Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci Přeskočit na navigaci

Já chci taky k vodě aneb vodní sporty pro děti s handicapem

Každé dítě, tedy i dítě s handicapem, má nárok prožívat volný čas dle svých představ. Pokud se dítě s handicapem chce věnovat vodním sportům, může se to naučit s podporou zkušených lektorů, speciálních pomůcek a s využitím speciálních metodik. Cílem projektu je naučit děti s handicapem z Pardubického kraje plavat, rybařit či pádlovat a zapojit do sportovních aktivit členy jejich rodin.

Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s.

Cíle projektu

Každé dítě, tedy i dítě s handicapem, má nárok prožívat volný čas dle svých představ. Cílem projektu je ukázat dětem i jejich rodičům, že to lze. Celé rodiny s dětmi s handicapem mohou společně aktivně a smysluplně strávit volný čas v zajímavém prostředí, které je běžně využíváno i rodinami se zdravými dětmi.
V rámci projektu bude realizováno 7 lekcí plavání, 1 vodácký a 1 rybářský kurz. Zúčastní se 30-40 dětí s handicapem a jejich rodiny z Pardubického kraje.
V rámci tohoto projektu si děti se závažným tělesným, mentálním a kombinovaným postižením (například s dětskou mozkovou obrnou, Downovým syndromem, autismem atd.) vyzkouší nové pohybové aktivity, které pak mohou pravidelně realizovat i v následujících letech, a tak smysluplně trávit volný čas. A může se stát, že i tyto děti mohou za několik let naši republiku reprezentovat například na Paralympiádě.

Cílová skupina

  • Handicapovaní
  • Jiné (uveďte níže)

Klíčové aktivity

1. Příprava, administrace a publicita projektu
2. Zajištění realizátorů plaveckých, vodáckých a rybářských kurzů
3. Vyhlášení termínů plaveckých, vodáckých a rybářských kurzů
4. Organizace, koordinace a realizace plaveckých, vodáckých a rybářských kurzů
5. Publicita a vyhodnocení akce

Harmonogram

březen 2025:
- příprava, administrace a publicita projektu
- zajištění plaveckých, vodáckých a rybářských kurzů
- vyhlášení termínů plaveckých, vodáckých a rybářských
- nákup didaktických plaveckých pomůcek
březen – listopad 2025:
- realizace 1 rybářského kurzu
- realizace 1 vodáckého kurzu
- realizace 7 plaveckých kurzů
listopad 2025:
- vyhodnocení a publicita projektu

Rozpočet

3 osoby na DPP – řešitelka projektu, koordinátorka projektu, lektorka vodních sportů: 48 000 Kč
Platba na fakturu za:
- pronájem bazénu: 10 500 Kč
- zajištění rybářského kurzu (včetně zapůjčení rybářského náčiní, zakoupení návnad atd.): 14 000 Kč
- zajištění vodáckého kurzů (včetně zapůjčení lodí, raftů, pádel, vest atd.): 14 000 Kč
- zakoupení didaktických plaveckých pomůcek: 3 500 Kč
PROJEKT CELKEM: 90 000 Kč

Požadavek od donátorů Burzy filantropie

75 000 Kč

Hlavní partneři Burzy filantropie

více

Web burzafilantropie.cz vznikl díky unikátní spolupráci Koalice nevládek Pardubicka, z.s. (KONEP) a Pardubického kraje a za finančního příspěvku realizátorů Burzy filantropie ve Zlínském kraji (Poradenské a krizové centrum) a Královéhradeckém kraji (Krajský úřad Královéhradeckého kraje).