Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci Přeskočit na navigaci

Canisterapie pro klienty Denního stacionáře Litomyšl

"Ruka pro život je super, ale pomoc od chlupaté tlapy také není k zahození".
Canisterapie – léčba psem, pomáhá s rehabilitací, aktivuje myšlení, paměť, komunikaci, učí mluvené řeči i neverbálním projevům. Podporuje chůzi, pohyb rukou i prstů. Psí tělesné teplo rozvolňuje svalové křeče a třes. Psí dýchání zklidňuje a navozuje pocit uvolnění.
V našem stacionáři máme s Canisterapií skvělou zkušenost a rádi bychom ji zařadili do pravidelného programu Denního stacionáře Litomyšl.

Ruka pro život o.p.s.

Cíle projektu

Cílem projektu je získání dostatečných finančních prostředků na zajištění pravidelné canisterapie pro klienty Denního stacionáře Litomyšl. Uživatelům naší služby nabízíme smysluplné vyplnění volného času, vedeme je k samostatnosti a pomáháme jim se zapojením do společnosti. Program je uzpůsoben aktuální skladbě uživatelů, jejich cílům a potřebám. Plánování aktivit je řízeno propracovaným systémem individuálního plánování, tak aby každý uživatel mohl v rámci Denního stacionáře v maximální možné míře rozvíjet schopnosti a dovednosti, které jsou pro něj klíčové.
Cíle Denního stacionáře Litomyšl jsou:
- podporovat soběstačnost uživatelů v oblasti hygieny, stravování, péče o vlastní osobu a vedení domácnosti,
- udržovat a rozvíjet znalosti, dovednosti, poznávací funkce a komunikační schopnosti uživatelů,
- podporovat zdravý životní styl a udržovat dobrý psychický stav uživatelů,
-posílit pracovní návyky uživatelů a vědomí hodnoty vlastní práce při aktivitách v dílnách a při výrobě dárkových předmětů,
-podporovat vztahy uživatelů s rodinou, přáteli a komunitou,
-podporovat uživatele ve využívání běžných služeb a při vyřizování svých osobních záležitostí,
-prezentovat dovednosti a schopnosti uživatelů na veřejnosti.
Dle zkušeností víme, že právě canisterapie pomáhá s mnoha oblastmi, ve kterých jsou naši uživatelé značně znevýhodněny. Naším cílem je zajistit klientům 40 skupinových canisterapeutických sezení v průběhu roku 2024-25 a nabídnout také možnost individuální terapie.

Cílová skupina

  • Handicapovaní
  • Senioři

Klíčové aktivity

Denní stacionář Litomyšl sídlí ve dvou objektech, je možné nabídnout zde služby různým cílovým skupinám. Pracovníci přímé péče jsou schopni klientům zajistit potřebnou individuální podporu, díky které mohou službu využívat i uživatelé s těžkým kombinovaným postižením a chováním náročným na péči. Služba poskytuje příležitosti k rozvoji schopností a dovedností. Při práci s uživateli je kladen důraz na podporu soběstačnosti a samostatnosti uživatelů, rozvoj v oblasti sebeobsluhy a udržení již získaných dovedností a schopností. Náplň služby a program denního stacionáře jsou plánovány s ohledem na cíle, potřeby a zájmy jednotlivých uživatelů. Klienti, kteří využívají služeb Denního stacionáře Litomyšl, potřebují z vysokou míru pomoci a podpory při všech činnostech, dále jsou značně omezeny, z důvodu svého postižení v možnosti trávit čas aktivitami podle svých přání a předpokladů v běžných zařízeních a místně dostupných službách.
Proto se jim všichni pracovních přímé péče snaží vynahradit tyto možnosti pestrým programem, sportovními a dalšími aktivitami, aby měli šanci na osobní a mentální rozvoj, našli si kamarády a mohli trávit volný čas tak, jako jejich zdraví vrstevníci. Někdy je však těžké klienty motivovat do činností, jelikož často nekomunikují verbální , špatně rozumí, nebo musí překonávat bolest či strach. Zde právě vidíme velký potenciál v pravidelné cannisterapii. Narážíme však na její finanční náročnost. Podrobně známe situaci každého klienta a jeho možnosti i v oblasti financí. Víme, že vyšší spoluúčast je pro velkou část z nich nepřekročitelnou překážkou, Sami však máme v rámci finančního zabezpečení služby jen malou příležitost nabízet speciální terapie. Přitom je však právě pravidelná speciální terapie může značně přispívat ke zvyšování kvality života.

Harmonogram

do dubna 2024 canisterapie pouze jako nepravidelní aktivita pro klienty
duben 2024- navázání spolupráce s canisterapeutickým týmem, který má kapacitu pro dlouhodobou a pravidelnou spolupráci
květen 2024 - společná rada s našimi klienty, zda by chtěli, aby k nám do stacionáře chodil pejsek, přihlášení projektu do BF
září 2024- do vyčerpání finanční prostředků zahájení pravidelné canisterapie v Denním stacionáři Litomyšl

Rozpočet

Služby canisterapeutického týmu 700 Kč/1 hod
Počet plánovaných terapií 40 skupinových, 20 individuální
Celkové náklady 42 000 Kč.

Požadavek od donátorů Burzy filantropie

40 000 Kč

Hlavní partneři Burzy filantropie

více

Web burzafilantropie.cz vznikl díky unikátní spolupráci Koalice nevládek Pardubicka, z.s. (KONEP) a Pardubického kraje a za finančního příspěvku realizátorů Burzy filantropie ve Zlínském kraji (Poradenské a krizové centrum) a Královéhradeckém kraji (Krajský úřad Královéhradeckého kraje).