Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci Přeskočit na navigaci

ČLOVĚČE, HYB SA!

6. místo ( 8 %)

V Domě Ignáce Stuchlého pozorujeme, že mládež se postupem času stává více křehkou a to jak po psychické, tak po fyzické stránce. O duševní stránku je třeba pečovat dlouhodobě a individuálně. Na fyzickou se můžeme vrhnout hned. Chceme v příštím roce otevřít nový kroužek moderního bojového sportu jiu jitsu. Na rozdíl od jiných bojových umění se zde nepoužívají údery a kopy. Účastníci se trénují v sebeobraně. Máme mistra lektora a chybí nám dopadové žíněnky, s jejichž pořízením nám můžete pomoci.

Salesiánský klub mládeže, z. s. Dům Ignáce Stuchlého

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je otevřít nový volnočasový kroužek brazilského jiu jitsu pod vedením zkušeného lektora – Eduarda Kotikova, který je v tomto sportu 2x mistrem ČR. Kroužek bude ve školním roce 2023/2024 pravidelně každý týden navštěvovat 10 – 20 účastníků. Vzhledem k oblíbenosti tohoto sportu předpokládáme zájem také v dalších letech. Jsme schopni na přání účastníků reagovat do dalších školních období v podobě udržitelnosti projektu. Účastníci kroužku budou pravidelně trénovat vlastní pohybovou kulturu, budou motivováni do sportu a do aktivního životního stylu. Předběžný průzkum zájmu mezi rodiči a dětmi je 15 účastníků, ale věříme, že nebude těžké zaplnit 2 skupiny po 10 ve věku mladší a starší školní věk.
Otevřením nového sportovního volnočasového kroužku rozšíříme nabídku pohybových aktivit, které jsou pro mládež atraktivní. Zvláště v době po-covidové je to velice potřebné.

Cílová skupina

  • Děti a mládež
  • Sport
  • Prevence drogově závislých

Volnočasové nabídky pro mládež v Domě Ignáce Stuchlého využívají především děti a mladí ve věku od 6 do 18 let.
Otevřením nového volnočasového kroužku můžeme zaujmout ty, kteří si k nám ještě nenašli cestu.
Dále věříme, že volnočasový kroužek jiu jitsu přiláká účastníky, kteří se chtějí zlepšit v sebeobraně a pomůže jim také v sebedůvěře a sebekontrole. V neposlední řadě atraktivnost a dostupnost tohoto sportu znamená, méně dětí u mobilu a více mladých v aktivním přístupu při naplňování vlastního volného času.
Účastníci našeho volnočasového kroužku Posilovna (14, 15 let) projevili zájem o další rozvíjení svých silových schopností a z části by naplnili skupinu pro starší věkovou kategorii.

Klíčové aktivity

- Získání důvěry a finančních prostředků na burze filantropie (červen 2023)
- Přihlašování do volnočasových kroužků + propagace nového Jiu Jitsu (červen – září 2023)
- Pořízení žíněnek Tatami puzzle (červenec – září 2023)
- Začátek a průběh nového volnočasového kroužku (říjen 2023 – červen 2024)
- Ukončení školního roku + otevřená hodina jako propagace na další školní rok (červen 2024)

Harmonogram

Školní rok 2023/2024 (s výhledem reálné udržitelnosti do dalších let).

Rozpočet

Osobní náklady: Lektor 2 hodiny týdně – 2x 300,- x 34 (týdnů) = 20 400,-
Materiální náklady: Provoz místnosti – 200,-/2 hod. x 34 (týdnů) = 6 800,-
Náklady na zařízení: Tatami puzzle (žíněnky) – 40 ks po 999,- = 39 960,-
Služby: Propagace kroužku
Náklady na otevření nového volnočasového kroužku celkem: = 67 160,-

Požadavek od donátorů Burzy filantropie

40 000,-

Hlavní partneři Burzy filantropie

více

Web burzafilantropie.cz vznikl díky unikátní spolupráci Koalice nevládek Pardubicka, z.s. (KONEP) a Pardubického kraje a za finančního příspěvku realizátorů Burzy filantropie ve Zlínském kraji (Poradenské a krizové centrum) a Královéhradeckém kraji (Krajský úřad Královéhradeckého kraje).