Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci Přeskočit na navigaci

Korálky pro Natálku

2. místo ( 13 %)

Zajištění prostředků, spojených s intenzivní léčbou Natálky.
Kombinované zdravotní postižení neumožňuje malé Natálce se zapojit do standartního života většiny dětí.
Klub přátel turistiky a sportu bude vyvíjet snahu zejména v ekonomické oblasti a finančně se podílet spolu s rodiči dítěte na jeho léčbě, rehabilitaci a plnění nezbytných potřeb dítěte. Snahou je učinit Natálku méně závislou na svých blízkých a snížit její postižení

Klub přátel turistiky a sportu Přerov, z.s.

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je umožnit malé Natálce účastnit se velmi účinných terapií, bohužel nehrazených ze zdravotního pojištění, nebo s vysokými finančními doplatky. Zlepšením různých oblastí zdravotního stavu ji alespoň částečně začlenit do kolektivu vrstevníků.
Nelze však také opomenout skutečnost, že v současném období je v naší republice cca 117 000 dětí do 15ti let se zdravotním postižením různých stupňů. Filantropická činnost a podpora rodičů snažících se svému dítěti zajistit potřebnou intenzivní léčbu jsou společensky i lidsky velmi důležité aspekty. Pro rodiče, či pečující tímto reálně existuje šance na pomoc v existenčních starostech všeho druhu. Integrace a popularizace projektů jako je Burza filantropie do společnosti zvyšuje šance a objem cílové skupiny zdravotně handicapovaných dětí. Věříme, že takovou činností se nám podaří oslovit cílovou skupinu (a jejich pečovatelů) až 5000 osob, což je řádově 5 % z celkového počtu.

Cílová skupina

  • Děti a mládež
  • Handicapovaní

Projekt je určen pro malou holčičku Natálku a její rodiče. Oni budou 100% využívat výstupů projektu.

Důležitou, následně vytvořenou hodnotou bude osvěta tohoto způsobu filantropie.

Klíčové aktivity

1. Oblast pomoci Natálce a její rodičům
- rehabilitace, neurorehabilitační pobyty
- logopedie
- zdravotní specializované pomůcky
- hipoterapie, ergoterapie
- cestovní náklady
2. Vytvoření informační sítě pro veřejnost se zveřejněním
- průběhu a plnění projektu
- specifikace poskytnuté pomoci dle projektu
- informace o donátorech projektu a o další sponzorech
4. Udržitelnost projektu
- informace donátorům o pokrocích v léčbě Natálky, specifikace poskytnuté pomoci dle projektu
- setkání dárců s Natálkou
- další působení spolku na trhu filantropie
- spolupráce s donátory v dalším období

Harmonogram

Dle potřeb a požadavků rodičů dítěte jsme připraveni realizovat projekt v těchto klíčových aktivitách
07-09/2023
- rehabilitace
- ergoterapie
- logopedie
10-12/2023
- nákup speciálních rozvojových pomůcek
- hipoterapie
- rehabilitační pobyt
Náklady na dopravu jsou tvořeny převážně výdaji na PHM pro osobní automobil.

Rozpočet

- rehabilitace (rozvoj hrubé motoriky) ...... 20000 Kč
- ergoterapie (rozvoj jemné motoriky) ….. 6000 Kč
- logopedie …………………………….…………… ..............5000 Kč
- hipoterapie …………………………….…………. ...............5000 Kč
- speciální rozvojové pomůcky …….….….. ........12000 Kč
- osobní náklady na dopravu ……….…….…......... 2000 Kč
- neurorehabilitační pobyt SVK …………..…......20000 Kč
Celkový rozpočet projektu celkem činí…….…. 70000 Kč

Požadavek od donátorů Burzy filantropie

Požadovaná finanční podpora donátorů Burzy filantropie....50000 Kč

Hlavní partneři Burzy filantropie

více

Web burzafilantropie.cz vznikl díky unikátní spolupráci Koalice nevládek Pardubicka, z.s. (KONEP) a Pardubického kraje a za finančního příspěvku realizátorů Burzy filantropie ve Zlínském kraji (Poradenské a krizové centrum) a Královéhradeckém kraji (Krajský úřad Královéhradeckého kraje).