Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci Přeskočit na navigaci

Společně rodinám pomůžeme nalézat neobjevované radosti

Středisko rané péče EDUCO Zlín z. s.

Zlín 2023

Vyberte si náš projekt a pomozte rodinám v co nejlepší podpoře jejich dětí s postižením. Díky projektu uspořádáme 5 multioborových setkání odborníků a rodičů s využitím metody TOD k co nejlepšímu nastavení a sladění podpory pro rodinu i pro dítě. Rodiče jsou zahlceni informacemi od různých odborníků, poté nevědí, co je pro jejich dítě to potřebné a jak jej rozvíjet. Díky propojení a setkání odborníků dochází k předání potřebných informací a nastavení nejlepšího plánu podpory pro dítě a rodinu.

Mateřství není handicap +

Klubíčko Kroměříž, z. s.

Kroměříž 2023

Realizací projektu „Mateřství není handicap +“ chceme zapojit nové rodiče do života v místní komunitě centra a nabídnout jim možnost neformálního vzdělávání. Chceme takto podpořit sebedůvěru rodičů v jejich roli, nabídnou jim možnost smysluplně a plnohodnotně strávit jejich volný čas, a to spolu s dětmi v prostředí bezpečném, přátelském a podpůrném. Projekt bude zahrnovat 6+10 workshopů a besed a 26 setkání rodičovských svépomocných skupin.

Když náš motor přede, krásně se nám jede

Korálky Kroměříž, z. s.

Kroměříž 2023

Také jste chodili rádi do školy a těšili se na kamarády? Pro handicapované děti, je to jedno z mála míst, kde se kromě vzdělávání setkávají se svými kamarády a otevírá se jim možnost zapojení do kulturních a sportovních aktivit. Auto spolku Korálky Kroměříž jim k tomu ve velké míře pomáhá. Spousta žáků bydlí ve vzdálených obcích a městech v regionu Kroměříž. „Korálky jsou tady“ zní školou, když pro děti červená dodávka přijede. Věkové rozmezí dětí, které využívají tuto dopravu je 3 – 17 let.

Blíž svému Miminku do dlaně!

Nedoklubko z. s.

Zlín 2023

Představte si, že se vám miminko narodilo příliš brzy. Nová životní situace plná emocí, strachu a neznámého. Pomozte nám vytvořit edukační a odpočinkové místo s materiály pro rodiče předčasně narozených dětí ve zlínské nemocnici. Místo, kde mohou zpracovat své emoce, získat informace a podporu. Nadechnout se!

Hlavní partneři Burzy filantropie

více

Web burzafilantropie.cz vznikl díky unikátní spolupráci Koalice nevládek Pardubicka, z.s. (KONEP) a Pardubického kraje a za finančního příspěvku realizátorů Burzy filantropie ve Zlínském kraji (Poradenské a krizové centrum) a Královéhradeckém kraji (Krajský úřad Královéhradeckého kraje).