Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci Přeskočit na navigaci

Přihlašovací formulář v okrese Chrudim

Oprávnění žadatelé: nestátní neziskové organizace působící v okrese Chrudim, které přihlásí projekt realizovaný taktéž v tomto okrese.

Než začnete s vyplňováním formuláře, prostudujte si prosím pravidla Burzy filantropie, které naleznete v sekci O BURZE https://www.burzafilantropie.cz/o-burze/pravidla/

Pro přihlášení projektu do Burzy filantropie 2023 vyplňte elektronický formulář a to nejpozději do 31. března 2023 do 23:59 hodin. Po kliknutí na tlačítko „ODESLAT přihlašovaný projekt“ bude automaticky viditelný pracovníkům Koalice nevládek Pardubicka, kteří Vám poté e-mailem potvrdí jeho přijetí. Před odesláním si prosím formulář pečlivě zkontrolujte. Žádné údaje nebude možné později opravovat.

Před odesláním prosím také vyplňte a podepište formulář Čestného prohlášení k zapojení do Burzy filantropie, který připojíte do přílohy k Vašemu projektu. 

 

Pro přípravu projektu do Burzy filantropie 2023 je zde ke stažení také klasický formulář ve word – podání je možné pouze elektronicky pomocí online formuláře!

 

Před odesláním si prosím formulář i čestné prohlášení pečlivě zkontrolujte. Žádné údaje v dokumentech nebude možné později opravovat.  

Historie, zaměření, počet zaměstnanců/dobrovolníků ... (max. 800 znaků vč. mezer).

Napsáno 0 z 800

Sídlo.

Pro umístění na web a základního přehledu o projektech pro donátory. (max. 500 znaků vč. mezer)

Napsáno 0 z 500

(max. 1500 znaků vč. mezer)

Napsáno 0 z 1500

Např. Budeme moci obsloužit více klientů, nebo klientům se zlepšilo postavení na trhu práce apod. (max. 300 znaků vč. mezer)

Napsáno 0 z 300

Vyplňte, pokud jste výše zvolil/a jiné.

Uveďte prosím krátce a srozumitelně, pro koho je projekt určen, kdo bude využívat dosažených výstupů projektu.

(max. 2000 znaků vč. mezer)

Napsáno 0 z 2000

Začátek a konec projektu, další informace k průběhu.

podrobné členění:
- osobní náklady
- materiální náklady
- zařízení a vybavení
- služby
- lektoři, cestovné, apod.
= požadovaná finanční podpora projektu od donátorů Burzy filantropie celkem (max. 75 000 Kč)

Celkový požadavek od donátorů Burzy filantropie nesmí překročit částku 75 000 Kč.

Projekt může mít větší rozpočet, než organizace požaduje od donátorů. Uveďte prosím stav jednání – např. podaná žádost, přislíbená podpora, schválená dotace, apod. Uveďte další konkrétní sponzory.

(např. budete v projektu žádat vybavení kanceláře a místo financí obdržíte 2 kancelářské židle a 2 psací stoly, nebo žádáte o finanční příspěvek na auto, nedostanete finance, ale slevu na dodavatele aut, propisky, reklamní plocha, konzultace ohledně PR, apod.)

Co nabídnete donátorům? Nabídnete donátorům nějakou formu propagace, reklamy, pokud přispějí na Váš projekt? Co dalšího jim nabídnete? Prosím rozepište Vaše reklamní možnosti, počet vydaných tiskových zpráv, kde uvedete donátory, jaká je návštěvnost Vašich internetových stránek.

(např. společné akce, vzdělávání, osvěta). Odpověď uveďte konkrétní a nebojte se být kreativní.

Počítáte s tím, že nutnou podmínkou pro účast na Burze filantropie je osobní prezentování vašeho projektu?

Vložte podepsaný scan čestného prohlášení.

Jméno souboru:

Velikost souboru:

Vložte prosím logo své organizace v jpg, png nebo pdf souboru. Logo bude umístěné na webu Burzy filantropie u Vašeho projektu.

Jméno souboru:

Velikost souboru:

Vložte prosím fotku (jpg nebo png), kterou použijeme, k prezentaci Vašeho projektu na webu Burzy filantropie.

Jméno souboru:

Velikost souboru:

Další volitelná příloha.

Jméno souboru:

Velikost souboru:

Pro zařazení Vámi přihlašovaného projektu do Burzy filantropie je nutné souhlasit s pravidly Burzy filantropie.