým pěstounům. Zajištěním respitní péče přispíváme k psychohygieně pěstounů a ke stabilitě rodinného systému.

Další přihlášené projekty

Generace 89

Prima odpoledne

Cílem projektu je dát možnost smysluplného trávení volného času dětem, které jsou ve společnosti různým způsobem handicapovány.

Naděje občanské sdružení

Renovace bez legrace

Výměna poničené podlahové krytiny zázemí střediska. Výměna starých nevyhovujících nábytkových prvků za stabilní, odolné a uzamykatelné prvky. Sjednocení pracovních ploch a vytvoření dostatečného soukromí pro práci s uživateli služeb. Zajištění ochrany údajů a jejich archivace. Výměna nevyhovujících židlí v klubovnách za nové stohovatelné s větší odolností.

Děti patří domů, o. s.

Rozvoj hostitelské péče pro děti z dětských domovů

V ústavní výchově vyrůstá velké množství dětí, které nemají reálnou šanci na návrat do původní rodiny ani na náhradní rodinnou péči. Jedná se o děti starší, etnicky odlišné, děti z velkých sourozeneckých skupin či děti výchovně náročné. Projekt je zaměřen na vyhledávání přátelství pro tyto děti s osobou či osobami, které pro něj mohou představovat citovou kotvu v prostředí za branami dětského domova, a tak snížit riziko jejich selhání v dospělém životě.

Bilance burzy

10 816 640 Kč celková hodnota darů

319 podpořených projektů

Burzu filantropie pořádá

KONEP

Pardubický kraj

Donátoři Burzy filantropie