Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci Přeskočit na navigaci

Daruj svůj čas: dobrovolnická pomoc osamoceným seniorům a osobám s postižením

16. místo ( 1 %)

Cílem programu je psychosociální pomoc seniorům a lidem se zdravotním postižením (fyzickým, duševním nebo mentálním). S klientem dělá to, co ho těší. Nejraději si naši klienti povídají, sdílí radosti i starosti a vzpomínají na dřívější časy, chodí na procházky, poslouchají předčítání knížek, příjemnou změnou je pro ně posezení v kavárně, doprovod na nákup, bohoslužbu nebo krátký výlet, všední dny oživí vítězství ve stolních hrách.

Maltézská pomoc, o. p. s.

Cíle projektu

Smyslem je psychosociální podpora seniorů v Otrokovicích a ve Zlíně.
Specifický: Dobrovolnický program pro pomoc osamoceným seniorům a osobám se zdravotním postižením je zřetelně stanovený dobrovolnický program s potřebnou akreditací MVČR, program je řízen koordinátorem dobrovolníků. Projekt má dlouhodobou prosperitu zůstat aktivní i v budoucnu. Cílem je udržet stejné počty dobrovolníků i klientů, případně je navýšit.
Měřitelný: Za sledované období lze reportovat čísla dobrovolníků, kteří se zapojili do pomoci druhým lidem, též kolika klientům pomohli a kolik hodin jim věnovali. Měřitelné jsou i množství společných setkání a školení. V roce 2022 jsme měli 32 dobrovolníků, kteří pomohli 110 klientům v počtu 481 hodin. Spolupracujeme s dalšími 5 organizacemi.
Dosažitelný: Projekt je spuštěný již mnoho let. Cíle projektu stanovené krajem i městem, které projekt podporují, se daří plnit. Svůj význam pro místní komunitu naplňují projekt bezezbytku. Navíc je ještě doplněn obdobným dobrovolnickým projektem, zaměřeným na děti v Otrokovicích. Podporou projektu se pomůže ke zvýšení jeho dosahu a kvality.
Realistický: Požadavky na dobrovolníky jsou realistické, například mít 2 hodiny týdně je dostatečně flexibilní pro většinu lidí. Různé možnosti pomoci jsou jasně definované a pestré pro zájemce. Věk dobrovolníka od 15 let klade realistický požadavek na splnitelnost pomoci potřebným a kvalitu pomáhajícího. Projekt má dlouhotrvající zázemí a přislíbené finance od státních institucí.

Cílová skupina

  • Handicapovaní
  • Senioři

Cílem dobrovolnického programu je psychosociální pomoc seniorům a zdravotně postiženým osobám. Snahou je podněcovat vybrané a připravené dobrovolníky k vybudování konkrétního vztahu mezi dobrovolníkem a klientem, aby tím bylo vytvořeno přátelství přerůstající bránu pobytového zařízení nebo domácnosti a tím se umožnilo staršímu člověku, nemocnému nebo osobě se zdravotním postižením začleňování do společnosti, to samozřejmě v mezích jeho individuálních fyzických i psychických schopností.

Klíčové aktivity

Přínosem je nejenom podpora růstu zdravé občanské společnosti a vzájemné sounáležitosti, ale i snižování pocitu osamocení starších a zdravotně postižených lidí, za kterými ochotní jednotlivci (dobrovolníci) docházejí a tráví tak s nimi čas vyplněný smysluplnými aktivitami, to vše v přátelském prostředí.
Reálná pomoc lidem, kteří jsou osamocení, nemocní, v péči v hospici či v zařízení pro seniory. Díky dobrovolníkům se jim dostane tolik potřebné péče a blízkosti. Díky rozvíjení duševní péče o klienty rozjasníme těžké životní chvíle lidem se zdravotním postižením nebo seniorům, kteří jsou na sklonku svého života. S klientem se dobrovolník potkává jednou týdně na dvě hodiny, společně si povídají, jdou na procházku, hrají hry. Poskytujeme též skupinové aktivity, jako třeba hudební vystoupení.

Harmonogram

Projekt je realizován již mnoho let a rádi bychom v něm pokračovali i nadále, není plánováno ukončení ani přerušení činnosti. Cílem je facilitovat dobrovolnickou činnost klientům stále ve stejné kvalitě a rozšiřovat množství dobrovolníků, kteří pomáhají.

Rozpočet

celkem 140 000
osobní náklady: koordinátor 60 000, vedení + administrativa 15 000
lektoři/supervize: 10 hod. x 300 Kč = 3 000
materiální náklady: 10 000 (kanc. potřeby, tonery, mobil koordinátor)
pronájem kanceláře: 5 000
služby (telefon 5 000, účetní 20 000, pojištění dobrovolníků 10 000) - 35 000
cestovné 2 000

Požadavek od donátorů Burzy filantropie

50000

Hlavní partneři Burzy filantropie

více

Web burzafilantropie.cz vznikl díky unikátní spolupráci Koalice nevládek Pardubicka, z.s. (KONEP) a Pardubického kraje a za finančního příspěvku realizátorů Burzy filantropie ve Zlínském kraji (Poradenské a krizové centrum) a Královéhradeckém kraji (Krajský úřad Královéhradeckého kraje).