Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci Přeskočit na navigaci

Benefiční večer NADĚJE Zlín

18. místo ( 1 %)

Užít si večer a podpořit dobrou věc? Ano, to je Benefiční večer! Tato krásná společenská událost pořádaná zlínskou NADĚJÍ se po roce opět vrací a její cíl je jediný. Získat potřebné finanční prostředky pro rozvoj a zkvalitnění sociální služby Sociálně terapeutických dílen NADĚJE Zlín poskytující své služby lidem s mentálním postižením ze Zlína a okolí. Návštěvníci se již tradičně mohou těšit na skvělou atmosféru, výborný raut, bohatou tombolu či výrobky klientů. To vše a mnohem víc již 6. října!

NADĚJE, pobočka Zlín

Cíle projektu

Cílem projektu je uspořádání Benefičního večeru NADĚJE Zlín, jehož výtěžek poputuje do sociální služby Sociálně terapeutických dílen na rozvoj a zkvalitňování služeb. Díky rozvoji a zkvalitňování sociální služby lze docílit u více než 60 klientů docházejících do Sociálně terapeutických dílen zlepšení v dovednostech a budování jejich pracovního potenciálu, který dále mohou uplatnit na otevřeném či chráněném trhu práce. Rozvoj a zkvalitnění služeb bude probíhat kontinuálně, avšak je žádoucí do 31. 12. 2023 uskutečnit první etapu projektu, kdy za výtěžek z Benefičního večera budou pořízeny nové pomůcky a vybavení pro službu. Rozvoj a kvalita služeb je jednou z hlavních priorit NADĚJE Zlín o kterou dlouhodobě organizace usiluje.

Benefiční večer je tradiční benefiční akcí zlínské NADĚJE, kterého se pravidelně každý rok účastní na více než 200 hostů nejen ze Zlína a blízkého okolí. Letošní ročník se koná 06. 10. 2023.

Cílová skupina

  • Handicapovaní

V sociálně terapeutických dílnách pracujeme s osobami s mentálním handicapem. Těm je snahou přibližovat prostředí běžného zaměstnání v bezpečném prostředí dílen, podporovat při získávání nových dovedností a hledat jejich potenciál, který by v ideálním případě mohli uplatnit na chráněném nebo otevřeném trhu práce v reálném zaměstnání. V rámci nejrůznějších pracovních činností mají klienti možnost se smysluplně realizovat, učit se nové dovednosti a rozvíjet ty stávající, seznamovat se s režimem pracovního dne, pečovat o sebe sama, komunikovat s ostatními, zažívat úspěch, ale i neúspěch při zvládnutí či nezvládnutí zadaného úkolu.

Klíčové aktivity

Příprava projektu: - příprava podkladů pro projekt, rozbor potřebnosti realizace projektu, příprava podkladů pro sepsání žádosti, příprava strategie realizace, vytvoření projektového týmu

Prezentace projektu: - na základě kladného posouzení žádosti příprava prezentace, příprava podkladů k prezentaci, diskuze s donátory, zdůvodnění potřebnosti realizace projektu

Příprava Benefičního večera: - vytvoření plánu průběhu příprav, oslovení potencionálních podporovatelů benefiční akce, vytvoření doprovodného programu, objednávka potravin na vytvoření rautu, objednávka kapely, zamluvení prostor pro realizaci Benefičního večera, komunikace s dárci, komunikace s partnery, propagace projektu, zajištění darů do tomboly, zajištění výzdoby prostor, zajištění dobrovolníků, vytvoření harmonogramu průběhu večera

Benefiční večer: - kontrola dodržování harmonogramu večera, poděkování partnerům, poděkování dárcům, taneční vystoupení, prodej tomboly, prodej výrobků klientů, doprovodný program, raut

Po Benefičním večeru: - poděkování hostům, poděkování partnerům a dárcům, za získané finanční prostředky pořídit potřebné vybavení pro Sociálně terapeutické dílny, které budou dále rozvíjet a zkvalitňovat sociální službu - dle dohody s vedoucím sociální služby se objedná potřebné vybavení

Slavnostní předání nového vybavení: - za přítomnosti partnerů a donátorů

Harmonogram

Klíčová aktivita 1: - Příprava projektu
Časové období: 01. 03. 2023 - 31. 04. 2023

Klíčová aktivita 2: - Prezentace projektu
Časové období: do 14. 06. 2023

Klíčová aktivita 3: - Příprava Benefičního večera
Časové období: 01. 06. 2023 - 30. 09. 2023

Klíčová aktivita 4: - Benefiční večer
Časové období: 06. 10. 2023

Klíčová aktivita 5: - Aktivity po Benefičním večeru
Časové období: 07. 10. 2023 - 30. 11. 2023

Klíčová aktivita 6: Slavnostní předání
Časové období: do 31. 12. 2023

Rozpočet

Náklady Benefičního večera:

Zajištění rautu: 16 500,- Kč
Kapela: 15 000,- Kč
Občerstvení pro dobrovolníky: 1 500,- Kč
Propagace, propagační mat.: 5 000,- Kč
Výzdoba prostor: 3 890,- Kč
Show/vystoupení: 7 110,- Kč
Náklady na přepravu: 1 000,- Kč

Celkem: 50 000 Kč

Požadavek od donátorů Burzy filantropie

50 000,- Kč

Hlavní partneři Burzy filantropie

více

Web burzafilantropie.cz vznikl díky unikátní spolupráci Koalice nevládek Pardubicka, z.s. (KONEP) a Pardubického kraje a za finančního příspěvku realizátorů Burzy filantropie ve Zlínském kraji (Poradenské a krizové centrum) a Královéhradeckém kraji (Krajský úřad Královéhradeckého kraje).