Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci Přeskočit na navigaci

GO-Kroměříž! s GO-ED!em

7. místo ( 6 %)

Projekt GO-Kroměříž! s GO-ED!em podpoří nejen 5. ročník oblíbeného běžeckého přáteláku pro rodiny s dětmi, ale také jarní a podzimní probouzení a usínání světlušek a náš letní pobytový tábor pro děti od 3 let. Díky donátorům dokážeme zajistit organizaci a materiální zajištění našich akcí, které máte tolik rádi!

GO-ED!, z.s.

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je finančně a materiálně zajistit pokračování tradice akcí spolku GO-ED!, které jsou určeny dětem, rodinám a široké veřejnosti. Díky podpoře projektu dokážeme uspořádat další ročník SPÁČILKA cup 2024 (datum realizace 8. 9. 2024), 3. ročník jarních a podzimních SVĚTLUŠEK (světýlkové pochody, realizace březen, říjen 2024), podpoříme materiálně 4. letní pobytový tábor pro děti od 3 let organizovaný naším spolkem (realizace srpen 2024). Finanční podpora udrží v chodu jak spolek, tak výše uvedené akce. Realizace akcí nespočívá pouze v nákupu materiálů a služeb s akcemi spojených, ale také zajištění základního chodu spolku (osobní náklady, náklady na služby přidružené – viz rozpočet projektu).

Cílová skupina

  • Děti a mládež
  • Senioři
  • Maminky s dětmi
  • Sport
  • Aktivní stárnutí

Volnočasové aktivity realizované spolkem jsou zaměřené především na děti (letní pobytový tábor pro děti od 3 let, běžecký přátelák SPÁČILKA cup a světluškové pochody Probouzení a Usínání SVĚTLUŠEK pak pro děti bez věkového omezení), dále rodiny s dětmi, aktivní dospělé a seniory. Jedná se o akce komunitního charakteru, které vedou účastníky ke sportu, zdravému životnímu stylu, hodnotnému trávení volného času, setkávání komunity, ale také respektu k přírodě a životnímu prostředí. Tyto prvky a principy propojují všechny naše akce, které bychom do budoucna chtěli nadále rozvíjet.

Klíčové aktivity

Díky podpoře projektu „GO-Kroměříž! s GO-ED!em“ bude možné udržet, finančně a materiálně zajistit a realizovat další ročníky oblíbených a hojně navštěvovaných volnočasových akcí, které od roku 2020 spolek pořádá:
1) SPÁČILKA cup 2024 – běžecký přátelák a sportovně-zábavné rodinné odpoledne pro děti, rodiny a dospělé.
2) Probouzení a usínání SVĚTLUŠEK – jarní a podzimní světýlkový pochod, komunitní akce zakončená opékáním špekáčků na místním letišti.
3) Letní pobytový tábor pro děti od 3 let.
Tyto akce a další námi nově zamýšlené s sebou nesou vysoké požadavky na finanční a materiální zajištění, doplňkové služby související jak s realizací akcí, tak i nezbytně svázané s chodem spolku, ale také osobní náklady, ač spíše symbolické.

Harmonogram

Přípravné aktivity jednotlivých akcí začínají začátkem kalendářního roku.
BŘEZEN: příprava a realizace Probouzení SVĚTLUŠEK, příprava SPÁČILKA cup.
KVĚTEN/ČERVEN: kurz Zdravotník zotavovacích akcí - realizuje Český červený kříž, Kroměříž (2 osoby), příprava SPÁČILKA cup.
ČERVENEC, SRPEN, ZÁŘÍ: příprava a realizace letního pobytového tábora pro děti od 3 let, příprava a realizace SPÁČILKA cup.
ŘÍJEN, LISTOPAD: příprava a realizace Usínání SVĚTLUŠEK.
PROSINEC: vyhodnocení projektu, vyúčtování, výroční zprávy apod.

Rozpočet

Celoroční rozpočet
Osobní náklady: celoroční koordinace projektu (DPP) - 6.000 Kč, odměna pomocníkům na akcích (DPP) 6.000 Kč
Materiálové náklady: ceny pro děti, medaile, materiál na akce, světlušky, světelné řetězy, baterie, plackovač apod. - 40.000 Kč
Zařízení a vybavení - 0 Kč
Služby: foto, grafika, tisk, web, kouzelník, skákací hrady - 25.000 Kč
Lektoři, cestovné - školení zdravotník zotavovacích akcí (2x) 8.000 Kč

Celkem náklady: 85.000 Kč

Požadavek od donátorů Burzy filantropie

50000

Hlavní partneři Burzy filantropie

více

Web burzafilantropie.cz vznikl díky unikátní spolupráci Koalice nevládek Pardubicka, z.s. (KONEP) a Pardubického kraje a za finančního příspěvku realizátorů Burzy filantropie ve Zlínském kraji (Poradenské a krizové centrum) a Královéhradeckém kraji (Krajský úřad Královéhradeckého kraje).