Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci Přeskočit na navigaci

Konference „Bojujeme s dluhy“

8. místo ( 6 %)

Uspořádáním odborné dluhové konference určené zástupcům firem – personalisté, účetní apod., zástupcům organizací a institucí, kteří se zde dozví zajímavé informace z oblasti dluhové problematiky, se pomůže zprostředkovaně dlužníkům – zaměstnancům firem a klientům sociálních služeb. Účastníci jim budou moci lépe poradit v jejich situaci, zorientovat se, nasměrovat k možným formám pomoci. Navíc dlužník řešící své dluhy je pro zaměstnavatele lepším zaměstnancem (díky menší administrativní zátěži).

Charita Kroměříž - Sociální poradna

Cíle projektu

Cílem projektu je uspořádání odborné dluhové konference pro 220 účastníků v termínu cca duben – červen roku 2024.
Díky této konferenci se rozšíří povědomí odborníků o dluhové problematice a budou moci lépe pomoci nebo zprostředkovat pomoc dalším osobám a to přímo dlužníkům (zaměstnancům, klientům sociálních služeb, apod.)
V rámci konference bude také představena služba Sociální poradna, která dluhovou problematiku bezplatně řeší. A cílem je také informovat odbornou veřejnost prostřednictvím propagačních materiálů i v rámci představení o možnosti sepisu insolvenčního návrhu v rámci služeb Sociální poradny, kdy máme nově udělenu akreditaci pro tyto sepisy a podání.

Cílová skupina

  • Jiné (uveďte níže)

Konference „Bojujeme s dluhy“ bude určena odborné veřejnosti - zástupci firem (personalisté, účetní apod.)
- pracovníci úřadů a institucí
- pracovníci sociálních služeb
Těmto přinese konference poznatky z oblasti dluhové problematiky.

Následnou cílovou skupinou jsou potom dlužníci, kterým tito odborníci budou moci lépe pomoci a poradit.

Klíčové aktivity

Klíčovou aktivitou projektu je uspořádání odborné konference „Bojujeme s dluhy“ pro 220 účastníků z řad zástupců firem, sociálních služeb, úřadů, institucí a organizací.
S pořádáním konfernce má Sociální poradna zkušenost z roku 2019, kdy uspořádala konferenci "Dluhy kolem nás" pro asi 180 účastníků. Tato konference byla za účasti zkušených přednášejících včetně exekutora Exekutorského úřadu Přerov JUDr. Lukáše Jíchy.
Tato konference měla u odborné veřejnosti úspěch a i po 4 letech slyšíme pozitivné ohlasy.

Harmonogram

Jelikož tento projekt je poměrně organizačně náročný na prostory i přednášející, bude realizován koncem 1.pololetí roku 2024 (pravděpodobně duben - červen).
Přípravy začnou již po vyhlášení výsledků, kdy bude nutné začít oslovením ohledně prostor, oslovením přednášejících ohledně možného termínu akce.

Rozpočet

Požadovaná částka podpory je 50.000,- Kč.
S částkou 5.000,- Kč je počítáno z daru.

- 18.000,- Kč osobní náklady, lektorné, dohody o provedení práce, cestovné
- 5.000,- Kč energie, náklady na provoz v souvislosti s prostory
- 5.000,- Kč kancelářský materiál, materiální náklady – čistící prostředky, odpadkové pytle, atd. v souvislosti s organizací
- 5.000,- Kč letáky, osvědčení, propagační materiály
- 22.000,- Kč občerstvení (100 Kč na účastníka)

Požadavek od donátorů Burzy filantropie

50.000,- Kč

Hlavní partneři Burzy filantropie

více

Web burzafilantropie.cz vznikl díky unikátní spolupráci Koalice nevládek Pardubicka, z.s. (KONEP) a Pardubického kraje a za finančního příspěvku realizátorů Burzy filantropie ve Zlínském kraji (Poradenské a krizové centrum) a Královéhradeckém kraji (Krajský úřad Královéhradeckého kraje).