Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci Přeskočit na navigaci

Doučování jako most k lepší budoucnosti

9. místo ( 3 %)

Doučováním pomáháme dětem ze sociálně znevýhodněných rodin. U těchto žáků je vysoké riziko školního neúspěchu, z důvodu nezvládání učiva a malé podpory v jejich rodinách. Doučování zajišťujeme kvalifikovanými lektory v domácím prostředí rodin. Děti tak podporujeme v předcházení školního neúspěchu prostřednictvím individuálního přístupu šitého na míru potřebám a schopnostem konkrétního dítěte. Doučujeme většinou předměty matematika, český a cizí jazyk.

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s.

Cíle projektu

Konkrétním cílem projektu je zajištění doučování pro 20 žáků a studentů ze socioekonomicky znevýhodněných rodin spolupracujících s TAS Zlín. S projektem máme dobrou zkušenost od roku 2020. Je úspěšný díky úzké spolupráci sociální pracovnice v rodině, doučovatele, rodiče, dítěte a školy. Doučování probíhá 1x týdně 60 min. U každého dítěte během 6 měsíců proběhne 10 doučovacích setkání. Doučující mají s naší organizací uzavřenou dohodu o provedení práce, jejich odměna činí 250 Kč/hod. V letošním roce spolupracujeme s 9 doučujícími. Smysl projektu spatřujeme také v tom, že doučovatelé jsou dětem nejen rádci ve školním učivu, ale jsou pro ně i blízkými osobami, se kterými mohou sdílet své každodenní starosti. V neposlední řadě jsou pro ně také vhodnými vzory a autoritami.

Cílová skupina

  • Děti a mládež
  • Maminky s dětmi
  • Jiné (uveďte níže)

Nízké vzdělání rodičů v sociálně znevýhodněných rodinách limituje jejich uplatnění na trhu práce. Doučováním dětí z těchto rodin podporujeme rozšíření možností v jejich budoucím profesním uplatnění, které souvisí s jejich životní úrovní v dospělosti.

Ukazujeme rodičům, jak se s dětmi učit. Podporujeme tak rozvoj důležitých rodičovských kompetencí v jejich domácím prostředí. Cílíme na zlepšení spolupráce mezi rodinou a školou. Pozitivních výstupů projektu budou využívat doučované děti, jejich rodiče, škola – zvyšováním vzdělanosti přispíváme ke zlepšení kvality života všech zúčastněných.

Klíčové aktivity

Aktéři zajišťující jednotlivé klíčové činnosti

Zprostředkování doučování - sociální pracovník zjistí potřebnost a zájem o doučování v rodině dítěte. Mapuje finanční situaci rodiny. Po zjištění nedostatečných příjmů, které rodinám stačí pouze na pokrytí nezbytných výdajů (nájem, potraviny, hygienické potřeby, léky, platby v MŠ a v ZŠ), nabízí rodině možnosti financování doučování. Sociální pracovník informuje koordinátora o potřebě doučování v rodině a specifikuje potřebnost. Zprostředkovává prvotní kontakt doučovatele s rodinou, stanovuje cíle doučování a způsob průběhu doučování. Motivuje rodiče a dítě ke spolupráci s doučovatelem. V případě potřeby se sociální pracovník účastní společné schůzky na půdě školy.

Koordinace doučování - koordinátor vede přehled rodin a seznam doučovatelů. Seznamuje se s osobností doučovatele, jeho vzděláním nebo profesním zaměřením. Vyhodnotí, zda je pro doučování vhodný, sepisuje s ním DPP a zprostředkuje jeho kontakt sociální pracovnici, která do rodiny dochází. Ve spolupráci se sociálními pracovníky zajišťuje dostatek finančních prostředků na pokrytí doučování. Vede přehled o množství odučených hodin v rodinách a přehled o čerpání finančního daru.

Doučování - doučovatel na první společné schůzce v rodině s dítětem, rodičem a sociálním pracovníkem naplánuje způsob doučování a jeho průběh. Průběžně je v kontaktu se sociálním pracovníkem. Pravidelně dochází do rodiny a informuje sociálního pracovníka o průběhu doučování. Vede si výkaz práce o odučených hodinách.

Vzájemná spolupráce - rodina s dítětem dodržují termíny doučování. Rodič je v kontaktu s doučovatelem. Domlouvají se na probíraném učivu. Dítě má připravené potřebné pomůcky.

Pro maximální efektivitu tohoto projektu je nezbytné zapojení všech zmíněných aktérů.

Harmonogram

Září 2023 – Únor 2024

Rozpočet

Mzdy doučovatelům 50 000 Kč.
(Doučování pro 20 žáků a studentů x 10 hodin x 250 Kč/hod.)

Požadavek od donátorů Burzy filantropie

50 000

Hlavní partneři Burzy filantropie

více

Web burzafilantropie.cz vznikl díky unikátní spolupráci Koalice nevládek Pardubicka, z.s. (KONEP) a Pardubického kraje a za finančního příspěvku realizátorů Burzy filantropie ve Zlínském kraji (Poradenské a krizové centrum) a Královéhradeckém kraji (Krajský úřad Královéhradeckého kraje).