Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci Přeskočit na navigaci

Herní mosty: radost pro všechny generace nejen U jezírka

Podívat se s babičkou na pohádku. Poslechnout si s dědou hudební vystoupení. S mámou a tátou vytvořit kousek z komunitní malby. Všichni společně si hrát a dovádět na interaktivních herních prvcích a hlavně se co nejvíc radovat. Tohle všechno můžete s námi zažít na mezigeneračním festiválku U jezírka na zahradě Sociálních služeb Lanškroun. Vytvoření příjemné atmosféry a unikátního zážitku, kdy si napříč věkem společně užijeme jedno neobyčejné sobotní odpoledne. Přijďte se také podívat 😊

Rodinné centrum Dětský svět z.s.

Cíle projektu

1. CÍL
Zorganizovat mezigenerační festiválek pro přibližně 200 návštěvníků s nabídkou různorodých aktivit pro všechny věkové skupiny, včetně kreativních dílen, tvorby společného obrazu, herních zón a výstavy obrazů.
Program akce bude zahrnovat aktivity pro děti, dospělé i seniory, s důrazem na společné sdílení a spolupráci mezi generacemi, do kterých se zapojí alespoň 4 organizace pracující s některou z cílových skupin.
Jednoduše řečeno: Našim cílem je vytvořit nezapomenutelné sobotní odpoledne plné smíchu, radosti a pozitivní nálady, s důrazem na mezigenerační setkání a vzájemné porozumění.

2.CÍL
Na mezigenerační festiválek pořídit pět mobilních interaktivních herních prvků, které budou využívány právě na festiválku, a to i v dalších ročnících, a dále na různých komunitních aktivitách v našem městě, které pořádá Rodinné centrum Dětský svět z.s. a Sociální služby Lanškroun

Cílová skupina

  • Děti a mládež
  • Handicapovaní
  • Senioři
  • Maminky s dětmi
  • Kultura
  • Aktivní stárnutí
  • Jiné (uveďte níže)

Klíčové aktivity

1. Pořízení mobilních interaktivních herních prvků
Bude se jednat o různé balanční a motorické pomůcky, které mohou používat jak děti, tak senioři. Konkrétní pomůcky budou vybrány po společném návrhu a výběru zaměstnanců Rodinného centra Dětský svět a Sociálních služeb Lanškroun (Domova pro seniory) tak, aby je obě organizace mohly co nejefektivněji využívat při společných i individuálních aktivitách.

2. Organizace a realizace Mezigeneračního festiválku U jezírka
Zajištění hlavního programu, doprovodného programu a zázemí pro 4. ročník festiválku a samotná realizace
- Zázemí festiválku znamená zaplnit venkovní prostor u jezírka stany, které poskytnou stín pro návštěvníky, připravit podium a ozvučení, místo na občerstvení a sezení, herní, vodní a tvořivou zónu s vybavením. Klienti a zaměstnanci Domova připraví drobné občerstvení a společnými silami zajistíme prodej, či oslovíme sociální podnik či chráněnou dílnu v blízkém okolí, který nám prodej občerstvení zajistí.
- Doprovodný program zahrnuje tvořivé dílny, které jednak realizuje rodinné centrum, ale hlavně partnerské organizace MŠ a ZŠ Dolní Třešňovec, Lesní klub Březinka a Mezi námi o.p.s. Na festiválek je tak potřeba společná domluva a příprava konkrétních aktivit a s tím spojené zajištění materiálu a pomůcek.
- Hlavní program zahrnuje výběr a oslovení účinkujících a zajištění všech podmínek, které pro svoje vystoupení budou potřebovat. Program se bude skládat z hudebního vystoupení (dechová hudba, pěvecký sbor, cimbálovka,…), divadla pro děti a dětské interaktivní vystoupení (dětská show, kouzelník…). U jednotlivých aktivit bude záležet, které vystupující se nám podaří zajistit.

3. Spolupráce organizací
Propojení zaměstnanců Rodinného centra Dětský svět z.s. a zaměstnanců Sociálních služeb Lanškroun při přípravě a samotné organizaci festiválku přináší nové kontakty, nápady a možnosti spolupráce při poskytování konkrétních služeb obou organizací.

Harmonogram

září 2024
- získání finančních prostředků v Burze filantropie
listopad - prosinec 2024
- oslovení účinkujících hlavního programu a základní domluva
leden - únor 2025
- proces výběru interaktivních herních prvků (návrhy, diskuze, finální výběr)
- oslovení organizací k doprovodnému programu a domluva na aktivitách
- domluva na vypůjčení potřebného zázemí pro festival (podium, stany, lavice)
- hledání sociálního podniku či chráněné dílny na zajištění občerstvení
březen - duben 2025
nákup materiálu, příprava a propagace projektu, příprava skupinového kreativního projektu, postupné ladění jednotlivých aktivit festiválku
červen 2025
– ladění detailů a samotná realizace mezigeneračního festiválku
do konce července 2025
– vyúčtování a závěrečná zpráva
dokud se nerozpadnou
- využívání mobilních interaktivních prvků na komunitních a mezigeneračních aktivitách oběma organizacemi

Rozpočet

Hudební vystoupení 20 000 Kč
Divadlo 8 000 Kč
Dětské interaktivní vystoupení, dětská show 16 000 Kč
Mobilní interaktivní herní prvky 27 000 Kč
Materiál 7 000 Kč
Výpůjčka podia 11 000 Kč
Ozvučení 6 000 Kč
Výpůjčka lavic, stanů 3 000 Kč
CELKEM 98 000 Kč

Mzdy zaměstnanců, kteří se podílejí na organizaci a zajištění festiválku, obou organizací jsou hrazeny z rozpočtů organizací.

Požadavek od donátorů Burzy filantropie

63 000 Kč

Hlavní partneři Burzy filantropie

více

Web burzafilantropie.cz vznikl díky unikátní spolupráci Koalice nevládek Pardubicka, z.s. (KONEP) a Pardubického kraje a za finančního příspěvku realizátorů Burzy filantropie ve Zlínském kraji (Poradenské a krizové centrum) a Královéhradeckém kraji (Krajský úřad Královéhradeckého kraje).