Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci Přeskočit na navigaci

Linka důvěry – „NAPSAT MŮŽE KAŽDÝ…, I VY…“

Projekt je realizován za účelem rozšíření nabídky možností kontaktu se službou Linka důvěry Ústí nad Orlicí.

KONTAKT Ústí nad Orlicí, o. p. s.

Cíle projektu

Cíl projektu „NAPSAT MŮŽE KAŽDÝ..., I VY...“
Umožnit lidem jiný, modernější a zajímavější přístup ke kontaktu s naší službou při zachování pravidla „tady a teď“.
Smysl projektu:
Naše služba má lidem poskytovat okamžitou pomoc v jejich nepříznivé životní situaci. Dosud mohli zájemci (případní uživatelé) kontaktovat Linku důvěry prostřednictvím pevné telefonické linky, konzultačního e-mailu a SKYPE aplikace.
Zavedením „chatování“ chceme rozšířit dostupnost služby pro další cílovou skupinu zájemců.

Cílová skupina

  • Jiné (uveďte níže)

Klíčové aktivity

1) Oslovení vzdělávacích organizací poskytující výcvik v Chatové krizové intervenci
2) Výběr nejvýhodnější nabídky
3) Školení pracovníků
4) Zahájení poskytování Chatové krizové intervence
5) Vyhodnocení účelnosti

Harmonogram

Oslovení pro cenové nabídky: leden – březen 2025
Vzdělávání pracovníků: duben – říjen 2025
Zahájení chatové krizové intervence: leden 2026
Vyhodnocení akce: prosinec 2026

Rozpočet

Odhadovaná cena:
Cena vzdělávacího kurzu……………………… 81.000,- Kč
Vlastní zdroje (žádost o účelovou dotaci 2025).….. 41.000,- Kč
Požadovaná finanční podpora od donátorů………… 40.000,- Kč
Uvedená částka je včetně DPH.

Požadavek od donátorů Burzy filantropie

40.000,- Kč

Hlavní partneři Burzy filantropie

více

Web burzafilantropie.cz vznikl díky unikátní spolupráci Koalice nevládek Pardubicka, z.s. (KONEP) a Pardubického kraje a za finančního příspěvku realizátorů Burzy filantropie ve Zlínském kraji (Poradenské a krizové centrum) a Královéhradeckém kraji (Krajský úřad Královéhradeckého kraje).