Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci Přeskočit na navigaci

Mateřství není handicap +

5. místo ( 8 %)

Realizací projektu „Mateřství není handicap +“ chceme zapojit nové rodiče do života v místní komunitě centra a nabídnout jim možnost neformálního vzdělávání. Chceme takto podpořit sebedůvěru rodičů v jejich roli, nabídnou jim možnost smysluplně a plnohodnotně strávit jejich volný čas, a to spolu s dětmi v prostředí bezpečném, přátelském a podpůrném. Projekt bude zahrnovat 6+10 workshopů a besed a 26 setkání rodičovských svépomocných skupin.

Klubíčko Kroměříž, z. s.

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu „Mateřství není handicap +“ je poskytnout rodinám našeho regionu možnost setkávat se, sdílet a vzdělávat se, a to v rámci realizace popisovaných projektových aktivit. Předpokládáme, že v roce 2024 se bude projektových aktivit nadřazené projektu účastnit 300 až 400 rodin z kroměřížského regionu, z toho odhadujeme 1/3 přímo aktivit projektu „Mateřství není handicap +“. U těchto rodin dojde skrze realizaci aktivit k posílení rodičovských kompetencí a snížení sociální izolace.

Cílová skupina

  • Jiné (uveďte níže)

Centrum Klubíčko svými službami a aktivitami cílí zejména na rodiny s dětmi předškolního a mladšího školního věku. Využít služeb však mohou všechny rodiny bez ohledu na věk, pohlaví, rasu, státní příslušnost, zdravotní stav a sociální postavení (rodina = rodiče, budoucí rodiče, děti, prarodiče, partneři, další blízcí příbuzní). Klubíčko vyhledávají rodiny běžné (velmi často), ohrožené i se specifickými potřebami (méně často).
Nabízíme pro všechny členy rodiny bezpečný prostor pro smysluplné trávení volného času, sdílení, vzdělávání se, navazování nových přátelství a nalezení potřebné pomoci.

Klíčové aktivity

- Vzdělávací a tréninkové workshopy 6x (= Tréninkové aktivity, jejichž hlavním smyslem je zvyšování rodičovských kompetencí. Nenásilnou formou jsou edukovaným lektorem zprostředkovány rodičům informace, které mají za úkol pomoci přijmout a posílit roli rodiče.
- Vzdělávací besedy 10x (=Nenásilnou formou jsou edukovaným lektorem zprostředkovány rodičům informace pomáhající přijmout a posílit roli rodiče. Je ponechán i prostor zkušenosti sdílet a konzultovat je s lektorem i s ostatními rodiči).
- Svépomocná rodičovská skupina Čiperky 20x – (= Tématické setkávání se rodičů s dětmi 1-4 roky. Rodiče se na pravidelném setkávání pod vedením moderátora baví na zvolené téma, sdílí osobní zkušenosti, předávají si informace a poskytují si vzájemnou podporu a pomoc. Je zde poskytován bezpečný prostor pro navazování kontaktů. Děti se během setkání socializují a rozvíjí se jejich fyzická kondice. Skupina také reaguje na zvyšující se počet přistěhovaných rodičů i rodičů cizinců do Kroměříže a jeho okolí. Tito rodiče se velmi často cítí sociálně vyloučeni a navazují vztahy s ostatními rodiči jen velmi obtížně. Skrze účast ve skupině se pro ně otevírá bezpečný prostor k seznámení, sdílení, nalezení pomoci. Skupina tedy plní i funkci snížení izolaci smíšených a přistěhovaných rodin a zapojení členů rodiny do komunitního života).
- Diskuzní rodičovská skupina Sdílecí kruh 6x (=tématické setkávání se rodin s dětmi, Skupina nabízí sebevzdělávání a sebereflexi v kontextu role rodiče, role matky a řešení vztahů v rodině).

Harmonogram

Leden 2024-červen 2024
Aktivity budou rozprostřeny rovnoměrně do prvního pololetí roku 2024.

Rozpočet

- workshopy 6x (6*6 hodin * 300Kč/hod) =1800 *6= 10800Kč (osobní náklady, DPP lektoři)
- besedy 10x (10*4 hodiny * 350Kč/hod) =1400*10= 14000Kč (osobní náklady, DPP lektoři)
- čiperky 20x (20*3 hodiny * 200Kč/hod) =600*200= 12000Kč (osobní náklady, DPP moderátor)
- sdílecí kruh 6x (6*5 hodiny* 300Kč/hod) =1500*6= 9000Kč (osobní náklady, DPP moderátor)
- koordinátor a administrátor projektu (21 hodin*200Kč/hod) =4200Kč (osobní náklady, DPP)

Celkem 50000 Kč

Požadavek od donátorů Burzy filantropie

50000

Hlavní partneři Burzy filantropie

více

Web burzafilantropie.cz vznikl díky unikátní spolupráci Koalice nevládek Pardubicka, z.s. (KONEP) a Pardubického kraje a za finančního příspěvku realizátorů Burzy filantropie ve Zlínském kraji (Poradenské a krizové centrum) a Královéhradeckém kraji (Krajský úřad Královéhradeckého kraje).