Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci Přeskočit na navigaci

Inkluzivní divadlo Tyátr ModroDiv

4. místo ( 10 %)

Provozujeme netradiční divadlo, které pomáhá, spojuje a podporuje. Příběhy nevyprávíme vždy jenom slovy, ale i tak nám budete rozumět. Dáváme prostor všem, kteří se chtějí zapojit do běžného života, navazovat vztahy, setkávat se, ale sami to zvládají jen velmi těžko. Jsme tady i pro ty, kteří chtějí pomáhat, sdílet a hledají k tomu nové způsoby skrze uměleckou expresi.

Tyátr ModroDiv, z. s.

Cíle projektu

Cílem projektu je podpora začleňování dětí, dospívajících a mladých dospělých se specifickými potřebami, zejména poruchami autistického spektra (dále jen PAS) do běžné společnosti a rozvoj komunikačních a sociálních dovedností za pomoci expresivních terapeutických technik v našem inkluzivním divadle. Členy divadla jsou děti a dospívající od 10 let a mladí dospělí lidé s PAS společně s žáky a studenty základních uměleckých škol ze Zlínského kraje a odborníky v oblastech sociální práce a speciální pedagogiky. Při naší terapeutické práci využíváme metodu pohybového divadla s prvky plasticko-kognitivního pohybu. Jsme jediným souborem v ČR, který tuto unikátní metodu aplikuje. Metoda je unikátní také tím, že se jedná zároveň o rehabilitaci a zároveň o prostředek uměleckého vyjádření. Hlavní důraz klademe na pohyb, improvizaci a komunikaci mezi těly, což je důležité zejména pro členy souboru s PAS, pro které je verbální komunikace problematická a své komunikační dovednosti rozvíjí za pomoci pohybu.

Cílová skupina

  • Děti a mládež
  • Handicapovaní
  • Kultura

Členy divadla jsou děti, dospívající a mladí dospělí lidé s diagnózou PAS, žáci a studenti základních uměleckých škol bez zdravotního handicapu a pomáhající pracovníci (sociální pracovníci, speciální pedagogové, psychologové). Divadlo má aktuálně 25 členů, z toho 12 dětí a dospělých s některou z forem PAS. Přínos divadla pro primární cílovou skupinu vidíme především v podpoře komunikačních a sociálních dovedností a při začleňování do kolektivu. Důležitým bodem projektu je i osvěta široké veřejnosti o problematice PAS a dalších specifických potřeb za pomoci dramatického umění. Jsme přesvědčeni, že využitím uměleckých prvků dochází k přirozenějšímu poznání obou světů – lidí s PAS a tzv. zdravých.

Klíčové aktivity

-Pravidelná každotýdenní setkávání souboru- 28 setkání pro 25 členů pro rok 2023
-Odehrání 2 divadelních představení v průběhu roku 2023
-Realizace dvou vlastních workshopů a seminářů pro cca 40 účastníků z řad pracovníků pomáhajících profesí a pečujících rodičů
-Účast na dalších 3 workshopech, seminářích a veřejných akcích pro laickou i odbornou veřejnost

Harmonogram

Leden – červen- pravidelné páteční setkávání členů souboru, zkoušky, nácviky, práce s tělem, průběžné setkávání členů realizačního týmu, plánování aktivit, uspořádání 1 workshopu při příležitosti osvětového dne autismu, účast na dalších veřejných akcích
Červenec – srpen- setkání členů realizačního týmu, realizace týdenního semináře pro pomáhající pracovníky, příprava aktivit na období po letních prázdninách
Září – prosinec- pravidelné páteční setkávání členů souboru, zkoušky, nácviky, práce s tělem, průběžné setkávání členů realizačního týmu, plánování aktivit, účast na dalších veřejných akcích, premiéra nového představení

Rozpočet

- Osobní náklady – teatroterapeutičtí asistenti, administrace činnosti (DPP): 5 000,- Kč
- Materiál (kancelářské potřeby, výtvarné potřeby aj. – potřebné k realizaci rehabilitačních divadelních zkoušek a představení): 15 000,-Kč
- Zařízení a vybavení k realizaci zkoušek, představení a workshopů (např. dataprojektor): 15 000.- Kč
- Nájemné: 10 000,- Kč
- Lektorská činnost: 5 000,-Kč

Požadavek od donátorů Burzy filantropie

50 000,- Kč

Hlavní partneři Burzy filantropie

více

Web burzafilantropie.cz vznikl díky unikátní spolupráci Koalice nevládek Pardubicka, z.s. (KONEP) a Pardubického kraje a za finančního příspěvku realizátorů Burzy filantropie ve Zlínském kraji (Poradenské a krizové centrum) a Královéhradeckém kraji (Krajský úřad Královéhradeckého kraje).